Skip to main content
Tilbake

Balestrand kommune

Balestrand kommune er ein bygdekommune midt i Sognefjorden der fjorden er på sitt vidaste. Vi kallar oss perla ved Sognefjorden . Her finn du alt du treng for å leve eit godt og rikt liv, tett på naturen med spennet mellom fjorden og fjella som det mest spektakulære. Kommunen er eit yrande turistmål om sumaren og ein aktiv kulturkommune året rundt, med eigen kino, galleri og mange aktive kunstnarar. Kommunen har eit variert næringsliv frå industri til turisme, tradisjonelt landbruk og store lokalmatprodusentar. Det bur om lag 1300 menneske i kommunen og mange av dei er aktivt med i lag og organisasjonar som er viktige samarbeidspartar i å skape ein attraktiv kommune.

Frå 01.01.2020 vil Balestrand saman med Leikanger og Sogndal bli ein del av nye Sogndal kommune med omlag 11.000 innbyggjarar. Stillingar i Balestrand kommune vil bli overført til denne nye kommunen.