Lillehammer kommune

Lillehammer er en moderne by som samtidig har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i gågata. Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olympiske vinterleker i 1994. I februar 2016 var Lillehammer vertskap for Ungdoms-OL. 

Byen ved Mjøsa er en vinter- og kulturby, og huser blant annet Norsk Litteraturfestival og Dølajazz, men aller mest er nok Lillehammer kjent som vinterby. Byen og regionen har stor arrangementskompetanse, særlig med tanke på nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Lillehammer har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter. Innbyggerne teller snart 28.000, og kommunen har en utstrekning på 477 km2, mens Lillehammer-regionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal) har nær 40. 000 innbyggere. Byen er vertskommune for Sykehuset Innlandet – Lillehammer, fylkesmannsembetet og fylkesadministrasjonen, og har gode kommunikasjonsforbindelser til jernbane, buss og flyplass.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammerregionen, og se andre muligheter, klikk her.

14/08/2019
SØKNADSFRIST: 30.08.2019 FACT-team Sør-Gudbrandsdal etableres som et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, DPS Lillehammer og NAV.  Teamet etableres som et 3-årig prosjekt med mål om videreføring i ordinær drift.  Teamet skal jobbe etter FACT-modellen og gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig behandling med fokus på arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. Teamet skal i hovedsak gi behandling i pasientens hjem og nærmiljø og skal ha et nært samarbeid med de ordinære tjenestene i pasientens hjemkommune. Teamet skal jobbe dagtid, men det kan bli aktuelt å prøve ut en utvidet tilgjengelighet i løpet av prosjektperioden.  Vi trenger en psykologspesialist med engasjement for pasientgruppen og med et ønske om nye utfordringer! I FACT-teamet vil du få delta i et spennende utviklingsarbeid som er en del av en nasjonal satsning.  Arbeidsoppgaver Særskilt ansvar for utredning, vurdering, diagnostisering  Behandling etter FACT-modellen Særskilt ansvar for å bidra i fagutvikling, undervisning og veiledning internt i teamet  Samarbeid internt og ekstern med kommunene og spesialisthelsetjenesten Kvalifikasjoner Psykologspesialist / psykolog, norsk autorisasjon Klinisk kompetanse og erfaring innen feltet psykisk helse- og rus  Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig Førerkort, klasse B Personlige egenskaper Selvstendig, erfaren og trygg på egne vurderinger  Glad i utfordringer og er tilpasningsdyktig  Gode samarbeidsevner Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø i teamet  Vi tilbyr Et spennende utviklingsarbeid Deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram for ACT- og FACT-team Gode muligheter for faglig utvikling Et godt fagmiljø interkommunalt og lokalt  Lønn etter avtale Kontaktinfo: Kirsti H. Engan-Skei Prosjektleder forprosjekt FACT  99 62 95 63   kirsti.h.enganskei@lillehammer.kommune.no  
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge
17/07/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Som økonomisjef i Lillehammer kommune er du nysgjerrig, analytisk, utvikling- og resultatorientert, og trives med å stå i utfordringer.  Du har faglig legitimitet, og kan vise til erfaring med strategisk og operativt økonomiarbeid i en stor og kompleks virksomhet. Du har også kompetanse innen digital utvikling og innovasjon. Du klarer å skape endring og har et engasjement for helhet, og ser sammenhengen mellom ditt arbeid og virksomheten for øvrig. Du har relevant økonomiutdanning på masternivå. Bachelor med betydelig relevant praksis kan kompensere for kravet om master. Det stilles krav om lederutdanning og/eller ledererfaring fra større virksomheter, herunder prosesskompetanse med tydelig fokus på relasjoner og samarbeid. Økonomisjefen skal ha fokus på økonomisk planlegging og -styring, operativ driftsoppfølging, finansforvaltning, analyse, budsjett og rapportering, og oppfølging av kommunens digitaliseringsstrategi. Leder for kommunens enhet for Digitalisering og IT, og Lillehammer-regionens interkommunale enhet for regnskap, lønn og fakturering, rapporterer til økonomisjefen. Som toppleder må du være forberedt på endringer i stillingens ansvar og myndighet. Vi søker etter en økonomisjef med erfaring fra ansvarsområdene denne stillingen omfatter, både strategisk og operativt - fra kommunalsektor, annen offentlig virksomhet eller privat konsern.  Du må kunne ta initiativ til å planlegge og gjennomføre omstillings- og utviklingsprosesser innen eget ansvarsområde.  Kontaktinformasjon Anne Hvattum Økonomisjef 46 68 23 57 Tord Buer Olsen Rådmann 90 66 97 55 Sidsel Brath HR-sjef 92 09 28 37
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge