Frogn kommune

Frogn kommune med Drøbak by. ligger sentralt plassert ved Oslofjorden ca. 3 mil syd for Oslo. Kommunen har i overkant av 15 500 innbyggere og 3000 fritidsboliger. Her finner du blant annet gamle Drøbak med verdifull trehusbebyggelse, lang kystlinje og en engasjert befolkning. Frogn kommune er en kommune i vekst, og har et variert kultur- og fritidstilbud. Drøbak er oppført i Riksantikvarens "NB!- register (Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer for byer og tettsteder i Norge av nasjonal interesse)".

Kommunen jobber med følgende satsningsområder: Klima og energi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig- og nærmiljø samt næringsutvikling. Frogn kommune er som en del av Oslo-regionen inne i en aktiv periode når det gjelder areal- og byutvikling, og satsningsområdene står sentralt i arbeidet.