Årdal kommune

Me har ein visjon om at Årdal kommune skal vera ein god kommune å bu, leva og arbeida i.

Me er ca. 5.400 innbyggjarar fordelt på tettstadene Øvre Årdal og Årdalstangen.

Årdal ligg der Sognefjorden kryp på land, ved inngangen til Utladalen og Jotunheimen. Kommunen har svært gode vilkår for friluftsliv og gode offentlege tilbod som mellom anna vidaregåande skule, kulturskule, full barnehagedekning, idrettshallar, treningssenter, kunstgrasbaner, friluftsbad og moderne kino.

Årdal kommune er ein stor arbeidsplass med ca 540 tilsette fordelt på 450 årsverk.

Årdal kommune har eiga bedriftshytte for tilsette og kan yte lån og tilskot til tilsette som skaffar seg eige husvære i kommunen.

Meir informasjon finn du på heimesida vår: www.ardal.kommune.no

23/01/2020
SØKNADSFRIST: 02.03.2020 Ynskjer du bli helsefagarbeidar? Me kjem til å tilsetje inntil 3 lærlingar frå hausten og du er velkommen til å søkje. Søknadsprosedyre Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no . Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord. Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg. Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare. NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden. Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00. Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25. Kontakter Navn: Hilda Nese Tittel: Tenesteleiar for institusjonar / heimetenester E-post: hne@ardal.kommune.no   Mobil: 94815663 Arbeid94815663
Årdal kommune Årdal, Norge
23/01/2020
SØKNADSFRIST: 02.03.2020 Ynskjer du bli barne- og ungdomsarbeidar? Me kjem til å tilsetje inntil 2 lærlingar frå hausten og du er velkommen til å søkje. Søknadsprosedyre Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no   Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord. Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg. Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare. NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden. Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00. Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25. Kontakter Navn: Reidun Moheim Tittel: Styrar i Farnes barnehage E-post: rmo@ardal.kommune.no   Arbeid: 45879338
Årdal kommune Årdal, Norge