Lund kommune

Lund kommune har om lag 3250 innbyggere og ligger i Sør-Rogaland mellom byene Egersund og Flekkefjord. E-39 og jernbane gjennom kommunen gir gode forbindelser vestover og østover. Lund er en industrikommune. Vindus- og dørprodusenten NorDan har sitt hovedkontor og sin største fabrikk på Moi (kommunesenter).

Vi har en svært variert og attraktiv natur, med fiske, friluftsliv og kulturtilbud både sommer og vinter. Kommunen har også Lundbadet – et anlegg med 25 m. svømmebasseng, eget terapibasseng, egen badekulp, squashbaner og treningssenter med flere aktiviteter.

06/08/2018
SØKNADSFRIST: 22.08.2018 2. gangs utlysning Det er ledig 77,82 % vikariat som sykepleier ved Lund omsorgssenter. Stillingen er for tiden på natt og er ledig fra 01.09.18 til 01.09.19, med mulighet for fast ansettelse.  Ved intern omrokering, kan annen stilling bli ledig.  Lund omsorgssenter kan tilby:   Sykehjemsavdeling med 28 plasser fordelt på 25 langtidsplasser og 3 korttidsplasser. Det er i tillegg 1 KØH seng og 1 "lindrende" seng. Sykehjemmet er delt i 3 avdelinger, som alle har hver sin dagligstue og egen kjøkkenkrok.  Sykehjemmet er et sertifisert LIVSGLEDEHJEM.  Lund omsorgssenter har eget hovedkjøkken, som tilbereder mat til beboere ved sykehjemmet, omsorgsboliger og hjemmeboende.  En flott Sansehage er laget til bruk og glede for beboerne.  Sykehjemmet disponerer egen minibuss.  Frisør og fotpleier har lokale ved sykehjemmet.  Fysioterapeut har eget treningslokale ved omsorgssenteret, for beboere som har behov for opptrening. Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Må være sikker på seg selv i rollen som sykepleier Må kunne ta ansvar og håndtere mange ulike situasjoner på en gang Ønsker en stå på person, som liker nye utfordringer Da ingen dag er lik, er fleksibilitet og handlekraft nødvendige egenskaper. Det er viktig at du er selvstendig, tar initiativ og raskt kan være med å bidra. Relevante forutsetninger: Du er omsorgsfull, ansvarlig, pliktoppfyllende, og god på å samarbeide. Vi tilbyr Tilsetting på kommunale vilkår Lønn i henhold til HTA og kvalifikasjoner Kommunal pensjonsordning Behjelpelig med å skaffe kommunal bolig Betingelser: Den tilsatte må fremlegge plettfri politiattest Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig Ikke norske statsborgere må fremlegge gyldig arbeidstillatelse Arbeidstaker har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i hht gjeldende regelverk Kontaktinfo: Mona Rinden Stabsleder 51 40 48 33
Lund kommune Lund, Norge