Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

14/02/2020
SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Ledig 1/1 stilling som miljøterapeut ved Utsikten dagsenter. Enhet Utsikten dagsenter er et tilrettelagt tilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom. Tilbudet er på dagtid, brukere blir hentet med egen bil, de får måltider på dagsenter, samt deltar i tilrettelagte aktiviteter. Tilbudet er utvidet med fire plasser, til også å gjelde yngre personer med demens, og/eller demens i tidlig til moderat fase. I den forbindelse søker vi etter deg som kollega. Ønsker du en jobb som gir deg faglige utfordringer og mulighet til å tenke helhetlig? Vi søker deg som er selvstendig, ansvarlig og fleksibel med gode samarbeidsevner, erfaring med / kunnskap om demenssykdom, og erfaring med målrettet miljøarbeid. Personlig egnethet i form av positivitet, tålmodighet, evne til å være løsningsorientert, kreativ og godt humør vektlegges. Hovedarbeidsoppgaver • Aktivt bidra til å sikre faglig og etisk forsvarlige tjenester. • Gi opplæring og veiledning til andre ansatte. • Gi veiledning og støtte til pårørende og brukere. • Arbeide personsentrert. • Tilrettelegge og gjennomføre ulike aktiviteter med brukere av tjenesten ift den enkeltes forutsetning og mestringsfølelse både inne og utendørs. • Bidra i planlegging og utforming av tjenestetilbud, aktiviteter og månedsplaner. • Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk. • Holde deg faglig oppdatert og bidra til faglig utvikling. • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere. • Arbeide etter dagsenterets mål og retningslinjer. • Hente brukere og kjøre de hjem med dagsenterets egen bil. Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning innenfor områdene: • Helsefagarbeider, vernepleier, ergo, aktivitør. • Erfaring med å arbeide med demenssyke eller i dagtilbud. • Personlig egnethet vil bli vektlagt. • Snakke og skrive norsk flytende. • Har gode IKT-kunnskaper. • Førerkort kl B. • Praktiske ferdigheter. Ønskelig: • Videreutdanning innenfor demenssykdom. • Demensomsorgens ABC. • Kunnskap om kartlegging og observasjoner. • Oppfordrer også menn til å søke. Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut: • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. Personlige egenskaper • Evne til å veilede og ta imot veiledning • Reflektert og engasjert • Evne til å ta tak og arbeide selvstendig • Kreativ • Tålmodig, lojal og initiativrik • Bidra til et godt arbeidsmiljø • Løsningsfokusert • Positivitet Vi tilbyr • Et variert, utfordrende og spennende fagområde innenfor demens, der målrettet miljøarbeid, kartlegginger og observasjoner og analyse av atferd/demenssykdom står sterkt. • Muligheter for å påvirke egen arbeidsdag • Faglig sterk og motivert personalgruppe • Tverrfaglig samarbeid med andre faginstanser • Et godt arbeidsmiljø Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden. Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Kontaktperson: Lene Nilsen Holte Enhetsleder E-post lene.holte@sor-varanger.kommune.no   Arbeid 78 97 75 58 Lill Marit Johansen Avdelingsleder Utsikten Dagsenter E-post Lill-Marit.Johansen@sor-varanger.kommune.no   Arbeid 78 97 21 76
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
14/02/2020
SØKNADSFRIST:08.03.2020 Vi har ledig et vikariat som konsulent i 100 % stilling ved arkivtjenesten for perioden 20.04. 2020- 31.02.2021. Enhet Arkivtjenesten/Servicekontoret består av 13 ansatte, med oppgaver innen post, arkiv, saksbehandling og kundemottak. Arkivtjenesten har ansvar for sentral arkivtjeneste og postmottak, og administrerer kommunens elektroniske saks- og arkivsystem Acos Websak. Hovedarbeidsoppgaver Det foregår en kontinuerlig utvikling av arbeidsprosesser og rutiner for Arkivtjenesten og saksbehandlingen i kommunen. Arkivkonsulenten skal bidra i denne prosessen. Arbeidsoppgaver vil være: • Daglig arkiveringsarbeid, som postmottak, elektronisk skjemamottak, publisering av postlister på nett, journalføring, skanning, kontroll og øvrig arkivpleie • Kvalitetssikringsoppgaver innenfor elektronisk- og papirbasert saksbehandling • Handtering av innsynsforespørsler og medvirkning til tilgjengeliggjøring av arkiver • Veiledning av brukere i organisasjonen • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen på bakgrunn av behov. • Administratoroppgaver knyttet til kommunens saks- og arkivsystem, Acos Websak kan bli lagt til stillingen på bakgrunn av søkers kvalifikasjoner og kompetanse. Kvalifikasjoner • Det kreves relevant 3- årig høyere utdanning. For søkere med relevant erfaring kan utdanningskravet fravikes. • IT-kompetanse utover grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for stillingen • Kjennskap til ett eller flere elektroniske saksbehandlingssystemer vil være en fordel. Sør-Varanger kommune benytter Acos Websak som saks- og arkivsystem. • Det er ønskelig med erfaring fra arkivtjeneste eller lignende arbeid • Det er ønskelig med kunnskap om- eller kjennskap til offentlig forvaltning. • Det kreves god skriftlig og muntlig formuleringsevne Personlige egenskaper • Nøyaktighet og ryddighet, samt interesse for utvikling av arkiv/elektronisk arkiv vil vektlegges. • Vi ønsker en engasjert, strukturert, utadvendt person, med gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden. Kontaktperson: Kristin Kristiansen Konstituert avdelingsleder E-post Kristin.Kristiansen@sor-varanger.kommune.no Mobil 46696541 Arbeid 78977609
