Høyanger kommune

Velkommen til Høyanger kommune! Vi kan tilby eit godt oppvekstmiljø, ei aktiv fritid med spanande aktivitetar og eit næringsliv i utvikling og vekst.

Som besøkjande eller som ny innbyggjar fins det truleg ein del spørsmål du ynskjer svar på. Nokon svar finn du på våre nettsider, men du er også hjartleg velkommen til å kontakte vårt sentralbord om du har ytterlagare spørsmål.

Les meir her

12/01/2021
SØKNADSFRIST: 24.01.2021 100% stilling  - vikariat frå snarast og til 01.01.22. Stasjoneringsstad er Høyanger, men ein må kunne pårekne arbeid ved utekontor i Lavik og Søreide. Arbeidsoppgåver: resepsjonsteneste/publikumsservice laboratorium/skiftstuearbeid/prosedyrar knytt til pasientbehandling posthandsaming/arkivering forefallande kontorarbeid assistere lege  Kvalifikasjonar: søkjarar må sjukepleiarutdanning – erfaring med legevaktsarbeid er ein føremon. kunne arbeide sjølvstendig og være serviceinnstilt vere fleksibel og samarbeidsvillig god muntleg/skriftleg kunnskap i norsk førarkort kl B personlege eigenskapar vert vektlagt  Løn etter gjeldande tariff. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar.  Kontaktperson: Tonje Bjørkum Strandos - dagleg leiar tlf: +47 99236155 mob: +47...
Høyanger kommune Høyanger, Norge
12/01/2021
SØKNADSFRIST: 24.01.2021 100% stillingar - arbeidstid: 3.delt turnus med arbeid 3.kvar helg. Høyanger kommune er med i prosjekt legevaktpilot. Sjukepleiarar ved institusjonar og heimesjukepleien vil få ei særskilt oppgåve med legevakt på ettermiddag kvardagar og dag/ettermiddag helg og høgtid. Du får opplæring og kursing for legevaktoppgåver. Arbeidsoppgåver er ordinære sjukepleieoppgåver men vil og være ein del av legevakpilot.  Søkjarar må ha sjukepleiarutdanning/norsk autorisasjon og førarkort kl B . Føremon med relevant praksis. Vi ynskjer at du: har evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre er fleksibel og samarbeidsvillig har godt humør behersker norsk skriftleg og munnleg Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Løn etter gjeldande tariff. Den som...
Høyanger kommune Kyrkjebø, Norge
12/01/2021
SØKNADSFRIST: 24.01.2021 100% fast stilling ( omlag 60% av stillinga arbeid på natt / arbeid 3.kvar helg).   100% fast stilling - 2-delt turnus med arbeid 3.kvar helg Høyanger kommune er med i prosjekt legevaktpilot. Sjukepleiarar ved institusjonar og heimesjukepleien vil få ei særskilt oppgåve med legevakt på ettermiddag kvardagar og dag/ettermiddag helg og høgtid. Du får opplæring og kursing for legevaktoppgåver. Arbeidsoppgåver er ordinære sjukepleieoppgåver men vil og være ein del av legevaktpilot.  Søkjarar må ha sjukepleiarutdanning/norsk autorisasjon. Føremon med relevant praksis. Vi ynskjer at du: har evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre er fleksibel og samarbeidsvillig har godt humør behersker norsk skriftleg og munnleg Kommunen har gode pensjons- og...
Høyanger kommune Høyanger, Norge