Frogn kommune

Frogn kommune, med Drøbak by, ligger sentralt plassert ved Oslofjorden ca. 3 mil syd for Oslo. Kommunen har ca 16.000 innbyggere og 3000 fritidsboliger. Her finner du blant annet Gamle Drøbak med verdifull trehusbebyggelse, lang kystlinje og en engasjert befolkning. Kommunen jobber med følgende satsningsområder: klima og eonergi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig- og nærmiljø samt næringsutvikling.

05/01/2021
SØKNADSFRIST: 24.01.2021 STILLING: Prosjektleder - sivilingeniør Frogn kommune skal de nærmeste årene investere betydelige beløp i rehabilitering av eksisterende og etablering av ny infrastruktur, inkludert vann-, overvanns- og avløpssystemer. For å sikre god planlegging, gode anskaffelser og prosjektstyring, trenger vi å styrke vår kapasitet med en sivilingeniør innen vann og avløp.  Enhet for teknisk drift og forvaltning har blant annet som oppgave å sikre innbyggerne rent drikkevann. Enheten består av fire avdelinger: To forvaltningsavdelinger og to driftsavdelinger. Den utlyste stillingen hører under den tverrfaglige forvaltningsavdelingen med fagene vei, vann, avløp, kart/geodata, park, idrett, havner og miljø.   Arbeidstid og stillingsstørrelse:  100% fast. Kl. 08:00 - 16:00 (fleksibel arbeidstid)...
Frogn kommune Drøbak, Norge