Grane kommune

Grane (sørsamiskGaala) er en kommune i den sørlige delen av Helgeland i Nordland fylke. Kommunen grenser i nord mot Vefsn, i øst mot Hattfjelldal, i vest mot Bindal og Brønnøy, og i sør mot Røyrvik og Namsskogan i Nord-Trøndelag.

Trofors er administrasjonssted. Andre grender i kommunen er Majavatn, og Svenningdal. Kommunen ligger i det sørsamiske området og berøres av tre reinbeitedistrikt, med Bindal/Kappfjell/Kolbotn som det største distriktet. Majavatn er og har vært et sentralt sted i forbindelse med reindrift og samiske tradisjoner.

Viktige næringsveier i kommunen er jordbruk,skogbruk, småindustri og treindusti, dominert av Norgesvinduet Svenningdal as. Det finnes i dag om lag ti reindriftsenheter i kommunen, og Grane er en av de viktigste reindriftskommunene i Nordland.

29/11/2018
SØKNADSFRIST: 11.01.2019 Grane kommune søker en samlende, tydelig og folkelig toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Som rådmann får du en av de viktigste rollene i Grane og må motiveres av samfunnsoppdraget. Du må klare å bygge tillit og etablere god samhandling både mot politisk ledelse og øvrig ledelse, overfor de ansatte og deres organisasjoner, og i forhold til eksterne aktører og regionale samarbeidspartnere.   Vi forventer at vår rådmann er kreativ, løsningsorientert og har fokus på smarte, effektive og digitale løsninger. For å lykkes i stillingen vil gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling, god økonomistyring, erfaring fra utviklingsarbeid og breddeinnsikt i kommunal forvaltning være viktig.     Sentrale oppgaver for ny rådmann vil være:   ·         Være opptatt av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse   ·         Arbeide aktivt for å tilrettelegge for stedsutvikling, bolyst og at Grane skal være en næringsvennlig kommune   ·         Etablere gode relasjoner med administrasjon, politikere, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen   ·         Sikre at Grane kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene   ·         Sikre god målstyring, resultatoppfølging og gjennomføring av gode planprosesser , samt effektuering av politiske vedtak. ·         Fokus på omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene   Ønskede kvalifikasjoner   ·         Høyere relevant utdannelse og dokumenterbare resultater fra lederstillinger   ·         Kunnskap om næringsutvikling, innovasjonsprosesser og samfunnsutvikling   ·         Erfaring med strategisk ledelse og økonomistyring   ·         God forståelse for rolledeling mellom administrativ ledelse og politisk styring, og breddekunnskap i offentlig tjenesteproduksjon   ·         God gjennomføringsevne, er tydelig og ryddig   ·         Forståelse for å anvende teknologi som redskap for å øke kvalitet på tjenester og service   ·         Fremstå som konsekvent, forutsigbar og en lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt   Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.   Vi tilbyr:   Vi tilbyr en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling og vekst. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kontaktpersoner og søknadshåndtering    I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.   Søknad sendes via vårt  digitale søknadsskjema  innen 11. januar 2019. For mer informasjon kontakt ordfører, tlf 41419425 eller personalsjef tlf, 75182221/90095073.
Grane kommune Grane, Norge