Tana kommune

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Den ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

15/04/2019
SØKNADSFRIST: 05.05.2019 Deanu gielda- Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Unjárga gielda/Nesseby kommune er en sjøsamisk kommune i Øst-Finnmark med ca. 900 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Nærmeste by og flyplass ligger i Vadsø 50 km fra Varangerbotn og det er 1 ½ times kjøring til Kirkenes flyplass som har flere daglige direktefly til Oslo. I begge kommunene har samiske, norske, finske og russiske grupper gjennom århundrer levd tett på hverandre og i det siste har kommunene bosatt flyktninger fra bl.a. Eritrea og Syria. Her er også noe av den mest uberørte naturen vi har i Europa med vidder, fjell, skog, elv og fjorder. Dette byr på fabelaktige muligheter for friluftsliv av enhver smak: skiturer, snøscooterturer, ski-kiting, padling, dykking, hundekjøring, jakt, fiske og høsting av naturens grøde.  Her er også en rekke foreninger og idrettsklubber som tilfører kommunen ulike kulturelle og sportslige aktiviteter. Tana og Nesseby er nabokommuner med felles legetjenester for de to kommunene. Legesenteret har for tiden 6 legestillinger hvorav en av disse er tilknyttet kontoret i Nesseby kommune. I tillegg har kommunene 2 turnusleger. Vi har 6 delt vaktordning. Det er nå ledig ved legesenteret  vikariat i   100 % stilling som kommunelege Vikariatet er ledig for perioden 15.7.19 – 15.8.20. Hovedoppgave for en kommunelege vil være arbeid som fastlege.  Stillingen inngår i legevaktsordningen med pr. tiden 6-7 delt vaktordning og har i tillegg 7,5 timer kommunale oppgaver pr. uke.  Listestørrelsen er p.t. ca. 850 pasienter. Kommunen har ansvaret for sine respektive sykestue- og KAD-plasser. Arbeidet er svært variert og den store avstanden til sykehus medfører også behandling av mer akutte problemstillinger enn det som ofte er alminnelig i allmennpraksis, blant annet under innleggelse på sykestue. Tana legesenter samarbeider tett med Tana sykestue, som er i samme lokale som legestasjonen. Sammen med ambulansetjenesten er Tana legesenter og Tana sykestue ansvarlig for akutt medisinsk beredskap, og vi har gjennom dette samarbeidet et godt utstyrt helsesenter.  Det er fokus på et tett faglig samarbeide i kollegiet for å utveksle erfaring og kunnskap med hverandre. Samtidig er vi opptatt av å ha et godt tverrfaglig samarbeid med bl.a. NAV, kommunal psykiatritjeneste, hjemmetjeneste, jordmor, fysioterapeuter og frisklivssentral. Utdanning og kvalifikasjonskrav: Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller Er under spesialisering Har godkjenning som allmennpraktiserende lege etter § 8 i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon eller § 10 i forskrift 8. oktober 2008. nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS- land eller fra Sveits. Beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig godt Ønskelig med førerkort kl. B Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og god samarbeidsevne. Vi tilbyr:  En spennende arbeidsplass i kontinuerlig utvikling og med tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten Veiledning i utdanning til spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin God pensjons og forsikringsordning Tana og Nesseby kommuner er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.  Henvendelser kan rettes til:  Virksomhetsleder for helseavdeling Per Ivar Stranden, tlf.46400 341, e-post:  pi@tana.kommune.no       Kommuneoverlege Kjell Magne Johnsen, tlf. 45517702, e-post  kmj@tana.kommune.no Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd, jf. Helsepersonelloven § 20a første ledd må tilfredsstillende politiattest fremlegges. Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Søknadsfrist 5. mai 2019 Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis tas med til eventuelt intervju. Her kan du søke på stillingen På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under
Tana kommune Tana, Norge
01/03/2019
SØKNADSFRIST: 30.03.2019 Vår brannsjef /prosjektleder velger å pensjonere seg, og vi søker nå hans etterfølger. Tana kommune har dermed en 100 % stilling ledig som ingeniør med byggeteknisk kompetanse/brannsjef. Stillingen er organisert under Bygg-, anlegg- og IT-avdelingen (BAIT) og avdelingen er samlokalisert i eget moderne administrasjonsbygg i tilknytning til brannstasjonen. Tana kommune er inne i en aktiv utbyggingsperiode med betydelige byggeprosjekter som er interessante for fagfeltet. Samtidig vil det i tiden framover komme flere slike prosjekter som forutsetter at man en «framoverlent» og aktiv. Avdelingen har ansatte som er motiverte og med god formal og realkompetanse. Vi har et veldrevet brannvesen med aktive og motiverte brannfolk. Bemanningen og utrustningen av brann- og redningsvesenets forebyggende avdeling og beredskapsavdeling, er dimensjonert i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen i kommunen. Avdelingen er kommunens fagstab i forhold til offentlige anskaffelser, slik at vi bistår de øvrige virksomheter i forhold til anskaffelser/anbud.  Vi søker en person med: Ingeniørutdanning med byggeteknisk kompetanse. Erfaring fra prosjektoppfølging, byggeledelse og anbudsarbeid. Gode datakunnskaper som bruk av DAK/Cad-verktøy (vi bruker AutoCad), saksbehandlingsverktøy, Microsoft Office/Office 365, elektronisk samhandling ved bruk av Skype, kjennskap til elektronisk anbudsverktøy (Visma Tendsign/Mercell). Brannsjefskompetanse eller er kvalifisert for å ta denne utdanningen. Søkere uten tilstrekkelig brannsjefskompetanse må påregne å ta denne utdanningen umiddelbart. Stillingen inngår i etablert rullerende overordnet hjemmevaktsordning innenfor brannberedskapen. Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig Stor fleksibilitet og samarbeidsevne er nødvendig. Personlig egnethet  Vi tilbyr Faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø Mange flinke og hyggelige kollegaer En spennende arbeidsplass, der du får stor innflytelse på utviklingen av Tana kommune Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt og nedskriving av studielån Gode pensjonsordninger Treningsmuligheter i arbeidstiden Søknadsfrist: 30.3.2019 Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper. Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Henvendelser om stillingen kan rettes til: virksomhetsleder Bill Sørensen, tlf. 464 00 300, e-post:  bill@tana.kommune.no  eller brannsjef/prosjektleder Odd Reidar Biti, tlf. 464 00 240, e-post.  orb@tana.kommune.no Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.  
Tana kommune Tana, Norge