Kragerø kommune

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

14/01/2021
SØKNADSFRIST: 31.01.2021 Til vårt driftsoperatørteam i Bygg/drift søker vi Driftsoperatør / Bedriftselektriker gr L. Arbeidsoppgaver er følgende: Faglig ansvarlig for avdelingens bedriftselektrikerordning. Drift- og Vedlikeholdsoppgaver på automasjon- og elektriske anlegg i formålsbygg. Drift- og Vedlikeholdsoppgaver innen formålsbygg. Sakkyndig el kontroll ihht Kragerø Kommunes Internkontroll for elektriske anlegg. Noe oppfølging av innleide entreprenører. Drift og vedlikehold av nødstrømanlegg, herunder aggregater, UPSer og batterianlegg. Rette person kan bli satt til utførende service og ettersyn av Ventilasjon- kjølemaskiner og varmepumpeanlegg. (HVAC) Generelle service- og vaktmesteroppgaver Operativ oppfølgning av serviceavtaler Daglig oppfølgning av SD styrte anlegg. Andre oppgaver kan tilfalle stillingen....
Kragerø kommune Kragerø, Norge