Skip to main content
Tilbake

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Sognsveien 220, 0863 Oslo, Norway

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter, som er et samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark, og Østfold. Det er i dag ca 35 ansatte ved senteret. Senteret er henvisningsinstans og tilbyr spesialisttannhelsetjenester, praksisnær klinisk forskning samt kompetanse- og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo.