Oslo kommune

Oslo kommune er ein kommune som ligg i indre Oslofjorden. Administrasjonssenteret er Oslo, hovudstaden i Noreg.

Kommunen Oslo har både kommunale og fylkeskommunale funksjonar, og omfattar fjordstrekninga mellom munningen av Lysakerelva i vest og munningen av Gjersøelva i søraust og strekker seg nordover inn i Nordmarka. Kommunen grensar til fylka Akershus, Buskerud og Oppland. Kommunane han grensar til er Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Enebakk i aust, Bærum og Ringerike i vest, Ski og Oppegård i sør, og Lunner i nord.

Oslo har sidan 1837 fått fleire utvidingar i Aker, det tidlegare heradet som låg omkring byen. Dei største utvidingane blei gjennomført i 1859 og i 1878, før resten av Aker blei lemma inn i Oslo i 1948. Eit mindre område, Tangerud-området, blei overført frå Skedsmo i 1980.