Holtålen kommune

Holtålen kommune har 2046 innbyggere pr. 4. kvartal 2016.

Ålen er kommunesenteret hvor kommuneadministrasjonen bl.a. har kontorer.

Holtålen har et blandet næringsliv, med hovedvekt på jordbruk og service. Kommunen hadde gruvevirksomhet helt tilbake til 1600-tallet. Den siste gruven ble lagt ned i 1986. For øvrig har kommunen tekstilindustri, metallindustri og trevarefabrikker. Mange pendler ut av kommunen til jobb.

I kommunen er det to bankfilialer, samt flere servicevirksomheter som yter tjenester til lokalsamfunnet.

Holtålen har gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.Ca. 670 km² av arealet er statsallmenning som gir lokalbefolkningen rikelige muligheter til små- og storviltjakt samt fiske. Gaula er en av de elvene i Norge der det tas mest laks. Ca. halvparten av elva gjennom Holtålen er lakseførende.

Kommunikasjonsmessig ligger kommunen sentralt til med FV30 og jernbanen som gjennomfartsårer. Det er flyplass på Røros – 35 km fra kommunesenteret.

18/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 52 % stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider pt turnus natt hjemmetjenesten/Sakslia bofellesskap ledig fra 02.12.19 Arbeid hver 3.helg Krav til søker: • Fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider eller off godkjent hjelpepleier. • Behersker norsk skriftlig og muntlig • Relevant praksis • Engasjement og evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. • Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, positivitet og humor • Førerkort for bil • Fleksibel til arbeidssted innen tjenesten Vi kan tilby: • Ønsketurnus • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver • Et trivelig arbeidsmiljø • Avlønning i henhold til tariffavtale • Medlemskap i KLP For stillingen som fast vikar vil turnusen bli satt opp med arbeidssted og vakttype i perioder på 6 uker. Opplysninger: Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes Tlf 94140331 (sykehjem)eller avdelingsleder Brit Heksem tlf 95894761 (natt) Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søk på stillingen  her.  Søknadsfrist: 03.11.19
Holtålen kommune Holtålen, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 75 % stilling som fast vikar hjelpepleier/helsefagarbeider i pleie- og omsorgstjenesten hvor helg pt ligger til sykehjemmet ledig fra dd Arbeid hver 3.helg Krav til søker: • Fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider eller off godkjent hjelpepleier. • Behersker norsk skriftlig og muntlig • Relevant praksis • Engasjement og evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. • Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, positivitet og humor • Førerkort for bil • Fleksibel til arbeidssted innen tjenesten Vi kan tilby: • Ønsketurnus • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver • Et trivelig arbeidsmiljø • Avlønning i henhold til tariffavtale • Medlemskap i KLP For stillingen som fast vikar vil turnusen bli satt opp med arbeidssted og vakttype i perioder på 6 uker. Opplysninger: Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes Tlf 94140331 (sykehjem)eller avdelingsleder Brit Heksem tlf 95894761 (natt) Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søk på stillingen  her. Søknadsfrist: 03.11.19
Holtålen kommune Holtålen, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 75 % stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider i Holtålen kommune pt turnus D/A sykehjem/ heldøgns omsorgsboliger ledig fra 02.12.2019 Arbeid hver 3.helg Krav til søker: • Fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider eller off godkjent hjelpepleier. • Behersker norsk skriftlig og muntlig • Relevant praksis • Engasjement og evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. • Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, positivitet og humor • Førerkort for bil • Fleksibel til arbeidssted innen tjenesten Vi kan tilby: • Ønsketurnus • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver • Et trivelig arbeidsmiljø • Avlønning i henhold til tariffavtale • Medlemskap i KLP For stillingen som fast vikar vil turnusen bli satt opp med arbeidssted og vakttype i perioder på 6 uker. Opplysninger: Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes Tlf 94140331 (sykehjem)eller avdelingsleder Brit Heksem tlf 95894761 (natt) Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søk på stillingen  her.  Søknadsfrist: 03.11.19  
Holtålen kommune Holtålen, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 Sykepleier i Holtålen kommune pt Holtålen sykehjem, ledig fra dd. Turnus D/A og 3.hver helg. Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men minimumskrav 80% Krav til søker: Norsk autorisasjon som sykepleier Relevant praksis. Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, selvstendighet, struktur, humor, god samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger. Førerkort for bil Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Har interesse for pasientgruppen. Vi kan tilby: Ønsketurnus Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Et trivelig arbeidsmiljø Avlønning i henhold til tariffavtale Nyutdannede tilbys lønn tilsvarende 4 års lønnsansiennitet Medlemskap i KLP Opplysninger: Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Holtålen sykehjem, Siv Anita Kværnes, tlf 94140331 Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søk på stillingen  her. Søknadsfrist: 03.11.2019
Holtålen kommune Holtålen, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 Pleie og omsorgstjenesten trenger flere student/helgestillinger med arbeid hver 2.eller 3.helg som årskontrakter. Ønsket om hver 2.eller 3.helg må oppgis i søknaden. Krav til søker: Behersker norsk skriftlig og muntlig Relevant praksis fra pleie- og omsorgstjenesten Engasjement og evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, positivitet og humor Fleksibel til arbeidssted innen tjenesten Studenter/elever under helsefaglig utdanning foretrekkes Vi kan tilby: Ønsketurnus Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Et trivelig arbeidsmiljø Avlønning i henhold til tariffavtale Medlemskap i KLP Opplysninger: Spørsmål om stillingene rettes til Enhetsleder Ann Mari Grønli, tlf 48280997 Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søk på stillingen  her.  Søknadsfrist: 03.11.19
Holtålen kommune Holtålen, Norge