Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal - kreativ og raus 

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida. 

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen.

Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

03/04/2019
SØKNADSFRIST: 27.04.2019 Vi søker etter PP-rådgiver i 100% fast stilling - ID 1248. Kvalifikasjonskrav Ønsket kvalifikasjon er relevant utdanning på masternivå innenfor fagområdene psykologi/ spesialpedagogikk/ pedagogikk/ pedagogisk-psykologisk rådgivning. Bred erfaring fra fagområdet kan kompensere for ønsket utdanningsnivå. Vi søker medarbeider som har utredningskompetanse/erfaring fra pedagogisk-psykologisk sakkyndighetsarbeid og veilednings- og endringsarbeid i barnehage og skole. Det er videre ønskelig med kompetanse/erfaring med utredning og veiledning ifht. emosjonelle vansker og atferdsvansker. Arbeidsområder Arbeidsoppgavene vil favne om alle PPT sine arbeidsområder både på individ- og systemnivå, med ansvar for utredning og sakkyndighetsarbeid, veiledning og systembasert utviklingsarbeid. Personlige egenskaper Ønskede egenskaper er faglig engasjement, evne til selvstendig arbeid og til godt samarbeid. Videre ønsker vi en ansatt som er fleksibel, tar initiativ og bidrar positivt i arbeidsmiljøet. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Annet Den som tilsettes må legge fram godkjent politiattest ikke eldre enn 3 mnd,. og må ha førerkort min.klasse B og stille egen bil til disposisjon. Spørsmål om stillingen kan rettes til PP-leder Trine Bjørgen tlf. 926 04 633 eller enhetsleder Oddveig Børset tlf. 72 40 30 93. Søknadsfrist 27. april 2019  
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
03/04/2019
SØKNADSFRIST: 27.04.2019 Midtre Gauldal – kreativ og raus Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida. Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd. Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning. Stillingen som kommunepsykolog plasseres i enhet Helse og familie og du vil arbeide i nært samarbeid med de øvrige faggruppene i enheten. Enheten for øvrig består av legetjeneste, ergo- og fysioterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmor, psykisk helsearbeid, PPT, barnevern, frisklivssentral, ungdomsklubb og bolig for enslig mindreårige flyktninger. Kommuneoverlege og folkehelsekoordinator er også organisert i enheten. Vi har et godt samarbeid med BUP Røros og Orkdal DPS som begge har et desentralisert poliklinisk tilbud på Støren. Psykologens primære målgrupper vil være barn og unge samt brukere innenfor rus og psykisk helse.  Ut over dette ønsker vi at virksomheter i kommunen med andre målgrupper også kan benytte psykologkompetansen i veiledning og lavterskel tilbud om samtaler ved behov. Stillingen integreres i det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge, og det vil være en kombinasjon av system- og individrettet arbeid hvor du i stor grad kan påvirke og forme stillingen. Det er en målsetting at du kan tilføre kompetanse og kunnskap, gi faglig støtte og veiledning både til fagpersoner og ulike avdelinger i kommunen. Stillingen vil ha arbeidsoppgaver som inneholder systemarbeid, forebyggende arbeid, veiledning, tverrfaglig samarbeid, lavterskelbehandling og oppfølging. Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene og strukturer for samarbeid vil avtales nærmere i dialog mellom deg og arbeidsgiver. Ledig 100% stilling som kommunepsykolog i Midtre Gauldal kommune - ID 1247 Hovedoppgaver Gi veiledning i sammensatte saker Delta i forebyggende arbeid Være med å bidra til kompetanseheving internt i kommunen Klinisk arbeid individuelt og i grupper  Kvalifikasjoner Autorisasjon som psykolog Erfaring fra kommunal praksis er ønskelig Erfaring med utviklingsarbeid Erfaring fra klinisk praksis Evne til å jobbe selvstendig og i team Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig Søkere må ha førerkort klasse B Politiattest uten merknader må fremlegges før tiltredelse  Personlige egenskaper Vi ønsker at du er nytenkende og fleksibel og at du er ressurs- og løsningsorientert. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet som evne til helhetstenkning, gode evner til å skape samhandling og tillit ovenfor både brukere av tjenesten, kolleger og samarbeidspartnere.  Vi tilbyr Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø som er i stadig utvikling. Kolleger med engasjement, god kompetanse og erfaring. Lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger Tilrettelegging for spesialistutdanning og kompetanseutvikling etter avtale Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.  Eventuelle spørsmål rettes til: Kommunalsjef for Helse og velferd Svein Olav Johnsen, tlf 72 40 30 29/ 948 09 615 eller enhetsleder Oddveig Børset 72 40 30 93/958 99 412 Søknadsfrist:  27. april 2019  
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge