Holtålen kommune

Holtålen kommune har 2046 innbyggere pr. 4. kvartal 2016.

Ålen er kommunesenteret hvor kommuneadministrasjonen bl.a. har kontorer.

Holtålen har et blandet næringsliv, med hovedvekt på jordbruk og service. Kommunen hadde gruvevirksomhet helt tilbake til 1600-tallet. Den siste gruven ble lagt ned i 1986. For øvrig har kommunen tekstilindustri, metallindustri og trevarefabrikker. Mange pendler ut av kommunen til jobb.

I kommunen er det to bankfilialer, samt flere servicevirksomheter som yter tjenester til lokalsamfunnet.

Holtålen har gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.Ca. 670 km² av arealet er statsallmenning som gir lokalbefolkningen rikelige muligheter til små- og storviltjakt samt fiske. Gaula er en av de elvene i Norge der det tas mest laks. Ca. halvparten av elva gjennom Holtålen er lakseførende.

Kommunikasjonsmessig ligger kommunen sentralt til med FV30 og jernbanen som gjennomfartsårer. Det er flyplass på Røros – 35 km fra kommunesenteret.

09/08/2018
SØKNADSFRIST: 21.08.2018 PSYKIATRISK SYKEPLEIER: 100 % stilling i Holtålen kommune ledig fra 01.10.2018 Krav til søker: Offentlig godkjenning som sykepleier. Videreutdanning i psykisk helsearbeid Relevant praksis Evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. Personlige egenskaper med vekt på: tydelighet, handlekraft, trygghet og humor Førerkort for bil Vi kan tilby Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Et trivelig arbeidsmiljø Avlønning i henhold til tariffavtale Nyutdannede tilbys lønn tilsvarende 4 års lønnsansiennitet Medlemskap i KLP   Opplysninger : Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Jon Arne Engan, tlf 95147972 Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.  Søknad sendes elektronisk, se link nedenfor. NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis. Søknadsfrist:    21. august 2018  
Holtålen kommune Holtålen, Norge