Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

23/07/2018
Barnehagelærere Sør-Varanger kommune søker barnehagelærere - vi har ledige stillinger i flere barnehager. Barnehagene i Sør-Varanger setter fokus på barnet gjennom visjonen "Først i rekka". Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig. Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet - og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus. Velkommen til en grensesprengende kommune! For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no/ Søknadsfrist: 08.08.18 Rådgiver støttesenteret for kriminalutsatte Det er ledig 1/1 fast stilling som rådgiver. Dette er en nyopprettet kommunal stilling ved støttesenter for kriminalutsatte, Finnmark politidistrikt. Sør-Varanger kommune har arbeidsgiveransvaret for stillingen, det faglige ansvaret tilligger Finnmark politidistrikt. Søknadsfrist: 12.08.18 IPS - jobbspesialister NAV Sør-Varanger søker etter to dyktige IPS jobbspesialister i 100 %, 3-årig midlertidig prosjekt-stillinger, som kan hjelpe oss med å realisere NAV sin målsetting om å få flere i arbeid og færre på stønad. Søknadsfrist: 16.08.18 Konsulent Det er ledig et vikariat i 50 % stilling for perioden 01.08.18 - 31.12.18 med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist: 29.07.18 Undervisningsstillinger Skolen lyser ut et antall faste og vikar stillinger for skoleåret 2018-2019. Søknadsfrist: 05.08.18 Undervisningsinspektør Vi har ledig en fast 50 % stilling som undervisningsinspektør. Søknadsfrist: 05.08.18 Feier Sør-Varanger kommune, Brann- og feiervesenet søker etter en ny feier i 100% stilling. Søknadsfrist: 19.08.18 Elevassistent Vi har ledige stillinger som Elevassistent, en fast og et vikariat i 100% stilling. Søknadsfrist: 29.07.18
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
23/07/2018
Sør-Varanger kommune har ledige stillinger innen helse og omsorg. Trykk på stillingstittel for å gå til elektronisk søknadssystem. Lege med særlig ansvar for eldreomsorg   Søknadsfrist: 30.08.18   Brukerstyrt personlig assistent Det er ledig 3 faste stillinger som brukerstyrt personlig assistent. 2 x 85 % stilling i turnus med arbeid annen hver helg og 1 x 20 % stilling annen hver helg. Søknadsfrist: 29.07.18   Sykepleier Det er ledig 1/1 fast stilling som sykepleier. Turnusarbeid med arbeid per tiden dag/aften og hver tredje helg. Søknadsfrist: 29.07.18 Sykepleier/Vernepleier Vi har ledig en stilling som sykepleier/vernepleier. 100% stilling i 2 delt turnus med arbeid hver 3 helg. Søknadsfrist: 12.08.18 Helsesøster Vi har ledig et vikariat som Helsesøster for perioden fra snarest til 01.08.2019. Søknadsfrist: 12.08.18   Sykepleier Ledig 1/1 fast stilling som sykepleier i to delt turnus med arbeid hver 3. helg Søknadsfrist: 12.08.18   Sykepleier Ledig 1/1 fast stilling som sykepleier i to delt turnus med arbeid hver 3 helg. Søknadsfrist: 12.08.18
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge