Skip to main content
Tilbake

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter, som er et samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark, og Østfold. Det er i dag ca 35 ansatte ved senteret. Senteret er henvisningsinstans og tilbyr spesialisttannhelsetjenester, praksisnær klinisk forskning samt kompetanse- og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo.