Fedje kommune

Fedje - Noregs vestlegaste kommune er liten, men god å bu og leva i. Her er ca 560 innbyggjarar, og avstandane i øykommunen er små. Til næraste by, Bergen, kjem ein på 1 time og 50 minutt, om ein reknar med ferjeturen. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv både på sjø og land. Om sommaren har me sørlandsidyll og om vinteren ruskevêr.

09/12/2019
Vi søkjer 2 autoriserte sjukepleiarar eller vernepleiarar i fast 100 % stilling. I den eine stillinga er det ønskjeleg med tiltreding i januar, den andre ca. mai 2020. Fedje sjukeheim har 12 senger, der to av dei er sett av til korttidspasientar. Heimesjukepleien er integrert i sjukeheimsturnusen. Sjukepleiarane arbeider for tida i ein todelt turnus med beredskapsvakter knytt til seinvakter og kvar tredje helg. På sjukeheimen er det ein spanande arbeidskvardag med ulike utfordringar og høve til å utvikle seg. Vi verdset dei gylne augeblikka og kvalitetsforbetring høgt. Me søkjer deg som: -          Har solid fagkunnskap -          Er sjølvstendig og ansvarsbevisst, positiv og løysingsorientert -          Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner -          Vil bidra aktivt til kontinuerleg kvalitetsforbetring -          Kan lære av andre og dele eigen kunnskap med andre -          Har evne til å ta gode avgjerder i ein travel kvardag -          Kunne arbeide både åleine og saman med andre, også tverrfagleg -          Kunne godt norsk eller anna skandinavisk språk, både munnleg og skriftleg -          Har sertifikat til bil Me tilbyr: -          Høve til å lære og utøve kunnskapsbasert sjukepleie, og delta aktivt i vidareutvikling av eit godt fagmiljø -          Særs god pensjonsordning gjennom KLP -          Hjelp til å skaffe bustad eller overnattingsmoglegheit for pendlar -          Moglegheit for tilrettelegging av turnus -          Gratis bruk av symjehall -          Plass i god og trygg barnehage, eller nær oppfølging i ein liten og god skule -          Kjekke kollegaer og det gode liv i landsbyen i havet! Søknadsfrist 6.januar 2020                                                                                                                                                              Nærare opplysningar får ein ved å kontakte pleie og omsorgsleiar Nadine Gutte-Preusse på 56165142/46846011 eller  nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no       Søknad med CV og referanser sender du til Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 Fedje eller e-post:  postmottak@fedje.kommune.no Sjå gjerne vår vesle videosnutt om landsbyen vår!
Fedje kommune Fedje, Norge