Torsken kommune

Torsken kommune ligger ytterst på eventyrøya Senja i Troms og har i underkant av 900 innbyggere. Landarealet er på 246 km2. Gryllefjord er administrasjonssted og ligger som de andre bygdene i kommunen vakkert og dramatisk til ved foten av høye og bratte fjell.

På grunn av sin strategiske beliggenhet i forhold til de store fiskefeltene utenfor Troms, har fiskerier og fiskeindustri en sentral plass i kommunens næringsliv.Lange og dype fjorder gir fordeler ved oppdrettsvirksomhet og fjordfiske.Torsken er den mest fiskeriavhengige kommunen i Troms. 

27/03/2019
SØKNADSFRIST:25.05.2019 Vi søker lærere som; Har godkjent lærerutdanning - gjerne med spesialpedagogikk som tilleggsutdanning Ønsket fagkretser er Språk (Engelsk, Tysk, Spansk) og innenfor matematikk og naturfag. Er tydelig og dyktig på klasseledelse, som et viktig fundament for godt læringsmiljø Har samarbeidsevner, er utviklings- og endringsorientert, fleksibel og jobber godt selvstendig så vel som i team Har evner til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer Ser mulighetene ved å bruke IKT i undervisningen Ønske om begynneropplæring Vi kan tilby; Et trivelig kollegium med stor faglig kompetanse, og et godt og støttende arbeidsmiljø med erfarne og utviklingsorienterte arbeidskollegaer. En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Fokus på skoleutvikling og gode læringsresultater Er med i satsingen med nettbrett i undervisningen Generell informasjon Tilsetting skjer etter kommunale retningslinjer, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Pensjonsordning. Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Politiattest etter opplæringsloven §10-9 vil bli avkrevd ved tilsetting. Attester og vitnemål bes lagt ved søknaden, ev leveres senest i forbindelse med intervju. Kopi av vitnemål og attester returneres ikke. Søkere bes oppgi minst to referanser i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. For mer informasjon om skolen og stillingene, ta kontakt med enhetsleder (rektor) Gøran Wilsgård 906 08 648 Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes Postmottk@torsken.kommune.no eller post til Torsken Kommunen Herredshusveien 11 9380 Gryllefjord Søknadsfrist: 17. april Kvalifikasjoner: Påkrevet Arbeidserfaring: Ønskelig
Torsken kommune