Kongsvinger kommune

Som alle andre byer er Kongsvinger i kontinuerlig utvikling. Det bygges og det rives. En levende by er aldri ferdig.

Fremtidens Kongsvinger er en by med mer liv og røre. Omgivelsene betyr mye for mange. Vi trives i vårt eget selskap, men vi vil gjerne kunne velge å være med andre.

08/08/2018
SØKNADSFRIST: 24.08.2018 Vi ønsker deg med på laget for å utvikle fremtidens helsetjenester og jobbe med praksisnære oppgaver. Vi har fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Felles målsetting er at bruker av kommunens tjenester tar vare på sin egen helse og er så selvhjulpne som mulig Skyrud Demenssenter har ledig sykepleierstilling 100 % fast på langtidsavdeling for demente. Arkivsak-ID: 18/1637 Kvalifikasjoner: - Autorisert sykepleier - Relevant praksiserfaring som sykepleier - Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning - Stor interesse for ivaretakelse av pasientens ressurser - Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer - Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Personlige egenskaper: - Strukturert og målrettet - Selvstendig men samtidig trives med å jobbe i team - Positiv, fleksibel og ansvarsbevisst - Pålitelig og utholdende Personlig egnethet vektlegges særskilt Vi tilbyr: - Varierte arbeidsoppgaver - Godt arbeidsmiljø - Lønn etter tariff og offentlig pensjonsordning Annet: Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.  Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Informasjon: Enhetsleder Renate Mikkelsen Aanerud, tlf. 948 33 134. Søknad: Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/ . Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd
Kongsvinger kommune Kongsvinger, Norge