Frogn kommune

Frogn kommune med Drøbak by. ligger sentralt plassert ved Oslofjorden ca. 3 mil syd for Oslo. Kommunen har i overkant av 15 500 innbyggere og 3000 fritidsboliger. Her finner du blant annet gamle Drøbak med verdifull trehusbebyggelse, lang kystlinje og en engasjert befolkning. Frogn kommune er en kommune i vekst, og har et variert kultur- og fritidstilbud. Drøbak er oppført i Riksantikvarens "NB!- register (Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer for byer og tettsteder i Norge av nasjonal interesse)".

Kommunen jobber med følgende satsningsområder: Klima og energi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig- og nærmiljø samt næringsutvikling. Frogn kommune er som en del av Oslo-regionen inne i en aktiv periode når det gjelder areal- og byutvikling, og satsningsområdene står sentralt i arbeidet.

23/07/2018
SØKNADSFRIST: 17.09.2018 Brenner du for samfunnsplanlegging? Da ser vi etter deg! Vi søker en seniorplanlegger og en planlegger til 100 % faste stillinger i et spennende tverrfaglig miljø i enhet for Samfunnsplanlegging. Enheten har et strategisk blikk på den helhetlige samfunnsplanleggingen med ansvar for samfunnsutvikling, miljørettet helsevern, folkehelse og ivaretakelse av viktige hensyn som stedsutvikling, bokvalitet, miljø- og naturvern, kulturminnevern og friluftsliv. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet: - Behandling av private og offentlige detalj- og områdereguleringer - Utarbeide egne kommunale planer - Bistå i arbeidet med rullering av kommuneplan - Ajourhold av digitalt planarkiv - Informasjon og veiledning til innbyggere og forslagsstillere - Fremme saker til politisk behandling og følge opp politiske vedtak Ønskede kvalifikasjoner for stillingene: - Mastergrad innenfor relevant fagområde - God kjennskap til plan- og bygningsloven - En fordel med erfaring og kjennskap til digitale GIS-verktøy - God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne - For seniorplanlegger ønsker vi minst fem år relevant erfaring Personlige egenskaper: - Evne til å arbeide selvstendig og effektivt - Fleksibel, engasjert og løsningsorientert - Gode samarbeidsevner - Mål- og resultatorientert - Gode serviceholdninger Vi kan tilby: - Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver - Et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø - Hyggelige og engasjerte medarbeidere - God pensjons- og forsikringsordning - Fleksibel arbeidstid - Trening i arbeidstiden - Lønnsplassering etter avtale Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Anne-Bergitte Thinn Stillingstittel: Enhetsleder Mobil:  909 70 641
Frogn kommune Frogn, Norge