Farsund kommune

Farsund kommune ligger i randsonen til Stavangerregionen og utgjør en sentral del av Listersamarbeidet på Sørlandet. Kommunen har 9700 innbyggere og ligger vendt mot havet med sine vakre strender, gode havner og stort potensiale for å videreutvikle et kraftfullt næringsliv. Farsund kommune leverer gode kommunale tjenester og har et godt og variert kulturtilbud.

03/10/2019
SØKNADSFRIST: 25.10.2019 Det gis basistilskudd tilsvarende ca. 800 listepasienter ved oppstart pr. hjemmel ved rekruttering til de nye fastlegehjemlene. Tilskuddet trappes ned over 2 år. I tillegg vil ca. 220 pasienter pr. hjemmel overføres fra annen fastlegehjemmel ved oppstart. Det er ledig kontorplass for begge hjemlene ved Farsund Legesenter. Informasjon om Farsund Legesenter kan du se her:  Presentasjon Nye Farsund Legesenter Tiltredelse etter avtale. Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Personlig egnethet vil bli vektlagt. KVALIFIKASJONER: Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon Spesialitet i allmennmedisin evt. planlagt eller påbegynt Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Relevant praksis er ønskelig Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt PERSONLIGE EGENSKAPER SOM VEKTLEGGES: Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig Evne til å være løsningsorientert og fleksibel Evne til å være resultatorientert Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00. Søkere oppfordres til å søke elektronisk via knappen "Søk her" på denne siden. Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).
Farsund kommune Farsund, Norge