Søgne kommune

Søgne kommune ligger vakkert plassert ved sørlandskysten like vest for Kristiansand. Kommunen har 11 500 innbyggere og opplever sterkt vekst. Vi har et godt kultur- og fritidstilbud, og rekreasjonsmulighetene er mange. Dette kombinert med kort avstand til Kristiansand gjør Søgne til en attraktiv bokommune for mange. For mer informasjon les mer her.

Søgne kommune er en allsidig organisasjon som tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Vårt fokus er fornyelse, brukerorientering og kvalitet i tjenestene. Vi jobber for at du som medarbeider får brukt din kompetanse og opplever glede og arbeidslyst. Søgne kommune har nærmere 900 ansatte.

05/08/2018
SØKNADSFRIST: 20.08.2018 I forbindelse med kommunereformen skal Søgne, Songdalen og Kristiansand fra 1.januar 2020 slå seg sammen til en ny stor kommune. Nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune. Nye Kristiansand skal være en kommune som innbyggere, ansatte, folkevalgte og næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i.  Økonomiavdelingen i Søgne kommune søker nå etter økonomirådgiver/controller i full stilling. Stillingen rapporterer til økonomisjef, som har personalansvaret i økonomiavdelingen. Arbeidsoppgaver Ha ansvar for løpende regnskapsarbeid, samt delta i utarbeidelse av årsregnskap og løpende regnskapsrapportering. Delta i kommunens arbeid med årsbudsjett og økonomiplanlegging. Delta i forskjellige prosjekter knyttet til kommunesammenslåingen med Songdalen og Kristiansand. Stillingen kan også tillegges andre oppgaver. Kvalifikasjoner Vi søker en person som har kompetanse og erfaring innen offentlig sektor og som har jobbet innenfor regnskaps- og/eller revisjonsområdet, økonomistyring/budsjettering. Det er nødvendig med erfaring fra gjennomføring av årsoppgjørsprosesser, og du har god og relevant systemkunnskap og -forståelse. Det er også viktig å kunne samarbeide godt med andre. Utdanningsretning Økonomi Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Evne til å arbeide målrettet og systematisk over tid. Du er analytisk, praktisk løsningsorientert, strukturert og selvstendig. Gode evner til å bygge relasjoner og samarbeide godt både internt og eksternt. Tar initiativ, handler og er løsningsorientert. Språk Norsk Vi tilbyr Et spennende fagmiljø i utvikling Muligheter til selv å utforme stillingen innenfor gjeldende rammer Gode pensjons- og forsikringsordninger Kontaktinfo: Børre Andreassen Økonomisjef (+47) 92438502 Bente Steinstad Regnskapssjef (+47) 38055582
Søgne kommune Søgne, Norge
23/07/2018
SØKNADSFRIST: 20.08.2018 Enhet for hjemmetjenester består av 3 avdelinger, hvor en av disse er at bokollektiv og aktivitetssenter, 2 avdelinger har fokus på hjemmesykepleien. I enheten er det litt over 100 medarbeidere. Hjemmetjenesten er ett av kommunens satsingsområder. Vi jobber målrettet for å være innovative. Enheten vil fra august 2018 gjennomføre ny organisering. I den forbindelsen er det ledig stilling som fagleder knyttet til avdeling i hjemmesykepleien. Stillingen er en kombinasjon av 2 funksjoner, dvs. ansvar for turnus/årsturnus og vikarbooking , samt funksjonen som fagsykepleier. Stillingen innebærer arbeid på dagtid, samt hver 3. helg som sykepleier i avdelingen. Arbeidsoppgaver Ansvar for turnus, herunderårsturnus og ansvar for vikarbooking daglig Bistå i fordeling av arbeidslister i hjemmetjenesten Bistå avdelingsleder i praktiske gjøremål Bistå avdelingsleder i ressurskrevende brukersaker, BPA o.l. Bistå avdelingsleder med gjennomføring av ROS-analysen i enheten Ansavr for faglig oppdatering og faglig utvikling i enheten, herunder oppfølging av rutiner og prosedyrer Følge opp, legge til rette for og gjennomføre opplærings- og kompetansehevende tiltak for ansatte i h t enhetens kompetanseplan Brukerkontakt for PPS/VAR Ansvar for faglunsj, undervise selv eller samordne/organisere team for undervisning og forelesere Organisering/gjennomføring av fagdager Tett samarbeid med de ulike ressurspersonene i enheten Samarbeid med andre enheter og yrkesgrupper Arbeide 3. hver helg i hjemmesykepleien Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Faglig dyktig og bred klinisk erfaring innen aktuelle fagområder Arbeidserfaring med ulike praktiske prosedyrer i sykepleien og utarbeidelser av ulike prosedyrer Interesse for fag og fagutvikling Ønskelig med relevant videreutdannelse og erfaring fra akutt sykepleie Kjennskap til AML og gjeldende lover og regler i mtp turnusarbeid Erfaring i utarbeidelse av turnus Ønskelig med kjennskap til årsturnus Gode datakunnskaper og god pedagogisk formidlingsevne. Sertifikat B for bil Politiattest Utdanningsretning Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Vi tilbyr Arbeid i en enhet i vekst med fokus på gode løsninger Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer Søgne kommune har IA-avtale Kontaktinfo: Zeljka Matic Avdelingsleder (+47) 97120171
Søgne kommune Søgne, Norge