Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

15/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Bremanger kommune har ledig ei 100% stilling som driftsteknikar/fagarbeidar, frå 01.oktober, for tida i Davikområdet.  Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere: Drift og vedlikehald av kommunale bygningar Tilsyn med vassverk og avlaupsanlegg Tilsyn av kommunale vegar Følgje opp innleigde handverkarar, leverandørar og serviceavtaler Internkontroll og HMT-rutinar Oppmøtestad er Davik, og arbeidsområdet er i hovudsak Davik og omeng. Kvalifikasjonar for stillinga: • Relevant fagbrev til dømes: Byggdriftar, tømrar, røyrleggjar. Fagbrev kan eventuelt erstattast av dokumentert erfaring frå tilsvarande arbeid • Praksis innan bygg/anlegg • Kjennskap til data • Førarkort i kl. B og C Vi søkjer etter ein person som er positiv og arbeidsvillig og har gode evner til både samarbeid og sjølvstendig arbeid. Den som vert tilsett må kunne nytte norsk både munnleg og skriftleg. Vi kan tilby:  • Løn etter avtale • God pensjonsørdning og heildøgns forsikring • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om deg som søkar bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom du ønsker unntak frå offentleg søkarliste må du grunngje det særskilt i eige dokument sendt til  post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.  Alle søkarar til ledige stillingar i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Gunnar Yttrehus  tlf: 90110790 
Bremanger kommune Bremanger, Norge