Sandefjord kommune

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Kommunen har nylig gjennomført en kommunesammenslåing hvor Stokke, Andebu og Sandefjord har dannet den nye kommunen Sandefjord. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og det tar kun en times tid til Oslo. Det er også særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har over 62 000 innbyggere. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

16/08/2019
SØKNADSFRIST: 08.09.2019 Eiendomssjef Seksjon eiendomsforvaltning Om seksjonen Det har nylig blitt foretatt en organisasjonsendring som har medført at seksjonene innen kommunalområdet eiendomsforvaltning har blitt lagt som en egen seksjon til kommunalområdet Miljø og plansaker. Kommunalområdet består nå av av totalt fem seksjoner; Klima, Byggesak og arealforvaltning, Kommunalteknikk, Havn, Brann og redning og Eiendomsforvaltning. Vi søker en eiendomssjef som skal bidra til å utvikle og realisere de ambisjoner som settes for kommunens eiendomsforvaltning. Du evner å tenke strategisk opp mot kommunens helhetlige og langsiktige behov. Vår eiendomsforvaltning skal kjennetegnes som profesjonell, innovativ og framtidsrettet og ha et tydelig brukerfokus og skal sørge for god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler. Som seksjonsleder vil du være leder for fem enheter; Teknisk vedlikehold og drift, Drift og vedlikehold andre bygg, Drift og vedlikehold formålsbygg, Renhold, Prosjektering. Du vil også ha en egen eiendomsstab. Det kan skje endringer i organiseringen. Vi ønsker deg som har trygghet på deg selv og som kan presentere større byggeprosjekter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. Kommunen er i gang med et skolestrukturprosjekt som vil bli en sentral oppgave. I tillegg er det mange spennende oppgaver med kommunens formålsbygg og  innenfor helse og omsorgsområdet. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for miljø og plansaker og er en del av ledergruppa i kommunalområdet miljø og plan. Å være medlem i ledergruppa i miljø og plan innebærer at man blir medlem av et team hvor det forventes at alle medlemmene har ansvar for helheten, og at man ikke kun representerer eget ansvarsområde. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: fast Stillingen skal besettes så snart som mulig, med tiltredelse etter nærmere avtale. Funksjons- og ansvarsområde forvaltning/drift/vedlikehold/ utvikling av kommunal eiendomsmasse byggeprosjekter strategisk eiendomsforvaltning Arbeidsoppgaver Seksjonsleder skal sikre: relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, næringslivet og samarbeidspartnere økonomisk soliditet fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger samhandling og samarbeid mellom kommunalområder og mellom ledernivåer, til beste for kommunens innbyggere Kompetansekrav høyere utdanning på min. bachelor-nivå, annen relevant utdanning kan aksepteres hvis kandidatene har erfaring fra fagområdet erfaring fra personalledelse og linjeledelse tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt god organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet god økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser kunnskap innen ansvarsområdet erfaring innenfor fagfeltet erfaring fra kommunal sektor er ønskelig god skriftlig og muntlig fremstillingsevne innsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse for skjæringspunktet politikk/ administrasjon er en fordel  Personlige egenskaper gode relasjonelle egenskaper etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk effektiv og løsningsorientert analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk Vi tilbyr lønn etter avtale gode pensjons- og forsikringsordninger bedriftsidrettslag personalhytte Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451 - Seksjonsleder. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder.  Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Søknadsfrist søndag 8.september  Kontaktperson: Kommunalsjef Sindre Væren Rørby, tlf. 991 60 642
Sandefjord kommune Sandefjord, Norge
05/07/2019
SØKNADSFRIST: 08.09.2019 Eiendomssjef Seksjon eiendomsforvaltning Om seksjonen Det har nylig blitt foretatt en organisasjonsendring som har medført at seksjonene innen kommunalområdet eiendomsforvaltning har blitt lagt som en egen seksjon til kommunalområdet Miljø og plansaker. Kommunalområdet består nå av av totalt fem seksjoner; Klima, Byggesak og arealforvaltning, Kommunalteknikk, Havn, Brann og redning og Eiendomsforvaltning. Vi søker en eiendomssjef som skal bidra til å utvikle og realisere de ambisjoner som settes for kommunens eiendomsforvaltning. Du evner å tenke strategisk opp mot kommunens helhetlige og langsiktige behov. Vår eiendomsforvaltning skal kjennetegnes som profesjonell, innovativ og framtidsrettet og ha et tydelig brukerfokus og skal sørge for god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler.  Som seksjonsleder vil du være leder for fem enheter; Teknisk vedlikehold og drift, Drift og vedlikehold andre bygg, Drift og vedlikehold formålsbygg, Renhold, Prosjektering. Du vil også ha en egen eiendomsstab. Det kan skje endringer i organiseringen. Vi ønsker deg som har trygghet på deg selv og som kan presentere større byggeprosjekter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret.  Kommunen er i gang med et skolestrukturprosjekt som vil bli en sentral oppgave. I tillegg er det mange spennende oppgaver med kommunens formålsbygg og  innenfor helse og omsorgsområdet.  Stillingen rapporterer til kommunalsjef for miljø og plansaker og er en del av ledergruppa i kommunalområdet miljø og plan. Å være medlem i ledergruppa i miljø og plan innebærer at man blir medlem av et team hvor det forventes at alle medlemmene har ansvar for helheten, og at man ikke kun representerer eget ansvarsområde.  Stillingen skal besettes så snart som mulig, med tiltredelse etter nærmere avtale.  Funksjons- og ansvarsområde forvaltning/drift/vedlikehold/ utvikling av kommunal eiendomsmasse byggeprosjekter strategisk eiendomsforvaltning  Kompetansekrav høyere utdanning på min bachelor-nivå, annen relevant utdanning kan aksepteres hvis kandidatene har erfaring fra fagområdet erfaring fra personalledelse og linjeledelse tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt god organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet god økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser kunnskap innen ansvarsområdet erfaring innenfor fagfeltet erfaring fra kommunal sektor er ønskelig god skriftlig og muntlig fremstillingsevne innsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse for skjæringspunktet politikk/ administrasjon er en fordel   Personlige egenskaper gode relasjonelle egenskaper etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk effektiv og løsningsorientert analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk  Arbeidsoppgaver Seksjonsleder skal sikre: relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, næringslivet og samarbeidspartnere økonomisk soliditet fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger samhandling og samarbeid mellom kommunalområder og mellom ledernivåer, til beste for kommunens innbyggere  Søknadsfrist søndag 8.september  Kontaktperson: Kommunalsjef Sindre Væren Rørby, tlf. 991 60 642
Sandefjord kommune Sandefjord, Norge