Trøndelag fylkeskommune

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

29/04/2019
SØKNADSFRIST: 22.05.2019 Inntil 100% fast undervisningsstilling innenfor programfagene på elektrofag (elenergi og automatiker). Utdanningsretning Elektronikk / Elektro / Telekom. Utdanningsnivå Fagbrev / Mesterbrev Teknisk fagskole Personlige egenskaper Fleksibel og løsningsorientert. Selvstendig og ansvarsfull. Evne til å skape motivasjon. Bevisst i å skape et godt arbeids- og læringsmiljø. Gode samarbeidsevner i møte med elever, samt evne og positiv vilje til samarbeid med kolleger og eksterne samarbeidspartnere. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Gode arbeidsforhold. Lønn etter kvalifikasjoner. Muligheter for faglig og pedagogisk utvikling. Tar forbehold om endret tilsettingsbehov. Kontaktinfo: Sigbjørn Glørstad Assisterende rektor 99 72 95 10 siggl@trondelagfylke.no Espen Arntsberg Rektor 95 14 97 64 espar@trondelagfylke.no
Trøndelag fylkeskommune Hitra, Norge
29/04/2019
SØKNADSFRIST: 22.05.2019 100% fast undervisningsstilling innenfor naturbruk. Søkere med kompetanse innenfor akvakulturfaget vil prioriteres. Utdanningsretning Biologi/ naturfag Matfag Landbruk / Skogbruk / Sjøbruk Pedagogiske fag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad Fagbrev / Mesterbrev Personlige egenskaper Fleksibel og løsningsorientert. Selvstendig og ansvarsfull. Evne til å skape motivasjon. Bevisst i å skape et godt arbeids- og læringsmiljø. Gode samarbeidsevner i møte med elever, samt evne og positiv vilje til samarbeid med kolleger og eksterne samarbeidspartnere. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Gode arbeidsforhold. Lønn etter kvalifikasjoner. Muligheter for faglig og pedagogisk utvikling. Tar forbehold om endret tilsettingsbehov. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes Kontaktinfo: Martin Sæther Fagleder 975 89 445 marsath@trondelagfylke.no Espen Arntsberg Rektor 95 14 97 64 espar@trondelagfylke.no
Trøndelag fylkeskommune Sistranda, Norge