Grane kommune

Grane kommune med 2017 kvadratkilometer, er den første kommunen du møter på i Nordland når du kommer sørfra langs E6. Totalt bor det ca. 1500 innbyggere i Grane hvorav rundt 1 000 bor i kommunesenteret Trofors.

Kommunesenteret ligger gunstig plassert for store naturopplevelser med den mektige Børgefjell nasjonalpark på den ene siden og Lomsdal/Visten nasjonalpark på den andre. Ved Trofors møtes elvene Austervefsna og Svenningdalselva og danner det kjente Vefsna-vassdraget som renner i all sin velde nordover mot Mosjøen.

Ta gjerne en titt på Granefilmen

14/02/2020
SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Grane barne- og ungdomsskole har ledig fast stilling som assisterende rektor fra høsten 2020. Stillingen skal inngå i et lederteam med rektor, assisterende rektor, leder SFO og teamledere. Ressursen er 50% administrasjon og 50 % undervisning. Assisterende rektor har sitt kontor lokalisert på Stormoen 1.-4. trinn. Grane barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole/ SFO med ca 170 elever og ca 35 ansatte. Elever og ansatte er lokalisert i to skolebygg, med 1.-4. trinn lokalisert på Stormoen, mens 5.-10. holder til på Vegset. Skolens satsningsområder er skolemiljø og krenkelser, pedagogisk bruk av IKT og lesing i alle fag. Vi benytter iPad på 1.- 4 og Pc med Office 365 fra 5.-10. Vi er en leksebevisst skole. Skolen er godkjent som helsefremmende skole. Vi har uteskole på 1.-6. trinn samt tilbud om skolefrokost på 1.-10. trinn. Arbeidsoppgaver: Som assisterende rektor er du skolens nestleder og samarbeider med rektor om den pedagogiske og administrative ledelsen av skolen. Du er også rektors stedfortreder. Du skal være tett på elevenes læring, ivareta personalet og involvere deg i lærernes og fagarbeidernes profesjonsutøvelse. Andre oppgaver: samarbeide nært med resten av skolens ledergruppe. være pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid samarbeide med foresatte, PPT og andre offentlige instanser. utføre generelle skoleadministrative oppgaver. ha hovedansvar for vikarordningen. stillingen vil inneholde undervisning på 1.-4. trinn Vi søker deg som har et sterkt engasjement for elever, læring og skoleutvikling. Du må være motivert for å være en del av lederteamet på Grane barne- ungdomsskole og opptatt av å få til et godt samarbeid internt og eksternt. Vi søker deg som: er positiv, ryddig, inkluderende og løsningsorientert. kan jobbe strukturert og trives med å ha selvstendig ansvar. viser god forståelse for elevers læring og utvikling, faglig og sosialt. er god på veiledning og oppfølging av personalet. har god digital kompetanse. Personlig egnethet tillegges stor vekt og egenskaper til å utfylle kompetansen i lederteamet blir prioritert. Formelle kvalifikasjonskrav: Pedagogisk kompetanse -- høyskole/universitetsnivå Lederutdanning og/ eller ledererfaring innenfor området er ønskelig. Kjennskap til Office 365 og undervisning med læringsbrett er ønskelig. Vi kan tilby: Spennende og utfordrende lederstilling med varierende oppgaver i et hektisk, men hyggelig og godt arbeidsmiljø. Lønn i henhold til avtale God offentlig pensjonsordning i Statens pensjonskasse God barnehagedekning Kan være behjelpelig med å skaffe bolig Annet: For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser. Ved tilsetting må det framlegges politiattest. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Skriftlig søknad sendes via vårt  elektroniske søknadsskjema. Søknad sendes innen 8. mars. 2020 For nærmere opplysninger om stillingen kan oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim tlf. 75182241/91570203 eller personalsjef Anita N. Mellingen tlf. 75182221 kontaktes.  
Grane kommune Grane, Norge
14/02/2020
SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Grane kommune søker etter et antall assistenter med tiltredelsesdato 01.08.2020 i både faste og midlertidige stillinger. Det kan være et behov for tilsetting ved et tidligere tidspunkt. Grane barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole/ SFO med ca 170 elever og ca 35 ansatte. Elever og ansatte er lokalisert i to skolebygg, med 1.-4. trinn lokalisert på Stormoen, mens 5.-10. holder til på Vegset. Satsningsområder: Skolens satsningsområder er skolemiljø og krenkelser, pedagogisk bruk av IKT og lesing i alle fag. Vi benytter iPad på 1.- 4 og Office 365 fra 5.-10. Vi er både helsefremmende og leksebevisst skole. Arbeidsoppgaver: For alle stillingene gjelder at du må jobbe utfra skolens samlede behov. Arbeidet kan være både på Vegset,Stormoen og SFO. hjelpe elever som har behov for bistand i undervisningen lede eller delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter som støtter opp under elevenes læring støtte elevene i lek og samvær med andre elever delta på turer og utflukter tilrettelegging for skolefrokost Ønskede kvalifikasjoner: Barne og ungsdomsarbeider eller annen relevant utdanning er ønskelig. Vi søker medarbeidere som viser et positivt engasjement, er fleksible og viser god evne til samarbeid. Stabilitet, høy grad av tilstedeværelse og personlig egnethet vil bli vektlagt. Iht. Opplæringsloven § 10-9 må tilfredsstillende politiattest fremlegges før tiltredelse. Vi kan tilby: Spennende og utfordrende stilling med varierende oppgaver i et hektisk, men hyggelig og godt arbeidsmiljø. Lønn i henhold til avtale God offentlig pensjonsordning i KLP God barnehagedekning Kan være behjelpelig med å skaffe bolig Annet: For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser. Ved tilsetting må det framlegges politiattest. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema. Søknad sendes innen 8. mars 2020 For nærmere opplysninger om stillingen kan oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim tlf. 75182241/91570203 eller personalsjef Anita N. Mellingen tlf. 75182221 kontaktes.
Grane kommune Remote (Grane, Norge)
14/02/2020
SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Grane kommune søker etter et antall lærere med tiltredelsesdato 01.08.2020 i både faste og midlertidige stillinger. Grane barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole/ SFO med ca 170 elever og ca 35 ansatte. Elever og ansatte er lokalisert i to skolebygg, med 1.-4. trinn lokalisert på Stormoen, mens 5.-10. holder til på Vegset. Fagønsker for lærerstillinger ved Grane barne- og ungdomsskole: Matematikk og språkfag på u- trinn, engelsk 1.-4.trinn, naturfag, kroppsøving, mat og helse,musikk, kunst og håndverk, spesialundervisning og begynneropplæring. Satsningsområder: Skolens satsningsområder er skolemiljø og krenkelser, pedagogisk bruk av IKT og lesing i alle fag Vi benytter iPad på 1.- 4 og Office 365 fra 5.-10. Vi er både helsefremmende og leksebevisst skole. Du må forplikte deg til å jobbe målrettet med våre satsningsområder. Arbeidsoppgaver: For alle stillingene gjelder at du må jobbe utfra skolens samlede behov. Alle som tilsettes i ordinære lærerstillinger må kunne ta teamleder- og /eller kontaktlærerfunksjon. Dette gjelder både på Stormoen og Vegset. Ønskede kvalifikasjoner: Vi søker medarbeidere som viser et positivt engasjement, er fleksible og viser god evne til samarbeid. Du må vise god evne til å arbeide selvstendig og målrettet i direkte arbeid med barn, men samtidig jobbe godt i team. For tilsetting som lærer gjelder for øvrig krav om undervisningskompetanse i samsvar med krav i Opplæringsloven og kompetanseforskriften. God digital kompetanse, relasjonskompetanse og klasseledelse vektlegges. Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi kan tilby: Spennende og utfordrende lederstilling med varierende oppgaver i et hektisk, men hyggelig og godt arbeidsmiljø. Lønn i henhold til avtale God offentlig pensjonsordning i Statens pensjonskasse God barnehagedekning Kan være behjelpelig med å skaffe bolig Annet: For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser. Ved tilsetting må det framlegges politiattest. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema. Søknad sendes innen 8. mars 2020. For nærmere opplysninger om stillingen kan oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim tlf. 75182241/91570203 eller personalsjef Anita N. Mellingen tlf. 75182221 kontaktes. Kontaktperson: Anne Kristin Solheim Stillingstittel: Oppvekst- og kultursjef Telefon: 91570203 Epost: anne.kristin.solheim@grane.kommune.no  
Grane kommune Grane, Norge