Tana kommune

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Den ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

13/01/2020
SØKNADSFRIST: 02.02.2020 Tana kommune, med ca. 2900 innbyggere er en spennende kommune i vekst og utvikling.  Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommune-senteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov. Kommunen har en 100 % stilling ledig som prosjektleder og brannsjef. ID 848. Stillingen er organisert under Bygg-, anlegg- og IT-avdelingen (BAIT) og avdelingen er samlokalisert i eget moderne administrasjonsbygg i tilknytning til brannstasjonen. Tana kommune er inne i en aktiv utbyggingsperiode med betydelige byggeprosjekter som er interessante for fagfeltet. Samtidig vil det i tiden framover komme flere slike prosjekter som forutsetter at man en «framoverlent» og aktiv. Vi har et veldrevet brannvesen med aktive og motiverte brannfolk. Bemanningen og utrustningen av brann- og redningsvesenets forebyggende avdeling og beredskapsavdeling, er dimensjonert i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen i kommunen. Avdelingen er kommunens fagstab i forhold til offentlige anskaffelser, slik at vi bistår de øvrige virksomheter i forhold til anskaffelser/anbud. Vi søker en person med: Ingeniørutdanning med byggeteknisk kompetanse. Erfaring fra prosjektledelse/prosjektoppfølging, byggeledelse og anbudsarbeid. Gode datakunnskaper som bruk av DAK/Cad-verktøy (vi bruker AutoCad), saksbehandlingsverktøy, Microsoft Office/Office 365, elektronisk samhandling ved bruk av Skype, kjennskap til elektronisk anbudsverktøy (Visma Tendsign). Brannsjefkompetanse eller er kvalifisert for å ta denne utdanningen. Søkere uten tilstrekkelig brannsjefkompetanse må påregne å ta denne utdanningen umiddelbart. Stillingen inngår i etablert rullerende overordnet hjemmevaktsordning innenfor brannberedskapen. Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig Stor fleksibilitet og samarbeidsevne er nødvendig. Personlig egnethet. Vi tilbyr: Muligheter for å kun inneha prosjektstilling. Gode lønnsbetingelser. Faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø. Mange flinke og hyggelige kollegaer. En spennende arbeidsplass, der du får stor innflytelse på utviklingen av Tana kommune. Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt og nedskriving av studielån. Gode pensjonsordninger. Treningsmuligheter i arbeidstiden. Vi kan tilrettelegge for tilpasninger i stillingsstørrelse og arbeidstid. Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper. Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Henvendelser om stillingen kan rettes til: virksomhetsleder Bill Sørensen, tlf. 464 00 300, e-post:  bill@tana.kommune.no Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.
Tana kommune Tana, Norge