Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

04/10/2018
SØKNADSFRIST: 28.10.2018 Vi har ledig ei fast 60% nattevaktstilling i Open omsorg Ytre, avd. Hogslia.  Hogslia har fleksibel turnusordning der dei tilsette i stor grad er med å påvirke når dei skal jobbe.    I denne stillinga er det arbeid kvar 3dje helg.  I utgangspunktet er turnusen 3-delt, men vi ynskjer å prøve med ei stilling der ein går berre nattevakter.  Dette kan bli endra på ved eit seinare tidspunkt.    Vi søkjer etter personar som har: barne- og ungdomsarbeidarar, helsefagarbeidarar eller andre med relevant erfaring gode samarbeidsevner og er gode på teamarbeid gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg førarkort klasse B    Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.      Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Karine Igland  mob: +47 95982940
Bremanger kommune Bremanger, Norge
04/10/2018
SØKNADSFRIST: 28.10.2018 Vi har ledig 2 stillingar i 80% som helsefagarbeidar, ved Bremanger sjukeheim-  Bremanger sjukeheim har fleksibel turnus/årsturnus, der den einskilde i stor grad er med å påverkar eigen turnus. I utgangspunktet er det tredelt turnus med arbeid 3. kvar helg.  Det kan også vere aktuelt å arbeide berre på natt. Vi ser på mogelegheitane av å starte med langvakter i helgane, for dei som ynskjer det.  Dei som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, då kommunikasjon og dokumentering er ein stor og viktig del av arbeidet.    Vi søkjer etter personar som: Har gode samarbeidsevner og er gode på teamarbeid Har gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anne Karin Svarstad  mob: +47 95982944
Bremanger kommune Bremanger, Norge
04/10/2018
SØKNADSFRIST: 28.10.2018 Vi har ledig ei 50% fast stilling som reinhaldarved Bremanger sjukeheim frå snarast. Stillinga er på dagtid, fordelt på tre dagar i veka.      Vi søkjer etter personar som: Har fagbrev som reinhaldar Har gode samarbeidsevner og er gode på teamarbeid Har gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg   Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.      Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anne Karin Svarstad  mob: +47 95982944
Bremanger kommune Bremanger, Norge
04/10/2018
SØKNADSFRIST: 28.10.2018 Vi har ledig ei fast 100% stilling som sjukepleiar/vernepleiar i Open omsorg Ytre, avd. Hogslia. Søkjer etter ein person som er offentleg godkjent sjukepleiar eller vernepleiar.  Hogslia har fleksibel turnusordning der dei tilsette i stor grad er med å påvirke når dei skal jobbe.  I utgangspunktet er det arbeid kvar 2. helg, men med dispensasjon til langvakter vil det bli 1 helg i månaden.   Turnusen er 3-delt men vaktene vil i stor grad bli dag- og seinvakter – enkle vakter eller som langvakter.  Det er på dag- og seinvakter  vi har mest behov for denne kompetansen. Bremanger kommune nyttar mellom anna løn som virkemiddel.    Vi søkjer etter personar som: • har gode samarbeidsevner og er gode på teamarbeid • har gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg • har førarkort klasse B  Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Karine Igland  mob: +47 95982940
Bremanger kommune Bremanger, Norge