Tana kommune

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Den ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

11/02/2019
ID 768 – fast 100 % stilling som sykepleier ved Tana hjemmetjenester SØKNADSFRIST: 17.02.2019 Tana hjemmetjenester har ledig  ID 768 – fast 100 % stilling som sykepleier . Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og ønskes å bli besatt senest 1.6.2019. Stillingen er for tiden med: Todelt turnus Arbeid tre helger i løpet av 6 ukers turnus Arbeidssted i omsorgsboliger Les fullstendig stillingsutlysning og søk på stillingen her Helsesykepleier ved Tana helsestasjon SØKNADSFRIST: 24.02.2019 Helsestasjonen i Tana kommune har i dag 2 stillinger som helsesykepleier og 20% helsestasjonslege. Helsestasjonen er samorganisert med legestasjonen, fysioterapitjenesten og rus- og psykisk helsetjeneste i virksomheten helseavdelingen. Virksomheten jobber for tiden med prosjektet «styrking av helsestasjonen» dette er et tverrfaglig prosjekt som retter seg mot gravide, barn, familier, skoler og barnehager, og har fokus på en helhetlig tjeneste til barn og familier. Helsestasjonen har nå ledig  ID 770 – fast 100 % stilling som helsesykepleier Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Les fullstendig stillingsutlysning og søk på stillingen her ID 769 - vikariat i 100 % stilling som koordinator for lindring og demens / sykepleier ved Tana hjemmetjenester SØKNADSFRIST: 17.02.2019 Tana kommune har ledig  ID 769 – vikariat i 80 % stilling som koordinator for lindrende omsorg og demens kombinert med 20 % stilling som sykepleier. Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse og frem til 30.9.19, med mulighet for forlengelse. Arbeid som koordinator i 80 % stilling på dagtid i ukedagene og som sykepleier i 20 % stilling i todelt turnus og arbeid hver 3. helg med arbeidssted i hjemmesykepleie. Les fullstendig stillingsutlysning og søk på stillingen her
Tana kommune Tana, Norge
11/02/2019
SØKNADSFRIST: 28.02.2019 ID 772 - fast stilling som virksomhetsleder ved Sykeavdelingen Vi søker etter offentlig godkjent sykepleier, gjerne med relevant faglig videreutdanning og med erfaring fra pleie- og omsorgstjenesten. Vi ønsker oss søkere som er resultatorienterte og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt gode lederegenskaper for øvrig. Vi ønsker også at søkerne kan bidra til en strategisk og faglig utvikling av vår pleie- og omsorgstjenester hvor hensynet til brukerne settes i sentrum. Søker bør ha gode datakunnskaper. Lederutdanning eller ledererfaring vil være en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Les fullstendig stillingsutlysning og søk på stillingen her ID 771 - fast 100 % stilling som konsulent ved Tana hjemmetjenester Stillingen er underlagt hjemmetjenester med virksomhetsleder som nærmeste overordnede og er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen inneholder også oppgaver i andre virksomheter. Utdanning og kvalifikasjoner: Vi søker en person med relevant høyskoleutdanning Vi foretrekker søkere med helsefaglig bakgrunn Det legges vekt til erfaring fra personal- og økonomiforvaltning Søker bør ha gode datakunnskaper Les fullstendig stillingsutlysning og søk på stillingen her
Tana kommune Tana, Norge