Høyanger kommune

Velkommen til Høyanger kommune! Vi kan tilby eit godt oppvekstmiljø, ei aktiv fritid med spanande aktivitetar og eit næringsliv i utvikling og vekst.

Som besøkjande eller som ny innbyggjar fins det truleg ein del spørsmål du ynskjer svar på. Nokon svar finn du på våre nettsider, men du er også hjartleg velkommen til å kontakte vårt sentralbord om du har ytterlagare spørsmål.

Les meir her

17/08/2020
SØKNADSFRIST: Snarast Ledige heile faste stillingar ved: Høyanger sjukeheim - arbeidstid: 2-delt turnus med arbeid 3.kvar helg.   Kyrkjebø sjukeheim - arbeidstid: 3.delt turnus med arbeid 3.kvar helg.  Høyanger kommune er med i prosjekt legevaktpilot. Sjukepleiarar ved institusjonar og heimesjukepleien vil få ei særskilt oppgåve med legevakt på ettermiddag kvardagar og dag/ettermiddag helg og høgtid. Du får opplæring og kursing for legevaktoppgåver. Arbeidsoppgåver er ordinære sjukepleieoppgåver men vil og være ein del av legevakpilot.  Søkjarar må ha sjukepleiarutdanning/norsk autorisasjon og førarkort kl B . Føremon med relevant praksis. Vi ynskjer at du: har evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre er fleksibel og samarbeidsvillig har godt...
Høyanger kommune Høyanger, Norge