Aukra kommune

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass frå Ormen Lange-feltet og som gassknutepunkt for Norskehavet, er kommunen sikra eit unikt utgangspunkt for eit allsidig nærings- og kulturliv og godt utbygde tenester. Kommunen si plassering innbyr til friluftsaktivitetar både til sjøs og til lands. Avstanden til kultur-, fotball- og industribyen Molde er kort.

Aukra kommune har 320 årsverk fordelt på omlag 450 tilsette. Administrativt er vi organisert i to nivå: rådmann, kommunalsjefar og tre stabs- og støtteavdelingar. samt 13 einingar. Kommunen har gode utviklingsmulegheiter og står overfor mange interessante prosjekt og store utfordringar.

15/02/2019
SØKNADSFRIST: 04.03.2019 Om eininga/avdelinga Gossen barne- og ungdomsskole er ein 1-10 skole med ca 320 elever og ca 60 tilsette. Skolen er ny og har topp moderne fasilitetar både ute og inne. Skolen er utviklingsorientert og har vore med på prosjekt i regi av UDIR. Leiinga består av rektor og 3 avdelingsleiarar. Meir om Gossen barne- og ungdomsskole, sjå kommunen si heimeside Arbeidsoppgåver Leiar skolen saman med rektor og dei andre to avdelingsleiarane Stillinga er fordelt med 60 % som avdelingsleia og 40 % undervisning Hovudansvar for barnesteget 1. - 4. klasse Krav til søkar Vi søker etter grunnskolelærar og ønsker at du har administrativ kompetanse Vere god på relasjonar og samarbeid Vere utviklingsorientert og løysingsorientert Må vere strukturert og ha ei positiv haldning Tåle høgt arbeidstempo God datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy. Bruke nynorsk som målform. Ønsket start i stillinga er 01. mai 2019 Vi tilbyr Gode pensjons- og forsikringsordningar. Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter tariff. Utdanningsstønad frå eige fond for etter- og vidareutdanning. Flyttegodtgjersle etter kommunalt regelverk. Særskilte krav Det vert stilt krav om politiattest ved tiltreding. Prøvetid Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Søkarliste Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge. Søknad sendast Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling" Kontakter Navn: Heidi Falkhytten Tittel: Rektor E-post:  heidi.falkhytten@aukra.kommune.no Mobil: 99532262
Aukra kommune Aukra, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 04.03.2019 Om eininga/avdelinga Gossen barne- og ungdomsskole er ein 1-10 skole med 320 elever og ca 60 tilsette. Skolen er ny og har topp moderne fasilitetar både ute og inne. Skolen er utviklingsorientert og har vore med på prosjekt i regi av UDIR. Leiinga består av rektor og 3 avdelingsleiarar. Meir om Gossen barne- og ungdomsskole, sjå kommunen si heimeside.  Arbeidsoppgåver Vi søker grunnskolelærarar 1-7 og 5-10 Fagønsker: Engelsk, norsk, matematikk, mat og helse, kunst og handverk Ønsker og lærar med spes ped kompetanse. De som vert tilsett må pårekne å ta på seg kontaktlæraransvar Skolen har og behov for vikarar. Krav til søkar Vere god på relasjon og god på fag Vere utviklingsorientert og løysingsorientert God datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy. Bruke nynorsk som målform Vi tilbyr Gode pensjons- og forsikringsordningar. Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter tariff. Utdanningsstønad frå eige fond for etter- og vidareutdanning. Flyttegodtgjersle etter kommunalt regelverk. Særskilte krav Det vert stilt krav om politiattest ved tiltreding. Prøvetid Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Søkarliste Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge. Søknad sendast Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling" Kontakter Navn: Heidi Falkhytten Tittel: Rektor E-post: heidi.falkhytten@aukra.kommune.no Mobil: 99532262
Aukra kommune Aukra, Norge