Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

01/08/2020
SØKNADSFRIST: 30.08.2020 Barneverntenesta i Bremanger kommune har ledig vikariat i 100% stilling frå snarast og fram til 31.07.21. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter ein person med utdanning som sosionom eller barnvernspedagog. Det er fint om du har relevant erfaring. Om du har anna relevant høgskuleutdanning er du velkomen til å søkje. Den som vert tilsett må   ha førarkort kl. B  kunne nytte norsk munnleg og skriftleg     Personlege eigenskapar Det vert lagt stor vekt på personleg eignaheit. Vi tilbyr Løn etter avtale God pensjonsordning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass  Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato ·  KONTAKTPERSON: Anita Brevik Driftssjef Familie og helse...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
21/07/2020
SØKNADSFRIST: 30.08.2020 Vi har ledig ei fast 80% stilling som heimehjelp/assistent i Bremanger kommune, for tida ved Open omsorg Svelgen. Stillinga er ledig frå snarast.  Arbeidsoppgåver Praktisk bistand/reingjering hos heimebuande Kvalifikasjonar Må ha førarkort for personbil, klasse B Må beherske norsk godt, både skriftleg og munnleg Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato. Personlege eigenskapar For oss er det viktig at du trivast saman med andre menneske, og at du ønskjer å gjere det beste for våre tenestemottakarar.  Vi legg vekt på serviceinnstilling og personleg eignaheit. Vi tilbyr Gode kollegaer med godt humør og stå-på vilje.  Vi har god pensjonsordning og heildøgns forsikring. Kontaktpersoner: Hilde Gretha Hauge Driftssjef open omsorg indre...
Bremanger kommune Bremanger, Norge