Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

02/12/2019
SØKNADSFRIST: 15.12.2019 Vi har ledig 2 faste stillingar som sjukepleiar i 100%, samt vikariater fram til august 2020, for tida ved Svelgen omsorgssenter.  Arbeidsoppgåver I mars 2016 flytta vi inn i eit heilt nytt Omsorgssenter. Her bur pasientane i lyse og trivlege omgjevnader og medarbeidarane har fått ein heilt moderne og til rettelagd arbeidsplass. Bremanger kommune deltek i ein legevaktpilot som er organisert i eit samarbeid mellom fleire kommunar i Sogn og Fjordane. Om natta skal vi ha «legevaktsatelitt» på Svelgen omsorgssenter der sjukepleiarane vil ha direkte kontakt med pasientar og lege på vakt i Førde. På dagtid har vi eige legevakt i Bremanger kommune.  I samband med deltaking i legevakttenesta vil sjukepleiarane mellom anna få opplæring i akuttmedisin. Vi har fleire ressursteam, der det er mogleg å fordjupe seg, m.a. rehabilitering, demens, palliativ omsorg og kreft. Vi arbeider i årsturnus kor medarbeidarane har anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si.  Du som blir tilsett må: ha offentleg godkjenning som sjukepleiar gjerne ha erfaring med akuttmedisin nytte norsk munnleg og skriftleg godt like å arbeide i team vere innstilt på endringar legge fram politiattest av nyare dato ha førarkort klasse B  Vi kan tilby: god pensjonsordning og heildøgns forsikring hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass  Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg og spanande arbeidsmiljø ilag med gode medarbeidarar!   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om deg som søkjar bli offentliggjort, sjølv om du ikkje ønskjer å stå på søkjarlista.  Alle som søkjer på ledige stillingar i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktinformasjon Hilde Gretha Hauge Driftssjef open omsorg indre 95989310  
Bremanger kommune Bremanger, Norge