Nesseby kommune

Unjárgga gielda / Nesseby kommune er en liten og robust samisk kommune i vekst lokalisert i Øst-Finnmark med ca. 950 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark. Det er ca.5 mil fra Varangerbotn til nærmeste by - Vadsø.

05/08/2018
SØKNADSFRIST: 27.08.2018 Nesseby helsesenter består av sykeavdelingen, hjemmesykepleien, kjøkken, legesenter/laboratoriet, fysioterapi og tannlege.  Nå søker vi etter nye medarbeidere. Stillingsutlysninger 1.         Sykepleier 100%, fast stilling, fra og med 1.oktober 2018 2.         Sykepleier 80%, fast stilling, snarlig tiltredelse 3.         Sykepleier 100%, et års vikariat, snarlig tiltredelse 4.         Sykepleier/ helsefagarbeider 50%, et års vikariat, snarlig tiltredelse 5.         Helsefagarbeider 80%, et års vikariat, snarlig tiltredelse 6.         Helsefagarbeider/ pleiemedarbeider 3 x ca. 20 - 28% fast stilling fra og med 1.oktober 2018           Nesseby helsesenter består av sykeavdelingen, hjemmesykepleien, kjøkken, legesenter/laboratoriet, fysioterapi og tannlege.  Sykeavdelingen består av 12 faste sykehjemsplasser, derav 4 i egen post med skjermet avdeling. I tillegg er det 1 akutt/KAD plass, 2 avlastning/rehabilitering/korttidsplass. Hjemmesykepleien består av kjøreruter innenfor kommunen, i tillegg til omsorgsboliger med 9 leiligheter ved Nesseby helsesenter. Basen for hjemmesykepleien er ved omsorgsboligene.  Stillingsutlysninger ved Nesseby helsesenter, Unjárgga gielda/Nesseby kommune   Sykepleier 100% stilling, fast fra og med 1.oktober 2018 Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen. Sykepleier 80%, fast stilling tiltredelse snarest.Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen.                         Sykepleier 100% stilling, 1 års vikariat tiltredelse snarest. Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er på sykeavdelingen/ hjemmesykepleien.  Sykepleier 50% vikariat fra og med 1.oktober 2018 Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen. Helsefagarbeider/pleiemedarbeider 80%, vikariat fra og med 1.oktober 2018 Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen.  Helsefagarbeider/ Pleiemedarbeider 3 stk. helge stillinger. Stillingsprosent ca. 20 – 28% fra og med 1.oktober 2018. Stillingene er ved hjemmesykepleien/ sykeavdelingen.  Kvalifikasjonskrav: -           Sykepleiere og helsefagarbeidere må ha norsk autorisasjon -           Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. -           Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges. Søkere bør ha interessere for å gjøre seg kjent med samisk kultur. Det er en fordel med samiskspråklige ferdigheter. Det er 6 måneders prøvetid for faste stillinger/års vikariater. For alle stillinger må politiattest fremvises før tiltredelse i stillingene. Selv om man er ansatt i turnusstilling på institusjon eller i hjemmetjenesten, kan man ved behov og opplæring bli flyttet til den andre avdelingen. Søknadsfrist 27.08.18 Søknad med CV, vitnemål og minimum to referanser sendes elektronisk til:  postmottak@nesseby.kommune.no Eventuelt pr post: Nesseby kommune v/postmottak Rådhuset 9840 Varangerbotn  Dersom ønskelig med ytterligere informasjon, kan henvendelse rettes til: Anne Brit Aslaksen: telefon 40440661/epost  anne.brit.aslaksen@nesseby.kommune.no Leena Guttorm: telefon 40440648/epost  leena.guttorm@nesseby.kommune.no
Nesseby kommune Nesseby, Norge