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
14/02/2020
SØKNADSFRIST: 15.03.2020 Vi har ledig en 100 % stilling som sykepleier ved Tangenlia Bofellesskap. Fast stilling i todelt turnus med jobb hver 3. helg. Enhet Tangenlia Bofellesskap omgjøres til omsorgsboliger innen 01.01.2021. Det vil si at det påbegynnes arbeidet i år, der det vil være en overgangsperiode med både sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Hjemmebasert omsorg (HBO)har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker. HOVEDMÅL • Sør- Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser. Sør- Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i hjemmet så lenge som mulig. Beskrivelse Ønsker DU å sette SPOR etter DEG? Sør-Varanger kommune ser etter DEG som ønsker å gjøre en FORSKJELL. Om du er utadvendt, innadvendt eller noe midt imellom, HER er plass til ALLE. Til gjengjeld kan vi tilby fantastiske kontraster, med pittoresk kystnatur, imponerende furuskog, uberørt og berørt natur, kaffe latte og scooter, unike treningsmuligheter, zumba, yoga, fotball, storpolitisk sentrum, småbylivets rolige puls, sauna og kongekrabbe, multebær, båtliv, nordlys og masse trivelige kolleger. Som sykepleier får du muligheten til å utvikle din faglige nysgjerrighet. Studielånet vil du nesten ikke legge merke til, fordi det betaler seg ned selv. Lønna er til å leve med, det samme er mennesker her oppe. Om du vil ha kort eller lengre avstand til jobben bestemmer du selv. Vil du ha kort avstand når du jobben på 2 minutter. Bor du her i mer enn tre år, kan du søke om grenseboerbevis til Russland, Finland er en liten biltur unna. To timer med fly og du er i Oslo, på en time er du i Tromsø. - Du behøver dessuten sjelden eller aldri bruke tid i bilkø her nord. Du kommer til en kommune som på alle måter innfrir forventninger om det gode liv. KOMMER DU? Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker. HOVEDMÅL Sør- Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser. Sør- Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Plassering Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi en best mulig tjeneste er basene spredt rundt på flere steder i kommunen. Stillingen i denne utlysningen er pr tiden plassert på Hesseng, Tangenlia Bofellesskap. Vi søker Vi ser etter kollega som er faglig dyktig, engasjert og har gode samarbeidsevner. Er opptatt av kvalitet og har engasjement for det aktuelle området. Har erfaring fra yrket og kan jobbe selvstendig. Hovedarbeidsoppgaver • Sikre at det planlegges, igangsettes og evalueres tiltak forordnet av lege. • Sikre at det planlegges og igangsettes tiltak i samsvar med gjeldende vedtak og brukers behov. • Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester. • Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig. • Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte. • Forestå medisinering etter legens forordning og gjeldende retningslinjer. • Veiledningsansvar for medarbeidere, brukere og pårørende. • Veiledningsansvar for studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen. • Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra avdelingssykepleier og enhetsleder. • Foreta vurderingsbesøk for å kartlegge og utrede søknader på pleie og omsorgstjenester. • Daglig dokumentasjon av sykepleietiltakene som utføres. Dette gjøres i Profil.   Kvalifikasjoner og personlige egenskaper - Norsk autorisasjon som sykepleier - Relevant praksis og kompetanse innenfor tjenestens virksomhetsområder - Evne til selvstendig og målrettet arbeid - Gode datakunnskaper, gjerne med kjennskap i bruk av Profil - Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner - Kreativ og initiativ - Førerkort klasse B for manuell gir - God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne Personlig egnethet vektlegges. Egenerklæring-tuberkulose MRSA Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder), ihht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Vi tilbyr lønn over tariff. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn; Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans. Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,- Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Kontaktpersoner: Annette Nederström Gunnermann Avd. Leder E-post Annette.Gunnermann@sor-varanger.kommune.no   Mobil 46431222 Irene Arvola Enhetsleder E-post Irene.Arvola@sor-varanger.kommune.no   Mobil 98268426 Arbeid 78977557
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
14/02/2020
SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Vi har ledige undervisningsstillinger ved våre barne- og ungdomsskoler for skoleåret 2020/2021. Hesseng flerbrukssenter Trygghet- Tilhørighet- trivsel Hesseng Flerbrukssenter ligger på Hesseng og har ca 130 elever på 1.-7. trinn. Hesseng Flerbrukssenter ligger godt plassert for allsidige læringsaktiviteter utendørs året rundt. Vi har stort fokus på utviklingsarbeid og gode resultater på trivselsundersøkelser Hesseng Flerbrukssenter er en godt innarbeidet skole med gode rutiner og stadig utvikling mot trivsel, trygghet og tilhørighet. Ved Hesseng Flerbrukssenter er det ledig stilling som Lærer, spesialundervisning. Skolen trenger en lærer som kan stå i arbeidsforhold hvor det kreves mye en-til-en arbeid, men også med hel klasse og grupper av elever. Hovedarbeidsoppgaver; - Undervisning med tilhørende for- og etterarbeid. - Kontaktlæreransvar om nødvendig. - Skole-hjem samarbeid. - Elevoppfølging. - Spesialpedagogiske oppgaver - Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Kvalifikasjoner; • Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. • Vi legger generelt vekt på god kjennskap til metodisk lese-, skrive- og regneopplæring, samt gode IT kunnskaper for å arbeide aktivt med grunnleggende ferdigheter i alle fag. • Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn, og om behov fungere som kontaktlærer. • Vi søker lærere som er en god klasseleder, med god evne til relasjonsbygging mellom lærer-elev, lærerforesatte og elev-elev. • Lærere ved Hesseng Flerbrukssenter bør like å utfordre seg selv til å tenke kreativt i forhold til varierte, aktive, og praktiske undervisningsopplegg. • Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav. • Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker deg som; - Er systematisk og strukturert. - Har gode samarbeidsevner. - Er opptatt av utviklingsarbeid hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. - Har stor arbeidskapasitet og stå på -vilje. - Evne til å skape gode relasjoner. - Evner å arbeide i team. Skolen trenger en lærer som kan stå i arbeidsforhold hvor det kreves mye en-til-en arbeid, men også med hel klasse og grupper av elever. Stillingen krever en person med humor, utholdenhet og trygg. Kirkenes ungdomsskole Kirkenes ungdomsskole: Likeverd - Respekt - Utvikling Vi skaper trygghet og utvikler kompetanse for livet gjennom positive relasjoner og læring. Kirkenes ungdomsskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 200 elever på 8.-10. trinn. Ungdomsskolen har i dag 30 undervisningsstillinger. I tilknytning til skolen ligger også svømmehall, idrettsanlegg og aktivitetspark. Skolen er organisert rundt trinn, med egne mellomledere, og har meget gode undervisningsarealer og infrastruktur. Vi vektlegger et godt samarbeid med lokalsamfunnet, både foresatte, næringslivet og andre naturlige samarbeidspartnere. Skolen tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø og en samarbeider tett med tillitsvalgte. Kirkenes ungdomsskole har deltatt i flere utviklingsprosjekter, som "Vurdering for læring", og "Bedre læringsmiljø". Prosjektene har utviklet delingskultur, pedagogisk utviklingsarbeid, etablering av standarder for opplæring, klasseledelse og undervisning. Skolen har utarbeidet en ny strategi for skolen, hvor en har etablert nye verdier og satt nye mål for neste periode. Skolen samarbeider tett med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og Høgskolen i Innlandet. Vårt store fokus er å utvikle organisasjonen til en lærende organisasjon gjennom kollektive prosesser. Vi legger særlig godt til rette for å videreutvikle skolens medarbeidere, både gjennom profesjonelle læringsfellesskaper og videreutdanning. Det arbeides nå med fagfornyelsen og utvikling av lokale læreplaner. Kirkenes ungdomsskole har gode resultater på elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen. Vi jobber i team og vektlegger relasjoner, forventninger og mestring mellom både elever, foreldre og kollegaer. Ved Kirkenes ungdomsskole er det ledig inntil 3 faste undervisningsstillinger fra 01.08.2020 og inntil 3 vikariater i perioden fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2021. Vi søker; Lærere med fordypning i norsk, engelsk, realfag, musikk, kunst og håndverk og spesialpedagogikk. Hovedarbeidsoppgaver; - Undervisning og opplæring på ungdomstrinn. - Samarbeid i profesjonelle læringsfellesskaper. Kvalifikasjoner for stillingen: - Formell lærerutdanning og undervisningskompetanse i fag som utlyses. - Yrkeserfaring. - Personlig egnethet. - God klasseledelse. - God formidlingsevne. - God samarbeidsevne. - Lojalitet til skolens formål, ledelse, kolleger og elever. - Skape godt undervisnings- og læringsmiljø. - Organisert og disiplinert. - Endringsevne og -vilje. - Utviklingsorientert. - Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. - Vise ansvarlig opptreden. - Relasjonskompetanse. Kirkenes barneskole Kirkenes barneskole ligger i Kirkenes sentrum og har 300 elever på 1. – 7.trinn, skolen har også SFO. Skolen er samlokalisert med ungdomsskole og kulturskole, og ligger i nær tilknytning til idrettsanlegg og svømmehall. Skolebygget er fra 2011, og har gode undervisningsarealer og infrastruktur. Skolen har fokus på utvikling av klasseledelse, vurderingskompetanse, læringsmiljø og utvikling av gode grunnleggende ferdigheter. For tiden jobber skolen med Fagfornyelsen, i