Tingvoll kommune

Tingvoll kommune ligger sentralt på Nordmøre med vel 3 000 innbyggere. Tingvoll kommune har en grønn profil som økokommune, og har en langsiktig satsing på bærekraftige lokalsamfunn.

11/12/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Om stillingen Stillingen som virksomhetsleder ved Tingvoll internasjonale avdeling er ledig fra 01.04.2019 Tingvoll kommune har hatt drifsavtale med UDI siden 1997. Gjeldende driftsavtale er på 150 ordinære plasser, og bemanningen utgjør 11 årsverk. Virksomheten ligger sentralt i Tingvollvågen. Virksomhetsleder har rådmannen som sin nærmeste overordnede. Tingvoll kommune søker en leder som: - Er samfunnsengasjert og som vil videreutvikle lokalsamfunnet og økokommunen Tingvoll - Er tydelig, synlig og dialogbasert i sin utøvelse av lederrollen - Har god relasjonskompetanse og gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter - Er utviklingsorientert og evner å gjennomføre nødvendige omstillinger Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR" Kvalifikasjoner - Høyere relevant universitets- eller høyskoleutdanning - Ledererfaring er ønskelig og vil bli vektlagt - Økonomiforståelse og kunnskap om bruk av IT - Mestre skriftlig og muntlig norsk og engelsk Arbeidsoppgaver - Faglig og administrativ ledelse - Kompetanse- og medarbeiderutvikling - Samarbeid med andre virksomheter og fagmiljøer - Økonomistyring og resultatoppfølging - Samarbeide med UDI, politi, helsetjeneste, media, lokalsamfunn etc - Ansvar for at Tingvoll asylmottaket driver i henhold til gjeldende lovverk og i tråd med styringsdokumentenes bestemmelser og intensjoner. Vi tilbyr - Spennende og varierte arbeidsoppgaver  - Deltakelse i viktig utviklingsarbeid i kommunen - Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger - Lønn etter avtale  - God pensjonsordning og forsikring - Lederavtale Krav til språkkunnskaper For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Det kreves god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Tilsettingsvilkår Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Generelt forbehold om organisatoriske endringer og tilpasning av ansvar og arbeidsoppgaver. Det er krav om politiattest (ikke eldre enn 3 mnd) for å jobbe i asylmottak. Politiattest uten merknader må fremlegges senest v/tilsetting. Søknad Tingvoll kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektronisk søknadssystem vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Bekreftet kopi av attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vårt servicekontor på tlf. 71532400. Øvrige spørsmål vedr. stillingen kan rettes til oppgitte kontaktpersoner. Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn. Vi ønsker deg velkommen som søker! Kontakter Navn: Odd Arild Bugge Tittel: Rådmann E-post: odd.arild.bugge@tingvoll.kommune.no Mobil: 95828701 Arbeid: 95828701 Navn: Jens Jarl Turøy Tittel: Personalsjef E-post: Jens.jarl.turoy@tingvoll.kommune.no Mobil: 92443198 Arbeid: 71532431
Tingvoll kommune Tingvoll, Norge