Lillehammer kommune

Lillehammer er en moderne by som samtidig har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i gågata. Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olympiske vinterleker i 1994. I februar 2016 var Lillehammer vertskap for Ungdoms-OL. 

Byen ved Mjøsa er en vinter- og kulturby, og huser blant annet Norsk Litteraturfestival og Dølajazz, men aller mest er nok Lillehammer kjent som vinterby. Byen og regionen har stor arrangementskompetanse, særlig med tanke på nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Lillehammer har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter. Innbyggerne teller snart 28.000, og kommunen har en utstrekning på 477 km2, mens Lillehammer-regionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal) har nær 40. 000 innbyggere. Byen er vertskommune for Sykehuset Innlandet – Lillehammer, fylkesmannsembetet og fylkesadministrasjonen, og har gode kommunikasjonsforbindelser til jernbane, buss og flyplass.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammerregionen, og se andre muligheter, klikk her.

16/08/2018
SØKNADSFRIST: 09.09.2018 Tjenesteområde tilrettelagte tjenester Tjenesteområdet et består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer. Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger.  Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel. Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene.   Tjenesteområde Tilrettelagte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer søker leder i 100% stilling for et bofellesskap som er under etablering. Bofellesskapet skal ha 8 leiligheter og åpner våren 2019 Arbeidsoppgaver Som leder i bofellesskap har du et helhetlig ansvar for økonomi, personal og fag. Dette betyr å styre innenfor tildelte rammer og melde fra og dokumentere endringer. Som leder skal du ha tett dialog med brukere og pårørende Som leder skal du rekruttere og sikre riktig kompetanse hos de ansatte, slik at tjenestene som gis er basert på et juridisk, faglig og etisk grunnlag. Som leder skal du sammen med miljøterapeuter/fagpersoner etablere gode og forsvarlige rutiner for drift av eget bofellesskap og påse at disse blir fulgt. Som leder skal du utarbeide turnus/arbeidsplan Som leder skal du være pådriver for nyskapning både i egen enhet og i Tjenesteområdet som helhet. Du inngår i en ledergruppe med 13 andre ledere, hvor du bidrar med din kompetanse og erfaring Ditt bidrag inn i ledergruppa er viktig for utvikling av tjenesten Kvalifikasjoner Treårig høgskoleutdanning, fortrinnsvis helse- og sosialfaglig Det stilles krav om: Ledererfaring Erfaring/kjennskap til målgruppa God relasjonskompetanse Erfaring fra samarbeid med pårørende Kjennskap/erfaring fra turnusskriving Kjennskap/erfaring fra kap. 9 vedtak. Utdanningsretning Administrasjon og ledelse Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og systematisk Evne til å skape gode relasjoner Opptatt av et godt arbeidsmiljø Evne til å delegere Evne til å tenke helhet og strategisk Samhandlingskompetanse Løsningsorientert og felksibel Pågangsmot og motivasjon Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Leder for et nyetablert bofellesskap med variasjon i faglige utfordringer og implementering av velferdsteknologi Rekruttere personalet og bygge arbeidsmiljø fra starten av Du blir en del av en ledergruppa med bred fagkompetanse og vilje til utvikling og nytenkning En tjeneste i utvikling Kompetansedeling internt i TO og på tvers av TO Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Stillingen er plassert i stillingskode 9454, leder Lønn etter avtale Kontaktinfo: Mariann Sortland Tjenesteområdeleder (+47) 41435022
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge
16/08/2018
SØKNADSFRIST: 09.09.2018 Tjenesteområde tilrettelagte tjenester Tjenesteområdet et består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer. Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger.  Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel. Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene.   