Oppegård kommune

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Les mer her

17/06/2019
  SØKNADSFRIST: 30.06.2019 70 % Klarinettpedagog - ett års vikariat for skoleåret 2019/2020 Vi tar forbehold om at stillingen kan deles opp, etter vurdering Oppegård kulturskole Kulturskolen holder til i Kolben, midt i sentrum av Kolbotn. 11 minutter med tog fra Oslo S. Vihar for tiden 960 elevplasser og 33 kulturskolelærere. Frå 01.01.2020 blirvi Nordre Follo kommune og Nordre Follo kulturskole med 65 ansatte og2 500 elevplasser. I kulturskolen legger vi vekt på kvalitet i undervisningen, god kommunikasjon og samarbeid medforesatte. Kulturskolen har de siste årene utviklet større bredde ikunstfagtilbudet med visuell kunst, drama og hiphop i tillegg til en bredmusikkprofil.  Kulturskolen:  . har eget talentutviklingsprogram  . deltar i Ung Musikk i samarbeid med Norges Musikkhøgskole og Akershusfylkeskommune  . er praksisskole for Norges Musikkhøgskole . samarbeider med grunnskolene og det lokale kulturlivet   Arbeidsoppgaver undervise (individuell undervisning, gruppeundervisning, samspill - både på eget instrument og i blandede ensembler) følge opp elever, planlegge og gjennomføre undervisning, forestillinger og ulike prosjekter følge opp skole-hjem-samarbeid samarbeid med korpsene om undervisning delta i fellesmøter og teamarbeid  Kvalifikasjoner musikkfaglig utdannelse fra høyskole/universitet med klarinett som hovedinstrument (minimum bachelorgrad) aktiv klarinettist og holder et faglig høyt nivå på instrumentet kompetanse til å undervise barn enkeltvis og i gruppe erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende gode digitale ferdigheter Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia, må kunne dokumentere norskkompetanse tilsvarende minimum norskprøve 3 skriftligog muntlig.  Personlige egenskaper Ved ansettelse legges det vekt på en bevisst holdning til pedagogisk arbeid med barn og unge, evne til å inspirere og formidle, engasjement ogpersonlig egnethet, kreativitet og evne til å se mulighetene . Det forventesat du er ansvarsfull, har gode samarbeidsevner og deltar aktivt i kollegiet.Kjennskap til mulighetene digitale verktøy gir i undervisningen, er en fordel.   Vi tilbyr  et godt og inkluderende arbeidsmiljø et stort og levende fagmiljø i kulturskolen lønn etter gjeldende avtaleverk     Generell informasjon Den vi ansetter, må levere politiattest (opplæringsloven § 10-9). Oppegård kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.           Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Rune Anders Molvær Stillingstittel: virksomhetsleder Telefon: 66 81 50 31
Oppegård kommune Oppegård, Norge