Skip to main content
Tilbake

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS

TkMNs hovedformål: Forskning og utvikling, spesialistutdanning, spesialistbehandling, tverrfaglig rådgivning og kompetanseoppbygging ut til den praktiserende tannhelsetjenesten. TkMN samarbeider nært med NTNU og St .Olavs Hospital.