Lillehammer kommune

Lillehammer er en moderne by som samtidig har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i gågata. Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olympiske vinterleker i 1994. I februar 2016 var Lillehammer vertskap for Ungdoms-OL. 

Byen ved Mjøsa er en vinter- og kulturby, og huser blant annet Norsk Litteraturfestival og Dølajazz, men aller mest er nok Lillehammer kjent som vinterby. Byen og regionen har stor arrangementskompetanse, særlig med tanke på nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Lillehammer har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter. Innbyggerne teller snart 28.000, og kommunen har en utstrekning på 477 km2, mens Lillehammer-regionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal) har nær 40. 000 innbyggere. Byen er vertskommune for Sykehuset Innlandet – Lillehammer, fylkesmannsembetet og fylkesadministrasjonen, og har gode kommunikasjonsforbindelser til jernbane, buss og flyplass.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammerregionen, og se andre muligheter, klikk her.

30/11/2018
SØKNADSFRIST: 11.12.2018 Vår nåværende leder skal ha et års permisjon. Vi søker derfor etter ny leder ved avdeling C3, som er en somatisk avdeling.  Avdelingen har 22 geriatriske langtidsplasser, samt 1 avlastningsplass. Avdeling C3 er en av 8 avdelinger på Lillehammer helsehus. Avdelingene samarbeider tett på tvers og har en engasjert og aktiv ledergruppe.  Vi søker etter en leder med interesse for fagfeltet somatikk, og som evner å involvere, inspirere og motivere avdelingens ansatte.  Det er krav om godkjent politiattest jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har det faglige og økonomiske ansvar for avdelingen, samt personalansvar Leder må legge til rette for videreutvikling og påvirke til et godt arbeidsmiljø Evne til å motivere ansatt til selvstendig arbeid, fokusere på faglig oppdatering og kunnskap Inngår i lederteam sammen med andre ledere ved Lillehammer helsehus Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Det er krav om erfaring/formalkompetanse som leder Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Gode dataferdigheter Du må kunne vise til gode resultater mht. medarbeiderutvikling God i konflikthåndtering Utdanningsretning Utdanningstittel: Sykepleier Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Gode lederegenskaper Evne til endring og omstilling og være utviklingsorientert Være fleksibel og like å arbeide variert Like å arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team Aktivt bidra til arbeidsglede God på kommunikasjon og relasjonskompetanse Like å jobbe i høyt tempo Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt Språk Norsk Vi tilbyr Dyktige kollegaer Lederavtale Godt arbeidsmiljø God pensjonsavtale Utfordrende og tverrfaglig fagmiljø Spennende og varierende arbeidsoppgaver Elektronisk kvalitetsverktøy med avviksbehandling Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju. Kontaktinfo: Dise Gardsjord Assisterende TO Lillehammer Helsehus (+47) 97092227 dise.gardsjord@lillehammer.kommune.no   Berit Haagensen Avdelingsleder (+47) 61 24 86 70 berit.haagensen@lillehammer.kommune.no  
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge