Skip to main content
Tilbake

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal med kort reiseavstand til Kongsberg, Geilo og sentrale østlandsområder. Rødberg er kommunesenteret. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen er en attraktiv hyttekommune som fokuserer på byggeskikk, reiseliv, tradisjoner og naturopplevelser. Det er et aktivt landbruk i kommunen.

Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen lag og foreninger. Langedrag Naturpark med sine fantastiske opplevelser er lokalisert i kommunen. Videregående skole finnes på Norefjord i tilknytning til idrettshall og stadion. Se for øvrig våre nettsider: www.nore-og-uvdal.kommune.no

Nore og Uvdal kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter.