Trøndelag fylkeskommune

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

17/11/2020
SØKNADSFRIST: 01.12.2020 Ønsker du en spennende og attraktiv jobb? Søk jobben som Utviklingsansvarlig/faglærer i Havbruk ved THYF, Ytre Namdal. Vi søker deg som ønsker å delta i utvikling av utdanningstilbud innen «Havrommet» og seinere vil gå over i lærerstilling med undervisning i hovedsakelig havbruksrelaterte emner. Arbeidsoppgaver Du arbeider i første omgang i prosjekt med utvikling av nye havbruksstudier og operasjonalisering av eksisterende godkjent utdanning innen «Ledelse i sjøbasert akvakultur. Du samarbeider tett med faglig ansvarlig for havbruk ved THYF, Ytre Namdal Du samarbeider tett med aktører i det havbruksfaglige arbeidslivet i Trøndelag Fra høsten 2021 vil du undervise i havbruksfag i hele eller del av stillingen Fra høsten 2022 forventes det at du vil undervise i hele stillingen Du må...
Trøndelag fylkeskommune Rørvik, Norge
03/11/2020
SØKNADSFRIST: 01.12.2020 Arbeidsoppgaver Spennende og varierte arbeidsoppgaver med undervisning og utviklingsarbeid innenfor akvakultur. Undervisning i akvakultur på videregående skole. Arbeid med EU-finansierte prosjekt innenfor akvakultur, deriblant det prestisjetunge BRIDGES-prosjektet som skal utvikle akvakulturutdanninga og samfunns- og næringsutviklingsnettverk i Norge og Europa. Det største utviklingsprosjektet innen yrkesfag som noen gang er tildelt en norsk videregående skole. Kvalifikasjoner Fagbrev innenfor akvakultur Relevant høyere yrkesfaglig utdanning, høgskoleutdanning eller universitetsutdanning Praktisk-pedagogisk utdanning. Søkere som ikke oppfyller krav om pedagogisk utdanning kan få vilkårstilsetting der skolen legger til rette for at denne utdanninga kan gjennomføres.  Personlige egenskaper Fleksibel og...
Trøndelag fylkeskommune Frøya, Norge