tillegg er skolen en del av felles kompetanse utvikling for Øst-Finnmark. Disse, og tidligere prosjekter, har utviklet skolens kultur for endringsutvikling og deling av kompetanse innad skolen. Undervisningspersonalet er delt inn i to team, og skolen fokuserer på å se hvert årstrinn som en helhet i forhold til organisering og fordeling av ressurser. Vi vektlegger å skape god relasjonskompetanse mellom elever, foreldre og kollegaer. Kirkenes barneskole har ledige undervisningsstillinger. Inntil 4 faste stillinger med tiltredelse 01.08.2020 og inntil 4 vikariater i perioden fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2021. Hovedarbeidsoppgaver vil være; - Opplæring og oppfølging av elever med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring. - Undervisning i klasse og mindre gruppe. Kvalifikasjoner for stillingen: - Godkjent allmennlærerutdanning/grunnskoleutdanning. - Erfaring fra arbeid med barn i grunnskolen. - Erfaring med arbeid knyttet til atferd. - Formell kompetanse i norsk, matematikk og engelsk. - Andre fag: musikk, spesialpedagogikk og finsk Skolen prioriterer søkere som opptrer som tydelige klasseledere og er gode relasjonsbyggere overfor barn, foresatte og kollegaer. Det er høye forventinger til samarbeidsevne og fleksibilitet hos de ansatte Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse Sandnes og Bjørnevatn skole Sandnes og Bjørnevatn skole er en 1-10 skole med 330 elever. Skolens visjon «sammen skaper vi fremtiden» er førende for alle satsingsområder. For skoleåret 2020/2021 er noen av skolens satsingsområder fagfornyelsen, IKT, utviklende matematikk og fokus på fag gjennom faglærermodellen. Skolen har et antall ledige 100% undervisningsstillinger, og inntil 2 x 100% stilling som miljøveileder. Det er ledige hjemler fra 01.08.2020, samt vikariater ved videreutdanning for perioden fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2021. Stillingens hovedarbeidsoppgaver: Undervisningsstilling: Undervisning på alle trinn avhengig av kvalifikasjoner. Miljøveileder: Arbeid med elever med særskilte behov samt arbeid på SFO. Kvalifikasjoner for stillingen: Undervisningsstillinger: allmennlærer med fordypning i norsk, kroppsøving, engelsk, mat og helse, kunst og håndverk, musikk, spesialpedagogikk. Miljøveileder: relevant 3-årig høgskoleutdanning. Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet Kirkens flyktning- og kompetanseenhet tilbyr norskopplæring for flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere, grunnskole for voksne, spesialundervisning og tilrettelegging for høyere utdanning. Vi har ansvar for bosetting, etablering og for gjennomføring av introduksjonsprogrammet for flyktninger i Sør- Varanger kommune. Introduksjonsprogrammet består av ulike tiltak som skal gjøre våre deltakere kjent med systemer i Norge, bli kjent med kommunen vi bor i og gjennomføre norskopplæring ut fra rett og plikt slik at deltakerne kan komme ut i jobb eller videre utdanning. Vi har ledig en 100 % fast undervisningsstilling i ved Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet f.o.m. 01.08.2020. Hovedarbeidsoppgaver; Undervise i norsk for fremmedspråklige voksne deltakere, og/eller i grunnskole for voksne. Kvalifikasjoner; - Relevant utdanning fra høgskole/universitet - Erfaring fra undervisning i norsk grunnskole, ungdomstrinnet, eller voksenopplæring - Søkere med undervisningskompetanse for grunnskolen i fagene norsk, matematikk og naturfag foretrekkes. - Kompetanse relevant for undervisning av minoritetsspråklige er en fordel Personlige egenskaper; - Evne og vilje til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte. - Inspirere og engasjere elever. - Gode samarbeidsevner - Fleksibilitet. - Evne til å jobbe selvstendig. - Nøyaktighet - Initiativrik og resultatorientert. - Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kvalifikasjoner For alle stillinger er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd. Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Kontaktpersoner: Merete Lindberg Moberget Rektor Hesseng Flerbrukssenter E-post Merete.Moberget@sor-varanger.kommune.no   Arbeid 78 97 19 41 Espen Bruer Enhetsleder/Rektor Kirkenes ungdomsskole E-post Espen.Bruer@sor-varanger.kommune.no   Arbeid 78 97 17 00 Michael Berstad Skolefaglig rådgiver E-post Michael.Berstad@sor-varanger.kommune.no   Arbeid 78 97 74 40 Kjersti Ø Dahlberg Enhetsleder Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet E-post kjersti.dahlberg@sor-varanger.kommune.no   Arbeid 48 24 27 71 Frode Buarø Virksomhetsleder/Rektor Sandnes- og Bjørnevatn skole E-post Frode.Buaro@sor-varanger.kommune.no   Arbeid78 97 05 60 Ane-Marie Hjelm Solli Enhetsleder Kirkenes barneskole E-post Ane-Marie.Solli@sor-varanger.kommune.no   Arbeid 78 97 17 04
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
14/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Ledig 1/1 stilling som økonomirådgiver. Stillingsbeskrivelse En av våre dyktige ansatte har etter mange år valgt å søke seg over til nye utfordringer, og vi søker hennes etterfølger som økonomirådgiver ved økonomiavdelingen i Sør-Varanger kommune. Stillingsinnehaver har rapporteringsansvar til økonomisjef, og hovedoppgavene er knyttet til budsjettarbeid, rapportering, prognose- og analysearbeid i tett samarbeid med enhetsledere og kommunalsjef. Hovedarbeidsoppgaver • Budsjett og prognosearbeid • Rapportering, analyser og oppgaver knyttet til økonomisk analyse og budsjett • Saksbehandling og rådgivning • Følge opp og bistå enhetene, hovedsakelig innenfor helse, omsorg og velferd • Utvikling og forbedring Kvalifikasjoner • Økonomiutdanning, fortrinnsvis pa masternivå • Erfaring med budsjett, prognose- og analysearbeid vil bli vektlagt • God formidlingsevne skriftlig og muntlig • Kjennskap til offentlig sektor vil bli vektlagt • Gode sambeidsevner • Evne til strukturert, nøyaktig og resultatorientert arbeid • Sør-Varanger kommune benytter Acos WebSak som saksbehandlingssystem. Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker en medarbeider som er faglig dyktig, selvstendig og evner å overholde tidsfrister. Personlige egenskaper - Selvstendig og initiativrik - Fungerer godt i team- og prosjektarbeid - God gjennomføringsevne - God vurderingsevne Vi tilbyr Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i godt fagmiljø. Gode og fleksible arbeidstidsordninger. Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Kontaktperson Svanhild Apeland Lande Økonomisjef E-post Svanhild.Apelandlande@sor-varanger.kommune.no   Mobil 986 40 369 Arbeid 78977554
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
14/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Vi har ledig en fast 100% stilling som helsefagarbeider ved Hjemmebasert omsorg i Bugøynes. Beskrivelse Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker. Hovedmål: Sør-Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser. Sør-Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Plassering Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi en best mulig tjeneste er basene spredt rundt på flere steder i kommunen. Stillingen i denne utlysningen er pr tiden plassert på Bugøynes. Hovedarbeidsoppgaver • Utøve bistand til personlig hygiene, ernæring og praktiske gjøremål i hjemmet, samt gi miljørettede tiltak tilpasset den enkelte brukers funksjonsnivå. • Utføre tiltak i samsvar med vedtak og brukers behov. • Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester. • Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig. • Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte. • Oppfølging av studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen. • Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra sykepleier eller nærmeste leder. • Daglig skriftlig og muntlig dokumentasjon av den pleien som utføres. Dette gjøres i Profil. Kvalifikasjoner - Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. - Beherske norsk muntlig og skriftlig. - Generell god datakunnskap - Førerkort klasse B, manuell gir. Personlig egnethet vektlegges. Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut; • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose   Personlige egenskaper Det som kjennetegner deg, er at du • Er fleksibel og løsningsorientert og har god evne til omstilling • Tydelig og trygg i rollen som fagperson • Har god Norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne • Gode samarbeidsevner, men kan også jobbe selvstendig • Er god på kommunikasjon og samhandling • Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet. Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå. Kontaktpersoner Irene Arvola Enhetsleder E-post Irene.Arvola@sor-varanger.kommune.no   Mobil 98268426 Arbeid 78977557 Hanne Ingilæ Avdelingsleder E-post Hanne.Ingilae@sor-varanger.kommune.no   Mobil 40496189 Arbeid 78971747/48
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
14/02/2020
SØKNADSFRIST: 15.03.2020 Vi har flere ledige stillinger som tilkallingsvikar ved 110-sentralen i Finnmark, Kirkenes. Vil du være med på å ta et tydelig ansvar for å utvikle Brann- og redningstjenesten i takt med et mer moderne samfunn, med vekt på teknisk og digital innovasjon samt samvirke på tvers av nødetatene? 110-sentralen samlokaliseres med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) og med Politiets operasjonssentral (112). Dette gir et unikt og spennende fagmiljø i stadig utvikling. 110-sentralen i Finnmark skal flyttes fra Hammerfest til Kirkenes i juni 2020. Beskrivelse 110-sentralen bruker i hovedsak kommunikasjon via radio og utalarmerer i hht. faste prosedyrer. Vi utalarmerer og trippelvarsler brannmannskaper og andre etater i forbindelse med hendelser som oppstår. Vi skal også påse at nødvendig kommunikasjon opprettes mot andre etater. Vi skal fungere som støtte til brannvesen i Finnmark under aksjoner. Vårt hovedmål er å bistå og begrense tap av liv og materielle goder. Vi skal søke å forebygge, slik at tap blir så små som mulig. Vi skal være med å begrense skadeomfang under aksjon ved brann og andre akutte ulykker. Og selvfølgelig skal vi sørge for at egne systemer er oppe og går til enhver tid. Hovedarbeidsoppgaver • Betjene nødstilte, håndterer alarmer og andre meldinger og sørge for at Brann- og