Stange kommune

Stange kommune ligger trygt på solsida av Mjøsa – attraktivt plassert med kort vei  til storbyen Hamar og en drøy times togtur fra Oslo. Kommunen er i god vekst og har en positiv befolkningsutvikling med om lag 20 000 innbyggere, og preges av levende lokalmiljøer.

Vi byr på et aktivt kulturliv og et vakkert og rikt kulturlandskap av nasjonal verdi – vi  har flotte fasiliteter for varierte fritidsaktiviteter både sommer og vinter. Folk er vennlige og møter nye innbyggere med åpenhet og er ivaretagende.

Stange er en veldrevet vekstkommune med god styring og høy kompetanse blant de ansatte. Vi er organisert i en tonivåmodell med kommunalsjefer og virksomheter. 

Organisasjonskulturen er preget av åpenhet, trygghet og mangfold og vi arbeider for at både ledere og medarbeidere skal få brukt sin kompetanse, kreativitet og sitt engasjement i en viktig og meningsfull arbeidshverdag. Det er høyt under taket hos oss og nye idèer blir positivt mottatt, vurdert  og behandlet på en konstruktiv måte.  Ny teknologi tas i bruk og er en del av innovasjonskulturen. Det er lov å prøve noe nytt – og feil er det vi lærer av! 

Sjå øss her

Flyttet fra Oslo til Stange

Her kan du møte noen av dine nye kollegaer

 

17/08/2018
SØKNADSFRIST: 07.09.2018 Stange kommunale boligforetak KF, ble etablert i 2001, en selskapsform som velges når kommunen både skal ivareta forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn. Det ble i 2014 foretatt en omorganisering av Stange kommunale boligforetak som rendyrker foretaksmodellen. Virksomheten er underlagt kommunestyret og er lokalisert i Stange rådhus.   Foretaket har 560 boenheter og 16 ansatte, og et driftsbudsjett på om lag 45 mill. Formålet med foretaket er å eie, drive og utvikle kommunens boligeiendommer, samt bygging, kjøp og salg av boliger etter behov. Foretaket har solid økonomi og positive driftsresultater gjennom flere år. Daglig leder rapporterer til eget styre. Arbeidsoppgaver Daglig leder har ansvar for forvaltning, utleie, drift, vedlikehold og utvikling av hele boligmassen, herunder økonomisk styring og kontroll Stillingen medfører strategisk videreutvikling av virksomheten samt faglig og administrativt ansvar for bygging, kjøp og salg av boliger. Foretaket kjøper etter behov nødvendige tjenester fra kommunen og har et godt samarbeid med kommunens ledelse Daglig leder har strategisk dialog med styret og er sekretær for styremøter, samt saksutredning for kommunestyret Foretaket har nylig iverksatt en ny strategiprosess som ny daglig leder blir sentral aktør i Kvalifikasjoner Høyere relevant utdanning Relevant ledererfaring er et krav og du må gjerne ha lederutdanning Relevant bolig og eiendomsfaglig bakgrunn, herunder boligbygging og eiendomsutvikling, er en fordel Kjennskap til kommunal forvaltning og politiske styringsprosesser er en stor fordel Ønskelig med erfaring innen økonomistyring Personlige egenskaper Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte både skriftlig og muntlig Helhetsorientert med overblikk over organisasjonen og ser muligheter til å utvikle virksomheten og de tjenester som skal leveres, samt foreta rasjonelle vurderinger Evne til å skape gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere Er positiv, engasjerende og motiverende med fokus på å utvikle et godt og inspirerende arbeidsmiljø for foretakets ansatte Tar initiativ og ansvar for å gjennomføre planer, og oppnår kvalitetsmessige gode resultater Får gjennomslag for ideer og planer, og samarbeider godt med andre Har en god organisasjonsforståelse og gir de ansatte en klar opplevelse av retning gjennom fokus på målene Har et stødig langsiktig perspektiv og er til å stole på Vi tilbyr En sammensatt stilling med store påvirkningsmuligheter og selvstendig oppgaver Et solid kompetansemiljø med godt samarbeid mellom kommune og foretak som bidrar til positiv utvikling Lønn etter avtale Pensjonsordning i KLP Kontaktinfo: Eva Søgnebotten Styreleder (+47) 976 62 722 Helge Bjørnsen Nestleder (+47) 906 71 433
Stange kommune Stange, Norge