Tjenesteområde Tilrettelagte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer søker leder i 100% stilling ved Sigrid Undsets veg bofellesskap Arbeidsoppgaver Som leder i bofellesskap har du et helhetlig ansvar for økonomi, personal og fag. Dette betyr å styre innenfor tildelte rammer, og melde fra og dokumentere endringer. Som leder skal du sikre god og riktig kompetanse hos de ansatte, slik at tjenestene som gis er basert på et juridisk, faglig og etisk grunnlag. Som leder skal du sammen med miljøterapeuter etablere gode og forsvarlig rutiner for drift av eget bofellesskap og påse at disse blir fulgt. Som leder skal du skrive turnus/arbeidsplan Som leder skal du være pådriver for nyskapning både i egen enhet og i Tjenesteområdet som helhet. Du inngår i en ledergruppe med 13 andre ledere, hvor du bidrar med din kompetanse og erfaring Ditt bidrag inn i ledergruppa er viktig for utvikling av tjenesten Kvalifikasjoner Treårig høgskoleutdanning, fortrinnsvis helse-/sosialfaglig. Det stilles krav om: Ledererfaring Erfaring/ kjennskap til målgruppa Erfaring fra samarbeid med pårørende. Kjennskap/erfaring fra turnusskriving Kjennskap/erfaring fra kap. 9 vedtak. Utdanningsretning Administrasjon og ledelse Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Opptatt av et godt arbeidsmiljø Evne til å skape gode relasjoner Evne til å delegere Evne til å jobbe selvstendig og systematisk Evne til å tenke helhet og strategisk Samhandlingskompetanse Løsningsorientert og fleksibel Pågangsmot og motivasjon Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Leder for et bofellesskap med variasjon i faglige utfordringer Du blir en del av en ledergruppa med bred fagkompetanse og vilje til utvikling og nytenkning En tjeneste i utvikling Kompetansedeling internt i TO og på tvers av TO Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Stillingen er plassert i stillingskode 9454, leder Lønn etter avtale Kontaktinfo: Mariann Sortland Tjenesteområdeleder (+47) 41435022
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge
05/08/2018
SØKNADSFRIST: 20.08.2018 Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten er et stort tjenesteområde i Lillehammer kommune. Vi har ca 450 flotte medarbeidere som hver dag yter hjemmetjenester til ca 900 av kommunens innbyggere. Det er 3 bo- og servicesenter i kommunen som innehar institusjonsplasser for personer med demens, samt hjemmesykepleie. VI har også en avdeling for heldøgns omsorg (HDO) og praktisk bistand.  Hjemmetjenesten er en flott arbeidsplass som trenger flere medarbeidere med på laget. Vi har pasienter i alle aldersgrupper, med alle sykepleiefaglige behov. Vi drifter 24 timer i døgnet, hele året. Skårsetlia bo- og servicesenter   Skårsetlia bo-og servicesenter ligger nord/øst for sentrum, like i nærheten av Nordre Ål kirke. Senteret har gode bussforbindelser til og fra sentrum og består av lettstelte omsorgsleiligheter med egen balkong eller terrasse for nær 50 personer.  Senteret har et bokollektiv for demente hvor det bor 12 personer. De som bor i bokollektivet, er tildelt en institusjonsplass, tilsvarende en sykehjemsplass. Senteret har kafe, frisør og fotterapeut.  På senteret foregår det ulike aktiviteter som kan være for eksempel bingo, arbeidsstue, lesestund og allsang.  Tilbudene er også åpne for flere enn senterets beboere.  Antall ansatte er totalt 21, fordelt på ca 12 årsverk. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har det faglige og økonomiske ansvar for avdelingen, samt personalansvar Leder må legge til rette for videreutvikling og påvirke til et godt arbeidsmiljø Evne til å motivere ansatt til selvstendig arbeid, fokusere på faglig oppdatering og kunnskap Inngår i lederteam sammen med andre ledere i hjemmetjenesten Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Vernepleiere er også velkomne til å søke. Det er ønskelig med erfaring/formalkompetanse som leder Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Gode dataferdigheter Du må kunne vise til gode resultater mht. medarbeiderutvikling Kunnskap om konflikthåndtering Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Er strukturert og kreativ med ønske om å se helheten for avdelingen Gode lederegenskaper Evne til endring og omstilling og er utviklingsorientert Være fleksibel og like å arbeide variert Like å arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team Aktivt bidra til arbeidsglede God på kommunikasjon og relasjonskompetanse Like å jobbe i høyt tempo Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt Kontaktinfo: Anne Hofseth Rindal Tjenesteområdeleder (+47) 93809714 Kari Rustad Parkin Assisterende tjenesteområdeleder (+47) 47659210
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge