Birkenes kommune

Sørlandskommunen Birkenes (www.birkenes.kommune.no) har 5000 innbyggere og er 675 km2 stor. Birkenes kommune er sentralt beliggende med kort veg til flyplass og jernbane og er nabokommune til Kristiansand og Lillesand. Kommunen er tilsluttet et interkommunalt samarbeid (www.knutepunkt.sorlandet.no) som omfatter Kristiansand og seks nabokommuner.

Vi har et allsidig næringsliv med blant annet 430 industriarbeidsplasser. Kommunen har flotte naturområder og kort vei ut til Sørlandets fineste skjærgård. Tovdalselva med økende laksebestand renner gjennom kommunen. Kulturlivet er rikt og variert. Kommunen satser på barn og unge og er kjent for sitt allsidige kulturtilbud. Birkenes kommune har valgt følgende verdier: Sprek - Ekte - Dyktig!

30/06/2020
SØKNADSFRIST: 09.08.2020 Hjemmetjenesten og sykehjemmet har felles nattevakttjeneste som er et team. Et lag med ansvar for hjemmeboende, og et lag med ansvar for sykehjemspasientene. Vi utvider med tre deltidsstillinger som vil inngå i nattevaktteamet, men hovedvekten av disse stillingene er våken nattevakt hos hjemmeboende pasient. Arbeidsoppgaver Det er behov for våken nattevakt hos hjemmeboende pasient. De nye nattevaktstillingene som opprettes på grunn av et hjemmetiltak inngår i det ordinære nattevaktsteamet selv om hovedoppgavene blir hos en hjemmeboende pasient. For å sikre robusthet og mulighet for kollegialt samarbeid og erfaringsutveksling inngår stillingene i kommunens nattevaktteam. Kvalifikasjoner For sykepleiere og helsefagarbeidere kreves autorisasjon. Det er en fordel at helsefagarbeidere har kurs i medikamenthåndtering. For alle som jobber natt er det nødvendig med sertifikat...
Birkenes kommune Birkenes, Norge