Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag er Norges nest største fylke i areal, med sine drøye 41.000 kvadratkilometer. Samtidig er fylket landets femte mest folkerike fylke.

Den nye regionen har to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon er lagt til Steinkjer. Ordførerfunksjonen er lagt til Trondheim.

Fylkestingene i begge trøndelagsfylkene skisserte følgende hovedmål for sammenslåingen:

·         En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

·         Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og nærings-messige utvikling

·         Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver

·         Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter og så videre

·         Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne

 

06/12/2018
SØKNADSFRIST: 17.12.2018 Ved Trondheim Katedralskole er det ledig 55% vikariat for rådgiver fra 01.02.2019 til 31.07.2020   Trondheim Katedralskole tilbyr opplæring innen utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Studiespesialisering og International Baccalaureate.  For mer informasjon om skolen henvises til skolens hjemmeside:  Trondheim Katedralskole Kvalifikasjoner Kompetanse innen rådgivning, både sosial-pedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning Det er ønskelig med undervisningskompetanse for videregående skole, og erfaring fra elevrettet arbeid som undervisning, kartlegging, rådgivning og informasjonsarbeid Personlige egenskaper Evne til å samarbeide godt med andre internt på skolen og eksterne Evne til systematisk arbeid i rådgiverjobben Være fleksibel med tanke på oppgaver som skal løses Bidra til å skape en stabil og støttende atmosfære med elever, foresatte og våre samarbeidsparter Vi tilbyr Kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø med allsidige og støttende kollegaer Gode utviklingsmuligheter gjennom deltakelse i interne og eksterne nettverk Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement, avtaler og regulativ Kontaktinfo: Hilde Hov Rektor 920 82 872 hilho@trondelagfylke.no  
Trøndelag fylkeskommune Trondheim, Norge
15/11/2018
SØKNADSFRIST: 18.11.2018 SEKSJON EIENDOM  Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 33 videregående skoler hvorav 8 i Trondheim. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Totalt ca 100 lokasjoner.  Seksjonen har 4 team med til sammen ca 75 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi - og miljøbruk  EIENDOMSFORVALTER  Stillingen vil tilhøre Team Drift og Vedlikehold med ca 40 ansatte fordelt på forvaltere, handverkere, driftere og renholdere. Fast arbeidsted vil være Steinkjer, men kan innebære ledelse av prosjekter i hele Trøndelag. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil være over et bredt spekter innenfor eiendomsforvaltning. Forvalter vil være det daglige bindeleddet mellom virksomhetene og seksjon eiendom. I hovedsak vil arbeidsoppgavene dreie seg om forskriftstilpasninger, vedlikehold, ombygginger og mindre tilbygg, men det kan også påhvile noe ansvar innenfor bygningsdrift. Kvalifikasjoner Høyere utdanning innen bygg/tekniske fag Særlig relevant yrkeskompetanse kan erstatte krav til formell kompetanse Følgende erfaringer er en fordel: Eiendomsforvaltning Prosjektledelse Utdanningsretning Bygg og anlegg Mekanikk/ Maskinteknikk / Konstruksjon Økonomi Elektronikk / Elektro / Telekom. Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Samarbeidsorientert Strukturert God økonomisk forståelse Aktiv Vi tilbyr Utviklende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet. Engasjerte, erfarne og kompetente søkere tilbys konkurransedyktige betingelser. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes Kontaktinfo: Dag Morset Teamleder 95233122 dagmo@trondelagfylke.no Rune Venås Bygge- og eiendomssjef 90783473 runve@trondelagfylke.no  
Trøndelag fylkeskommune Steinkjer, Norge