Skip to main content
Tilbake

Ålesund kommunale eiendom KF

Ålesund kommunale eiendom KF er Ålesund kommunes eiendomsselskap, med ansvar for blant annet å forvalte kommunens eiendommer. Eiendommene består av ca. 270.000 m2 formålsbygg (omsorgssenter, skoler, barnehager, kultur- og idrettsbygg m.m.) samt ca. 900 utleieboliger. Årlig omsetning ca. 500 mill. kr. Aktivitetene omfatter også ansvar for tjenester overfor leietakere og utleiere, samt kjøp og salg av boliger. Foretaket har også en sentral rolle i kommunens boligsosiale arbeid, herunder ansvar for forvaltning av Husbankens låne- og støtteordninger. 

Eiendomsselskapet har i dag 24 ansatte i et bredt faglig miljø med blant annet sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører, og medarbeidere med bakgrunn innenfor økonomiske og merkantile fag.