Øyer kommune

Øyer kommune har ca. 5 100, og ligger helt sør i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i kommunen er stabil. Øyer var tradisjonelt en primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. Reiselivsnæringen har hatt en rivende utvikling, og kommunen er i dag en kjent reiselivsdestinasjon. Øyer har flott natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a. Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I kommunen er det rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt Lillehammer. Barnehage­dekningen i kommunen er god. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø.

13/12/2018
SØKNADSFRIST: 10.01.2018 PP-rådgiver Fast stilling ved PP-tjenesten Arbeids- og ansvarsområdet omfatter: Sakkyndighetsarbeid og systemrettet arbeid iht. barnehageloven og opplæringsloven. Utredning og kartlegging av barn med særlige behov Veiledning og rådgivning til ansatte i barnehage, skole, foreldre og samarbeidsinstanser. Stillingen er. forankret i tjenesteenhet helse- og familie, og er samlokalisert i felles kontorbygg med bl.a. helsestasjon, barnevern, NAV, flyktningetjeneste, m.fl.. Det er felles overordnet ledelse. Krav (kvalifikasjoner) Masternivå innenfor pedagogikk, rådgivning, spesialpedagogikk, psykologi Kartleggings -- og testkompetanse Ønsket kompetanse Relevant erfaring fra arbeidsområdet/deler av arbeidsområdet Personlige egenskaper Personlige egenskaper vil bli vektlagt Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Gerd Hvoslef Stillingstittel: Tjenesteenhetsleder Telefon: 951 89 118 Epost: gerd.hvoslef@oyer.kommune.no   ----------------- Barnevernkonsulent Det er ledig fast 100 % stilling som barnevernkonsulent i barneverntjenesten. Stillingen er forankret i tjenesteenhet helse- og familie og er samlokalisert i felles kontorbygg med bl.a. helsestasjon, PPT, NAV, flyktningetjeneste, m.fl.. Det er felles overordnet ledelse. Det er planlagt et utredningsarbeid i 2019 som gjelder interkommunalt samarbeid om barnevernets oppgaver. Arbeidsoppgaver: Stillingen inngår i barneverntjenesten i Øyer.  Arbeidet omfatter selvstendige og varierte oppgaver innenfor barnevernfeltet, i hovedsak saksbehandling, men det er også aktuelt med oppgaver innenfor tiltaksarbeid. Kvalifikasjonskrav: Til stillingen søker vi deg som har: Minimum 3-årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom. Det er ønskelig med erfaring fra både saksbehandling og tiltaksarbeid innenfor barnevernet ogrelevant tilleggs- eller spesialutdanning. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid og tverrfaglig innsats.  Vi kan tilby: Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt team med erfarne barnevernsarbeidere og gode samarbeidspartnere i andre tjenester.    Veiledning og kompetanseheving Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Øyer kommune benytter  elektronisk søknadsskjema , dette finner du  her Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju. Godkjent politiattest må framlegges ved tiltredelse i stillingen Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Gerd H. Hvoslef, e-post:  gerd.hvoslef@oyer.kommune.no ;   tlf. 951 89 118 eller fagansvarlig Veronika Stormo epost:  veronika.stormo@oyer.kommune.no ;  tlf.  992 32 037. ----------------- Psykisk helse og rus - 50% fast stilling Arbeidsoppgaver: Arbeid med mennesker med ulike utfordringer innen psykisk helse- og rusfeltet. Samtaler med fokus på støtte, mestring og hjelp til endring. Dette innebærer også ambulant og oppsøkende tjeneste Koordinering av tiltak for enkeltpersoner, arbeid med individuell plan og ansvarsgrupper Brukermedvirkning er sentralt Kvalifikasjonskrav: Helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå. Det er ønskelig med: Videreutdanning innenfor psykisk helse- og /eller rusarbeid Erfaring fra fagfeltet Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi kan tilby: Et faglig og godt arbeidsmiljø med stabile medarbeidere Spennende og varierte arbeidsoppgaver Veiledning og kompetanseheving Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du  her: Stillingen er ledig for tiltredelse. Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju. Godkjent politiattest må framlegges ved tiltredelse i stillingen Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Randi Rønningen, tlf. 957 68 409 eller e-post:  randi.ronningen@oyer.kommune.no
Øyer kommune Øyer, Norge