Oslo kommune

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

16/10/2018
SØKNADSFRIST: 29.10.2018 Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte. Funksjonsleder - Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Funksjon driftsplaner (VDI) tilrettelegger driftsoppgaver og planmessig vedlikehold av vannforsyningssystemet i Oslo. I dag består funksjonen av 10 kompetente medarbeidere, og vi trenger deres funksjonsleder.  Som funksjonsleder kan du forvente deg en variert og utfordrende arbeidsdag. Du vil være sterkt involvert i Norges mest spennende vannprosjekt i dag – ny vannforsyning fra Holsfjorden. Da Funksjon driftsplaner jobber tett på driften og ansatte i funksjonen har overordnet vakt, vil arbeidsdagen kunne være preget av uforutsette hendelser og oppgaver, og et høyt aktivitetsnivå. Arbeidsoppgaver Personalansvar for en gruppe på 10 medarbeidere. Initiere prosjekter til utredning og følge opp anlegg gjennom virksomhetens arbeidsplaner. Sørge for drifts- og vedlikeholdsplaner. Utarbeide og følge opp risiko- og sårbarhetsanalyser. Sørge for innspill til konseptvalgutredninger til vannforsyningen. Videreutvikle dataverktøy / driftsmodeller for analyse og kontroll av vannstrømmene i vannforsyningsnettet. Beredskapsarbeid knyttet til sikker vannforsyning. Kan inngå i vaktordningen. Kvalifikasjoner Teknisk utdannelse fra universitet / høyskole. Ledererfaring er en fordel. VA-kompetanse. Erfaring med modellering og analyse med hydrauliske modeller er en fordel. Må kunne sikkerhetsklareres i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser. Personlige egenskaper Vi søker en initiativrik og selvstendig leder med god gjennomføringsevne. Evne til å motivere og lede. Gode kommunikasjonsevner. Evne til helhetstenkning samt evne til å oppnå resultater gjennom tverrfaglig samarbeid. Vi tilbyr Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for videre kompetansebygging. En jobb tett på Norges mest spennende vannprosjekt i dag. Tverrfaglig miljø med hyggelige og dyktige kollegaer. Fleksibel arbeidstid. Årslønn ltr 55 - 62, som tilsvarer kr. 705.400,- til kr. 811.200,- pr. år. Kontaktinfo: Lars Aksel Wermskog seksjonsleder 95 17 93 65
Oslo kommune Oslo, Norge