redningsetatene reagerer raskt og korrekt. • Ha løpende dialog med innsatsleder brann og øvrige mannskaper gjennom innsatser. • Ha oversikt over, dokumentere og loggføre branner, ulykker og andre relevante hendelser i dekningsområdet. • Utarbeide statistikker og rapporter. • Oppdatere systemer og alarmporteføljer. Kvalifikasjoner - Være fylt 18 år - Må kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetsloven, politiattest innhentes før en eventuell ansettelse - Plettfri vandel - Gode IKT kunnskap - Gode norske og engelsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig - Opptaksprøve/test må gjennomføres og bestås - Førerkort klasse B Bosatt I Kirkenes by eller dets nærområde Personlig egnethet vil bli vektlagt. Personlige egenskaper - Evne til å jobbe strukturert og målrettet - Fleksibilitet og gode samarbeidsevner - Være samfunnsorientert og ha forståelse for 110-sentralens rolle og oppgaver innenfor redningstjenesten - Takle stressende arbeidssituasjoner - Evne til å arbeide i team Generelt Det stilles krav om plettfri vandel, vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt. Opptaksprøve i henhold til prosedyrer for ansettelse ved 110-sentralen må gjennomføres før ansettelse. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med faglig og personlig utviklingsmuligheter for den rette personen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju pr. telefon eller ved oppmøte. Kopier av vitnemål og attester må kunne sendes til Sør-Varanger kommune, da de vil bli etterspurt før tilsetting. Må være bosatt i nærområdet pga. innkalling av ekstra mannskaper ved større hendelser, slik at man kan stille på arbeidssted innen rimelig tid. Det skal til enhver tid være 2 operatører på vakt, hvor man da naturlig nok har en turnus som følges. Opplæring vil bli gitt. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi oppfordrer kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Vi tilbyr - Lønn og ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover regler og tariffavtale. - Turnustillegg etter den til enhver tid og gjeldende turnus. - Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter. - Et trivelig og sosialt miljø. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 25. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Kontaktpersoner: Gerd Isaksen Leder E-post Gerd.Isaksen@sor-varanger.kommune.no   Mobil 95104834
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
14/02/2020
NAV Sør-Varanger har ledig stilling som sosialkonsulent, stillingen er et vikariat i et år med mulighet for fast ansettelse. NAV Sør-Varanger NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, som vil være med på å videreutvikle NAV Sør-Varanger til det beste for kommunens innbyggere. Stillingsbeskrivelse For deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell, har NAV Sør-Varanger ledig 1 stilling som sosialkonsulent i vårt service og veiledningsteam, stillingen er et vikariat på et år med mulighet for fast ansettelse. Vi søker deg som er utadvendt og positiv, serviceinnstilt og som vil være med på å utgjøre en forskjell i samfunnet. Vi søker en veileder som med god forståelse for virksomhetens rammer og målsettinger kan jobbe systematisk og strukturert for å nå NAV sin målsetting. Vi ser etter deg som kan løfte blikket, tenke nytt og være med på å bidra til en forskjell hvor færre går på ytelser, og flere kommer over i arbeid. Vi ser etter deg som kan inkludere og har troen på at alle mennesker kan jobbe - og ønsker å være en pådriver for nettopp dette. Hovedarbeidsoppgaver • Behovs avklaring og god kartlegging av brukere/jobbsøkere • Arbeidsrettet veiledning, oppfølging og motivasjon av brukere uavhengig av ytelse for å øke overgang til arbeid. • Saksbehandle etter Lov om sosiale tjenester i NAV, samt annen saksbehandling innenfor ansvarsområde - dette vil være en av stillingens hovedoppgaver • Veilede i bruk av selvbetjeningsløsninger • Være en del av vaktplan i vårt mottak • Gi informasjon, råd og veiledning med sikte på at brukere skal bli selvhjulpne, både etter innkalling og i møter som er nødvendige med raske avklaringer • Dialog med næringslivet: privat så vel som offentlig • Dette innebærer kontakt og samhandling med næringslivet og arbeidsgivere, samt NAV sine samarbeidspartnere særskilt: rus- og psykiatritjenesten, helsevesen, karrieresenter, skole mfl. • Oppfølging av bruker ute i arbeid/arbeidstrening • Bidra til at brukere går over i utdanning, jobb eller annen arbeidsrettet aktivitet. • Bidra til å gi gruppeoppfølging • NAV er i stadig endring: Andre arbeidsoppgaver vil måtte påberegnes, dette innebærer også arbeid i andre team ved NAV Sør-Varanger. Kvalifikasjoner - Minimum 3-årig høyere utdanning fra universitet/høyskole, utdanningskrav kan fravikes ved særskilt lang og relevant erfaring fra lignende arbeid i NAV eller fra samme type arbeid i andre virksomheter. - Utdanning innenfor Sosialt arbeid er å foretrekke, men utdanningsretning kan fravikes - God fremstillingsevne, muntlig så vel om skriftlig - Godt kjennskap til arbeidsmarkedet i regionen - Utpreget serviceholdning og gjennomslagskraft - God relasjonsbygger og som viser stabilitet - Kunnskap og gode ferdigheter innen IKT - Saksbehandling Personlige egenskaper - Uredd, positiv og et ønske om å bidra til forskjell - Kjennskap til NAVs mål, visjoner og verdier - Ha genuin interesse for arbeid med brukere som trenger bistand for å blir selvhjulpne: Gi hjelp til selvhjelp - Ha solid brukerfokus med utpreget serviceholdning - Evne til å bygge relasjoner, tenke helhetlig, være målrettet og identifisere sammenhenger - God service holdninger og trygg i din kommunikasjonsform - Nytenkende og løsningsorientert - Arbeider selvstendig og strukturert - Relasjonsbygger både mot helse, fastleger tiltaksarrangører og ikke minst arbeidsgivere - Positiv fremtoning, tar ansvar og vise stolthet til jobben - Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til godt arbeidsmiljø NB: Personlig egnethet vil vektlegges sterkt. Vi tilbyr NAV tilbyr deg - Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde - Et sterkt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere som aktivt jobber for å få mennesker ut i arbeid/aktivitet, og som vil gi deg glede i din arbeids hverdag - Et inkluderende arbeidsliv - Gode muligheter for faglig utvikling NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett, alder, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Menn oppfordres særskilt til å søke. Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Kontaktpersoner : Karin Johansen Sosialfaglig ansvarlig E-post Karin.Johansen@nav.no Mobil 95822234 Hilde Michelsen Leder E-post hilde.michelsen@nav.no Mobil 41061836
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
14/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Vi har ledig en fast 50% stilling som samisklærer. Hesseng Flerbrukssenter Trygghet- Tilhørighet- trivsel Hesseng Flerbrukssenter ligger på Hesseng og har ca. 130 elever på 1.-7. trinn. Hesseng Flerbrukssenter ligger godt plassert for allsidige læringsaktiviteter utendørs året rundt. Vi har stort fokus på utviklingsarbeid og gode resultater på trivselsundersøkelser Hesseng Flerbrukssenter er en godt innarbeidet skole med gode rutiner og stadig utvikling mot trivsel, trygghet og tilhørighet. Beskrivelse Kommende skoleår skal skolen på Hesseng videreføre satsing fra forrige skoleår på samisktilbudet : - samisk som førstespråk: for de som satser på to-språklighet ( 4 t/u) - samisk som andrespråk 2 og 3: vanlig samiskopplæring ( 2 t/u ) - samisk språk og kultur for nybegynnere ( 2 t/u) Skolen viderefører styrking av samiskopplæringen og håper å rekruttere flere fra alle årstrinn som ønsker å lære litt om og bli kjent med det samiske gjennom nytt tilbud for nybegynnere i SAMISK SPRÅK OG KULTUR . Skolen har inneværende skoleår 15 elever som har valgt samisk i en eller annen form. Hovedarbeidsoppgaver • Undervisning med tilhørende for- og etterarbeid. • Kontaktlæreransvar om nødvendig. • Skole-hjem samarbeid. • Elevoppfølging. • Spesialpedagogiske oppgaver • Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Kvalifikasjoner Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Vi legger generelt vekt på god kjennskap til metodisk lese-, skrive- og regneopplæring, samt gode IT-kunnskaper for å arbeide aktivt med grunnleggende ferdigheter i alle fag. Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn, og om behov fungere som kontaktlærer. Vi søker lærere som er en god klasseleder med god evne til relasjonsbygging mellom lærer-elev, lærerforesatte og elev-elev. Lærere ved Hesseng Flerbrukssenter bør like å utfordre seg selv til å tenke kreativt i forhold til varierte, aktive, og praktiske undervisningsopplegg. Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt. Tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.   Personlige egenskaper Vi søker deg som - Er systematisk og strukturert - Har gode samarbeidsevner - Er opptatt av utviklingsarbeid hvor elevens læring og utvikling står i sentrum - Har stor arbeidskapasitet og ståpå-vilje - Evne til å skape gode relasjoner - Evner å arbeide i team - Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Kontaktperson: Merete Lindberg Moberget rektor E-post Merete.Moberget@sor-varanger.kommune.no Mobil 94031103 Arbeid 78971941
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
14/02/2020
SØKNADSFRIST: 03.03.2020 Barnehagene i Sør-Varanger kommune søker styrer, barnehagelærere, spesialpedagoger og barne- og ungdomsarbeidere. Vi setter fokus på barnet gjennom visjonen "Først i rekka". Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig. Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet - og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus. Velkommen til en grensesprengende kommune! Følgende barnehager har ledige stillinger: Hesseng barnehage 1 barnehagelærer, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021 Hesseng barnehage - Midt i naturen Hesseng barnehage ligger midt i naturen med skog og fjell som nærmeste nabo. Fysisk aktivitet, uteliv og turliv står sentralt hos oss. Vårt mål er trygge og allsidig aktive barn, som liker å utforske seg selv og omgivelsene gjennom lek, læring og fysisk aktivitet - barn som mestrer samspill med andre, og som har en positiv selvoppfatning og respekt for hverandre. Styrer: Beate Ryeng, telefon: 78971970, epost: bry@svk.no Jakobsnes barnehage Ledig vikariat i perioden 020320 – 051120. Jakobsnes Barnehage er en 1 avdelings barnehage, med inntil 18 plasser som er tilknyttet Jarfjord og Jakobsnes Oppvekstområde. Kontaktperson: Rektor Toril Degerstrøm, telefon: 78 97 17 80, epost: tde@svk.no Knausen barnehage 1 barnehagelærer, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021 Knausen barnehage har 3 avdelinger. Vårt motto: "Glade voksne, Glade barn - sammen for den gode barndom" Vårt fokus: Barnets beste. Våre hovedmål: Omsorg - Trygghet - Vennskap - Trivsel Lek for livet, språkarbeid, natur og friluft, samt barnets livsmestring og helse er hovedområder i vårt arbeid. Barndommen kommer ikke i reprise, men er her og nå. Vi vil at barnehagen skal fungere som et felles hus, og arbeider for å skape et inkluderende oppvekst - og arbeidsmiljø. Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner. Et nært og godt samarbeid, og medvirkning fra hjemmet er avgjørende. Dette betyr at relasjonsarbeid blant oss voksne og i barnegruppa står sentralt - hver eneste dag. Styrer: Ann Sofi Derås, telefon: 92 60 51 11, epost: asd@svk.no Sandnes barnehage 1 styrer, 100 % fast stilling ledig fra 05.01.2020. 2 barne- og ungdomsarbeidere, 100 % faste stillinger fra nytt barnehageår 2020 / 2021 1 barne- og ungdomsarbeider, 100 % vikariat barnehageåret 2020 / 2021 Samisktalende ansatte gis ekstra lønnstillegg på kr 25.000,- ved ansettelse i Sandnes barnehage Sandnes barnehage har 3 avdelinger. Barnehagen ligger i bygda Sandnes, omringet av hagesenter, bolighus, slalombakke, fotballbane og flotte naturomgivelser. Vi har tre avdelinger, hvorav en avdeling som bygger på samisk språk og kultur. Vi jobber for at hele barnehagen skal få en samisk profil, og alle tre avdelinger har de åtte samiske årstider som utgangspunkt for alle planlagte aktiviteter. I Sandnes barnehage skal de voksne hjelpe og støtte barna på en slik måte at de lærer å samarbeide, hjelpe, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre, gjennom vennskap og lek. Fungerende styrer: Silje Magga, telefon: 78 97 19 76, e- post: ssm@svk.no Enhetsleder Eva Johanne Johnsen, telefon 78 97 74 41, e- post ejj@svk.no Skytterhusfjellet barnehage 1 barnehagelærer, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021 4 barne - og ungdomsarbeidere, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021 Skytterhusfjellet barnehage - barnehagen har tre enheter, "Fjellet", "Vidda" og "Fjorden", 19 ansatte og 108 barnehageplasser Barn trenger trygge voksne som er tilstede og tilgjengelige. Vårt barnehagemiljø har derfor fokus på å tilby gode felleskapsopplevelser og solide vennskap mellom barn. Barnehagen har en naturtomt, med rikelig tilgang til friluftsområder; og vi har et moderne barnehagebygg som er spesielt utformet for samvær og møteplasser. Styrer Bodil Labahå, telefon:78 97 19 90, e- post: blb@svk.no Spesialpedagoger / Barnehagelærere - stillinger i flere barnehager Vi søker spesialpedagoger / barnehagelærere til arbeid med barn som er tildelt ressurser til spesialpedagogisk hjelp i barnehage. I tillegg kan det bli flere ledige stillinger før oppstart av nytt barnehageår august 2020 / 2021. For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no/ Sør-Varanger kommunes barnehagesatsing: • Pedagogiske ledere lønnes kr 32.000,- over minstelønn som barnehagelærer. • Sør-Varanger kommune tilbyr kompetanseutvikling for å sikre god implementering av ny rammeplan. • Utdanningsdirektoratet valgte ut 27 kommuner som ble språkkommuner i 2016, Sør-Varanger er en av disse: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-forste-sprakkommuner-er-klare/id2498312/ • Sør-Varanger kommunes barnehager har vært med i Utdanningsdirektoratets prosjekt "Inkluderende barnehagemiljø" Hovedarbeidsoppgaver Ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan. De skal bidra til at barnehagen møter barna med tillit og respekt, og anerkjenner barndommens egenverdi. Kvalifikasjoner Vi søker deg som er utdannet barnehagelærer / spesialpedagog / barne- og ungdomsarbeider. Søkere må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Personlige egenskaper • God pedagogisk helhetsforståelse. • Evne til nytenkning og samarbeid. • Være med å utvikle barnehagene i Sør-Varanger faglig og kvalitativt. • Ha interesse for ute aktiviteter og friluftsliv. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Tilsetting er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i tråd med § 19 i lov om barnehager. Arbeidserfaring Styrer må ha ledererfaring Erfaring fra barnehage er ønskelig. Menn oppfordres å søke. Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Pedagogiske ledere lønnes kr. 25.000,- over minstelønn som barnehagelærer. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Kontaktperson: Eva Johanne Johnsen Enhetsleder for barnehager E-post EvaJohanne.Johnsen@sor-varanger.kommune.no Arbeid 78 97 74 41
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge