Eidsvoll kommune

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda

Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har nærmere 25.000 innbyggere, trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv.

Eidsvoll tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Les mer her

01/02/2019
SØKNADSFRIST: 18.02.2019 Trivsel og vekst i grunnlovsbygda Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har nær 25.000 innbyggere, trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv.  Eidsvoll tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  Les mer her Det er innenfor avløp ledig 100 % fast stilling som Driftsoperatør avløp og slamsugerbil for fagarbeider med bakgrunn fra tømming av slamavskillere og/eller drift og vedlikehold av avløpsanlegg.  Arbeidsområde:  Eidsvoll kommune tømmer slamavskillere, tette tanker og gråvannstanker i egen regi. Vi drifter og vedlikeholder ca 160 km med avløps- og overvannsledninger med tilhørende kummer og 48 avløpspumpestasjoner. Det er tre avløpsrenseanlegg i kommunen. Hovedrenseanlegget ligger i Bårlidalen og er et helt nytt anlegg - vi har et mindre renseanlegg på Minnesund og et i Feiring.  Hovedarbeidsområdet vil være tømming av slamavskillere. Andre oppgaver er drift og vedlikehold av avløpsanleggene ute og inne. Den som blir tilsatt, må regne med å bli pålagt vakt/tilsyn. Kvalifikasjoner Relevant fagbrev og/eller relevant erfaring innen fagområdene VA og/eller suge-/kombibil  Erfaring som driftsoperatør innen VA eller annen relevant erfaring.  Må være i stand til å organisere egen arbeidsdag  Det kreves noe IT-kunnskaper  Det kreves førerkort kl. C og det er en fordel med kl. T Det er ønskelig at du som søker er strukturert og har god evne til kommunikasjon internt og eksternt - den som ansettes, får en stor kundemasse å forholde seg til. Vi forutsetter at du har evne til å jobbe selvstendig, sette deg inn i uforutsette situasjoner og arbeide systematisk.  Dokumentert praksis kan erstatte utdannelse innen faget. Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Vi tilbyr Et trivelig og godt arbeidsmiljø  Nødvendig opplæring vil bli gitt  Avlønning etter gjeldende tariff.  Innarbeidet fri i hele påske- og juleuka  Kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil etter statens reiseregulativ Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler og den som tilsettes må være villig til å gjennomgå det fastsatte vaksinasjonsprogrammet for ansatte ved avløpsanlegg. Søker ansettes i kommunen som sådan og endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted kan forekomme. Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25. Ønsker kun kontakt med søkere til stilling. 
Eidsvoll kommune Eidsvoll, Norge