Midtre Gauldal kommune

Vekst og næringsutvikling
Midtre Gauldal er en kommune i vekst, og har i strid med tendensene for innlandskommuner en støding økning i befolkningstall. Kommunesenteret Støren ligger knappe tre kvarter fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Jernbanen og andre transportaktører gir grunnlag for god logistikk for næringslivet. I plassering og mangfold, er Støren et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros.

Midtre Gauldal er en stor landbrukskommune. De største industriene er knyttet til foredling av produktene fra primærnæringene. Norsk Kylling, Støren Trelast og Støren Treindustri har alle god tilgang på råstoff fra lokal virksomhet.

Laksefiske og nasjonalpark
Kommunen har et stort potensial for naturbaserte opplevelser og aktiviteter. Gaula er en av landets beste lakseelver og en etablert merkevare. Forollhogna nasjonalpark og seterdalene i Budalen er ressurser som foreløpig ikke er fullt utviklet, men lover store muligheter for opplevelsesturisme. Kommunen er også rik på kulturminner fra mange historiske epoker.

Satsning på oppvekst og kultur
Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsning på bolyst i form av allsidige kulturopplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Best i verden. Her!
Et samfunn er avhengig av utrolig mange brikker som spiller sammen for å bli best mulig. Menneskene som bor her, er Midtre Gauldals viktigste ressurs. Midtre Gauldal kommune jobber med å legge til rette for at alle får de tjenstene og mulighetene de ønsker og trenger. Sammen bygger vi bærekraft for et godt samfunn, også for framtida. Du kan bli best i verden. Her! Marit Bjørgen er det beste eksemplet på det.

07/08/2018
SØKNADSFRIST: 31.08.2018 Midtre Gauldal kommune har ledig stilling som  ID 1170 - Fast stilling - 65,73 % Sykepleier natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo og dagsenter. Tiltredelse snarlig, og etter avtale. Stillingen har p.t. arbeid hver 3. helg  Arbeidsoppgaver: - Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient - Medikamenthåndtering - Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter Kompetanse: - Krav om sykepleiefaglig utdanning.  - Stillingen innebærer p.t. sykepleierfaglig ansvar og veiledningsansvar for kollegaer i team på natt. Det er derfor ønskelig at du har arbeidserfaring i faget.  - Krav om autorisasjon - Må beherske norsk skriftlig og muntlig - Søker må ha førerkort Personlig egnethet: Vi ønsker medarbeidere som - Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer - Er ansvarsbevisste og lojale - Har evne til samarbeid og samspill - Har evne og vilje til endring og nytenking Øvrig informasjon: Stillingen ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.  Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.  Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017. Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP). Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Morten Engen, tlf. 72 40 32 05
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
07/08/2018
SØKNADSFRIST: 31.08.2018 Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.Midtre Gauldal kommune har ledig ID 1171 - Fast 70 % stilling for Sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem. Stillingen har delvis fast oppmøtested i demens-avdelingen gr. 1 og 2 og er delvis en flytstilling med varierende oppmøtested - Tiltredelse snarlig, og etter avtale. Stillingen har p.t. arbeid hver 3. helg NB! Merk at stillingen lyses ut som en delvis flytstilling, det vil si at den som tilsettes vil få fast turnus med arbeid hver 3. helg, men den vil ikke få fast varig oppmøtested i denne stillingsandelen. Den som tilsettes må påregne seg å jobbe i alle avdelingene på sykehjemmet, etter arbeidsgivers behov. Den som ansettes kan ikke påberope seg rett til fast oppmøtested i enheten i denne stillingsandelen. Dette vil være i strid med stillingens grunnpreg, og innebære at stilling er besatt ut fra bristende forutsetninger.  Arbeidsoppgaver: - Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient - Det er ønskelig med demenskompetanse i form av utdanning og/eller praktisk erfaring - Medikamenthåndtering - Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter Kompetanse: - Krav om sykepleiefaglig utdanning og autorisasjon - Må beherske norsk skriftlig og muntlig - Søker må ha førerkort Personlig egnethet: Vi ønsker medarbeidere som - Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer - Er ansvarsbevisste og lojale - Har evne til samarbeid og samspill - Har evne og vilje til endring og nytenking Øvrig informasjon: Stillingen ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg. Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.  Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017. Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP). Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Tove Aune Bjørklund, tlf. 97 65 55 46
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
07/08/2018
SØKNADSFRIST: 31.08.2018 Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.Midtre Gauldal kommune har ledig ID 1172 Fast 100 % stilling for Vernepleier / Sykepleier med demenskompetanse, enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, demensavdelingen gr. 1 og 2. Tiltredelse snarlig, og etter avtale. Stillingen har p.t. arbeid hver 3. helg  Arbeidsoppgaver: - Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient - Medikamenthåndtering - Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter Kompetanse: - Krav om vernepleiefaglig eller sykepleiefaglig utdanning og autorisasjon - Krav om demenskompetanse i form av utdanning og/eller praktisk erfaring - Må beherske norsk skriftlig og muntlig - Søker må ha førerkort Personlig egnethet: Vi ønsker medarbeidere som - Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer - Er ansvarsbevisste og lojale - Har evne til samarbeid og samspill - Har evne og vilje til endring og nytenking Øvrig informasjon: Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.  Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017. Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP). Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Tove Aune Bjørklund, tlf. 97 65 55 46 Registrer søknaden elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden.
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge