Trøndelag fylkeskommune

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

06/09/2019
SØKNADSFRIST: 29.09.2019 Heimdal videregående skole er en av de største skolene i Trøndelag, og har blitt et signalbygg for læring, miljø og kultur. Vi har om lag 1000 elever og 200 ansatte. Skolen har god søkning til sine utdanningsprogram ST, ID, MD, EL HO og SS. Idrettsfag tilbyr landslinje i hopp og kombinert og toppidrett i håndball, langrenn, skiskyting, hopp, kombinert og orientering. I tillegg har vi et grunnskoletilbud (GS). Vår visjon er å være mulighetenes skole. Ved å være ambisiøs, kreativ og engasjerte skal vi bidra til å gi elevene mestringsopplevelser og et godt læringsutbytte ut fra sitt nivå. Målet er å realisere potensialet i alle våre elever, både faglig og sosialt. Vi søker etter en utviklingsorientert avdelingsleder for idrett og kroppsøving. Heimdal vgs har en lang og stolt tradisjon for å kombinere idrett med skolegang. Vi ser etter en som kan ta vare på det gode som er bygd opp, og samtidig være med å videreutvikle avdelingen og skolen. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder er tillagt personal-, faglig og pedagogisk ansvar for sin avdeling. I tillegg vil avdelingsleder ha noe undervisning og fellesadministrative oppgaver. Idrettsavdelingen samarbeider tett med flere eksterne lag og organisasjoner, og en del av arbeidet vil bestå i å videreføre og videreutvikle dette samarbeidet. Kvalifikasjoner Pedagogisk og faglig relevant utdanning og praksis God kjennskap til idrettsbevegelsen og kombinasjonen idrett og utdanning Gode IKT-kunnskaper og innsikt i skoleadministrative verktøy Ledererfaring er en fordel Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad / Siv*** Personlige egenskaper Vi ønsker en trygg og tydelig leder som har høye ambisjoner om å ta del i utviklingen av avdelingens og skolens identitetsbygging. Du må være en god lagspiller som ønsker å bidra til å jobbe mot felles mål. Du må være strukturert, løsningsorientert, nytenkende og fleksibel. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Vi kan tilby en velfungerende skole, med mange spennende prosjekter. Ved å være en kollektivt orientert organisasjon skal vi bidra til god undervisning og et godt sosialt miljø, som igjen understøtter et godt læringsutbytte hos elevene. Lønn etter gjeldende avtaler og ellers ansettelsesvilkår for Trøndelag fylkeskommune Kontaktinfo: Arve Waal Ass. rektor +47 74175663 arvwa@trondelagfylke.no   Elisabeth V. Tandstad Rektor +47 74175693 elitan@trondelagfylke.no  
Trøndelag fylkeskommune Trondheim, Norge