Øyer kommune

Øyer kommune har ca. 5 100, og ligger helt sør i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i kommunen er stabil. Øyer var tradisjonelt en primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. Reiselivsnæringen har hatt en rivende utvikling, og kommunen er i dag en kjent reiselivsdestinasjon. Øyer har flott natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a. Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I kommunen er det rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt Lillehammer. Barnehage­dekningen i kommunen er god. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø.

06/02/2019
SØKNADSFRISTl: 21.02.2019 2.gangs utlysning Det er ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder i enheten Hjemmetjenesten, p.t. Øyer arbeidslag, fra 18.3.2019. Stillingen går inn i hjemmetjenestens lederteam. Avdelingslederen rapporterer til enhetslederen. Stillingens arbeids- og ansvarsområde: Ansvar for daglig drift; personal og fag Medansvar for avdelings regnskap, rapportering om økonomi og statistikk Ansvar for saksbehandling av søknader om tildeling av tjenester og pasientflyt Ansvar for bo- og aktivitetssenter Bakketun, inkl. brannvernleder Superbruker for IT-systemer: GAT, Gerica og Standarden. Representere Øyer kommune i prosjektgrupper til Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Alle ledere i sektoren skal fremstå som engasjerte, profesjonelle, løsningsorienterte, rause, offensive, vise respekt, og bruke humor. Kvalifikasjonskrav: Autorisert sykepleier med rundt 3 års fartstid eller mer. Autorisert vernepleier med erfaring fra institusjon eller hjemmetjeneste rundt 3 år eller mer kan vurderes. Må kunne arbeide selvstendig og i team. Gode datakunnskaper da tjenesten benytter Gat turnussystem, TQM Standarden kvalitetsprogram og Gerica Elektronisk pasientjournalsystem Førerkort klasse B Det er ønske om: I utgangspunktet ønskes en person med ledererfaring som avdelingsleder, personalleder, prosjektleder, eller prosessveileder. Andre former kan vurderes. Erfaring fra forbedringsarbeid (Lean), endringsledelse, eller innovasjon. Erfaring med fagsystemer GAT, GERICA, Standarden. Lederutdanning eller lederkurs Helserett Vi kan tilby: Lærerikt og tverrfaglig miljø Person- og lederutvikling Faglige utfordringer Varierte arbeidsoppgaver Det vil bli tillagt stor vekt på personlig egnethet, operasjonelt lederskap, stabilitet og god arbeidsmoral. Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du  her:  Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju. Framlegging av politiattest og helseattest. Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder for Hjemmetjeneste Karen-Marie Nordgård, tlf. 906 24 936 eller e-post  Karen.Marie.Nordgard@oyer.kommune.no
Øyer kommune Øyer, Norge