Sandefjord kommune

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Kommunen har nylig gjennomført en kommunesammenslåing hvor Stokke, Andebu og Sandefjord har dannet den nye kommunen Sandefjord. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og det tar kun en times tid til Oslo. Det er også særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har over 62 000 innbyggere. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

15/05/2020
SØKNADSFRIST: 03.06.2020 Ønsker du å lede våre lærere mot høye mål og sikre et høyt læringsutbytte hos barn og unge i Sandefjordskolen? Om seksjon skole og  tjenestested Sandefjord kommune har ca. 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæring. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Skolens viktigste mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.  Vi søker etter avdelingsleder til Breidablikk ungdomsskole. Sandefjordskolen er organisert med lederteam som består av rektor og 2 til 3 avdelingsledere avhengig av størrelse på...
Sandefjord kommune Sandefjord, Norge