Skip to main content
Tilbake

Bergen og Omland Friluftsråd

Helleveien 30, 5045 Bergen, Norway

Bergen og Omland Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan med oppgave å etablere, tilrettelegge og vedlikeholde friluftsområder i 17 kommuner rundt Bergen og drifter skjærgårdstjenesten i regionen. Videre jobber BOF for økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv. Rådet samarbeider med deltagerkommunene, offentlige etater, relevante organisasjoner og enkeltmennesker.