Farsund kommune

Farsund kommune ligger i randsonen til Stavangerregionen og utgjør en sentral del av Listersamarbeidet på Sørlandet. Kommunen har 9700 innbyggere og ligger vendt mot havet med sine vakre strender, gode havner og stort potensiale for å videreutvikle et kraftfullt næringsliv. Farsund kommune leverer gode kommunale tjenester og har et godt og variert kulturtilbud.

06/02/2020
  SØKANDSFRIST: 26.02.2020 Ved enhet for hjemmetjeneste sone Vanse har vi ledig en fast 100 % stilling, dag og kveld. Arbeid hver 3. helg, i todelt turnus. Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten. Vi søker en omstillingsdyktig, tydelig, målrettet og strukturert fagperson med følgende kvalifikasjoner: Utdanning: Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Sykepleier/ vernepleier som blir ferdig med utdanningen våren 2020 oppfordres også til å søke Arbeidserfaring: Arbeidserfaring/ praksis fra arbeid med hjemmetjeneste eller liknende arbeid er ønskelig Erfaring fra arbeid med bruk av ulike fagsystemer og kvalitetssystemer er en fordel (gode IKT kunnskaper) Personlige egenskaper: Fokus på hva som er viktig for brukeren i planlegging og gjennomføring av tjenester (brukerperspektiv) Fokus på tverrfaglighet i tjenestene - ser ulike profesjoner som en styrke for tjenesteytingen Evne til å motivere medarbeidere til å arbeide mot felles mål med fokus på mestring, ressurser og muligheter hos brukere Innstilt på å arbeide aktivt for å nyttiggjøre velferds og omsorgsteknologi Evne til å stå i utfordrende situasjoner og ta faglig gode beslutninger når dette kreves Innovativ, initiativrik, endringsvillig og løsningsorientert og ser muligheter innenfor vedtatte planer og budsjett Evne til refleksjon over praksis i tjenestene Gode ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere Ryddig i dokumentasjon og formidling av informasjon (muntlig og skriftlig fremstillingsevne) Evne til å arbeide selvstendig og i team, utadvendt og representativ framtreden overfor kollegaer, brukere og pårørende Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet Personlig egnethet vektlegges. Godkjent førerkort for personbil kreves. Hovedoppgaver: Helhetlig oppfølging av hjemmeboende brukere, herunder utføring av ulike sykepleieprosedyrer knyttet til oppfølging og behandling av helse/ somatiske forhold Personsentrert omsorg Bruk av velferdsteknologi som en naturlig del av tjenestene Hverdagsrehabilitering Samarbeid med ansatte i enheten og andre samarbeidspartnere Samarbeid med pårørende Koordinatoroppgaver for enkelte beboere Vi kan tilby: Mulighet til å være med å forme og utvikle tjenestene med fokus på mestring og god livskvalitet for våre brukere Faglige utfordringer og tverrfaglig samarbeid Mulighet for støtte til kompetanseheving Gode kollegaer, positive og dyktige medarbeidere Røykfri arbeidstid Arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte. For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med Eva Karin Lågøen Hjetland på telefon 38382000. Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.farsund.kommune.no . Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). Søknadsfrist: 26.02.20
Farsund kommune Farsund, Norge
06/02/2020
SØKNADSFRIST: 26.02.2020 Det gis basistilskudd tilsvarende ca. 800 listepasienter pr. hjemmel ved rekruttering til de nye fastlegehjemlene. Tilskuddet trappes ned over 2 år. I tillegg vil ca. 200 pasienter pr. hjemmel overføres fra annen fastlegehjemmel ved oppstart.  Det er ledig kontorplass for begge hjemlene ved Farsund Legesenter. Informasjon om Farsund Legesenter kan du se her: PDF-dokument Tiltredelse etter avtale.  Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Kvalifikasjoner Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon Spesialitet i allmennmedisin evt. planlagt eller  påbegynt Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Relevant praksis er ønskelig Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt  Personlige egenskaper som vektlegges Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig Evne til å være løsningsorientert og fleksibel Evne til å være resultatorientert Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet  I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av de som får hjemlene. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00. For nærmere orientering om Farsund legesenter kontakt fastlege Johannes Maubach på tlf 99165412 eller mail: johannesmaubach1983@gmail.com -  Søkere oppfordres til å søke elektronisk på www.farsund.kommune.no . Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).   Søknadsfrist:  26.02.20
Farsund kommune Farsund, Norge