Stange kommune

Stange kommune ligger trygt på solsida av Mjøsa – attraktivt plassert med kort vei  til storbyen Hamar og en drøy times togtur fra Oslo. Kommunen er i god vekst og har en positiv befolkningsutvikling med om lag 20 000 innbyggere, og preges av levende lokalmiljøer.

Vi byr på et aktivt kulturliv og et vakkert og rikt kulturlandskap av nasjonal verdi – vi  har flotte fasiliteter for varierte fritidsaktiviteter både sommer og vinter. Folk er vennlige og møter nye innbyggere med åpenhet og er ivaretagende.

Stange er en veldrevet vekstkommune med god styring og høy kompetanse blant de ansatte. Vi er organisert i en tonivåmodell med kommunalsjefer og virksomheter. 

Organisasjonskulturen er preget av åpenhet, trygghet og mangfold og vi arbeider for at både ledere og medarbeidere skal få brukt sin kompetanse, kreativitet og sitt engasjement i en viktig og meningsfull arbeidshverdag. Det er høyt under taket hos oss og nye idèer blir positivt mottatt, vurdert  og behandlet på en konstruktiv måte.  Ny teknologi tas i bruk og er en del av innovasjonskulturen. Det er lov å prøve noe nytt – og feil er det vi lærer av! 

Sjå øss her

Flyttet fra Oslo til Stange

Her kan du møte noen av dine nye kollegaer

 

17/10/2018
SØKNADSFRIST: 06.11.2018 Stange kommunale boligforetak KF, ble etablert i 2001, en selskapsform som velges når kommunen både skal ivareta forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn. Det ble i 2014 foretatt en omorganisering av Stange kommunale boligforetak som rendyrker foretaksmodellen. Virksomheten er underlagt kommunestyret og er lokalisert i Stange rådhus.  Foretaket har 560 boenheter og 16 ansatte, og et driftsbudsjett på om lag 45 mill. Formålet med foretaket er å eie, drive og utvikle kommunens boligeiendommer, samt bygging, kjøp og salg av boliger etter behov. Foretaket har solid økonomi og positive driftsresultater gjennom flere år.  Vi søker deg som har engasjement, vilje og skaperglede til å fylle rollen som daglig leder i boligforetaket. Du er en glad person og liker å lede andre slik at man sammen oppnår gode resultater. Du liker å ha oversikt og arbeider rasjonelt samtidig som du har mot til å tenke utradisjonelt for å nå de mål som er satt. Er dette deg? Da gleder vi oss til å motta din CV og søknad. Arbeidsoppgaver Daglig leder har det overordnede ansvar for anskaffelser, forvaltning, utleie, drift, vedlikehold og utvikling av hele boligmassen, herunder økonomisk styring og kontroll Stillingen medfører strategisk ledelse og videreutvikling av virksomheten, samt faglig og administrativt ansvar for bygging, kjøp og salg av boliger Opprettholde god dialog og samarbeid med kommunens ledelse Daglig leder er sekretær for styremøtene, og har ansvar for saksutredning for kommunestyret Bidra til gjennomføring av foretakets strategiprosess Personalansvar Kvalifikasjoner Høyere relevant utdanning minimum bachelornivå Relevant ledererfaring og gjerne også lederutdanning Eiendomsfaglig bakgrunn Erfaring fra økonomistyring Kjennskap til kommunal forvaltning og politiske styringsprosesser er ønskelig, men ikke et krav Personlige egenskaper Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, både skriftlig og muntlig Du gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holde dem fokusert på målene Du identifiserer kommersielle muligheter og forretningsmessig utvikling Du har gode samarbeidsevner Du ser muligheter for endring og nye tilnærmingsmåter Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt Du er analytisk og setter deg raskt inn i komplekse spørsmål og problemer Vi tilbyr En hektisk og interessant arbeidshverdag Påvirkningsmuligheter Ansvar og selvstendighet Et solid kompetansemiljø Lønn etter avtale Pensjonsordning i KLP Kontaktinfo: Eva Søgnebotten Styreleder (+47) 976 62 722 Helge Bjørnsen Nestleder (+47) 906 71 433
Stange kommune Stange, Norge