Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

23/12/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2021 I Bremanger kommune -  for tida Hogslia i Open Omsorg Ytre - er det ledig ei  fast stilling i 55 % som vernepleiar/sjukepleiar, eller andre med relevant høgskuleutdanning. Stillinga er ledig frå 01.02.21. Hogslia er ei avdeling i Open omsorg Ytre Bremanger der det er 8 leiligheter i eit fellesskap, og dei som bur der har ei utviklingshemming. Hogslia er ein trivelig plass å både bu og jobbe i. Arbeidsoppgåver • Målretta miljøarbeid  • Ansvarsvakter • Ansvar for primærgrupper • Medansvar for legemiddelhandtering • Veiledning av kollegaer, studentar og lærlingar • Praktiske gjeremål og andre delegerte oppgåve frå ledar Kvalifikasjonar • Må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar/ vernepleiar eller anna relevant høgskuleutdanning • Nyutdanna oppfordrast til å søkje,...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
18/12/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2021 Er du sjukepleiar og ønskjer deg ei fast heil stilling med gode kollegaer og spennande oppgåver?  I Bremanger kommune, for tida Svelgen Omsorgssenter - er det ledig 100% fast sjukepleiarstilling frå 01.03.2021. Arbeidsoppgåver Vi har fleire ressursteam, der det er mogleg å fordjupe seg, m.a. rehabilitering, demens, palliativ omsorg og kreft. Sjukepleiefaglege oppgåve hos pasientane: Stor breidde i pasientgruppa, både når det gjelder alder og medisinske behov Heilskaplig omsorg for eldre menneskjer Ivareta pasientane sine individuelle behov Muligheit for å delta i ressursgruppe  Dokumentasjon, rettleiing, undervisning m.m.  Kvalifikasjonar Må ha norsk aurorisasjon som sjukepleiar Gjerne ha erfaring innan akuttmedisin Like å arbeide i team Vere innstilt på endringar Legge fram...
Bremanger kommune Bremanger, Norge