Lillehammer kommune

Lillehammer er en moderne by som samtidig har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i gågata. Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olympiske vinterleker i 1994. I februar 2016 var Lillehammer vertskap for Ungdoms-OL. 

Byen ved Mjøsa er en vinter- og kulturby, og huser blant annet Norsk Litteraturfestival og Dølajazz, men aller mest er nok Lillehammer kjent som vinterby. Byen og regionen har stor arrangementskompetanse, særlig med tanke på nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Lillehammer har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter. Innbyggerne teller snart 28.000, og kommunen har en utstrekning på 477 km2, mens Lillehammer-regionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal) har nær 40. 000 innbyggere. Byen er vertskommune for Sykehuset Innlandet – Lillehammer, fylkesmannsembetet og fylkesadministrasjonen, og har gode kommunikasjonsforbindelser til jernbane, buss og flyplass.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammerregionen, og se andre muligheter, klikk her.

11/02/2019
SØKNADSFRIST: 31.03.2019 Dette er en fellesutlysing for alle grunnskolene i Lillehammer kommune. Ønskes søknad til en enkelt skole må dette oppgis i søknaden.  I Lillehammer satser vi på en systematisk utvikling av skolen på alle nivåer. Vi har følgende hovedmålsettinger for arbeidet vårt:  - Alle elever skal bli møtt med realistiske læringsmål, og opplæringen i de grunnleggende ferdighetene skal styrkes.  - Alle elever skal oppleve et trygt, godt og inkluderende skolemiljø. Miljøet skal preges av mestring og motivasjon.  - Skolene skal utvikles som kollektivt orienterte lærende organisasjoner.  Alle mål vi setter oss skal ha barnet og barnets beste i fokus.  Fra 1.8.2019 blir det ledig et antall undervisningsstillinger i grunnskolen. Antall stillinger avhenger av ressurstildeling, innvilgelse av permisjoner, oppsigelser og overføringer. Noen av stillingene vil være vikariater.  For nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor ved den enkelte skole.  For oversikt over skolene, gå inn  her   Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Fast ansettelse skjer med 6 måneders prøvetid, for øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Ved ansettelse kreves politiattest.  I følge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Kvalifikasjoner Godkjent pedagogisk utdanning God muntlig og skriftlig formidlingsevne Vurderingskompetanse Digital kompetanse Personlige egenskaper engasjement og glød god evne til relasjonsbygging tydelige og gode klasseledere lærere med gode samarbeidsevner Våre lærere må være utviklingsorienterte, fleksible og allsidige Vi tilbyr Veiledning av nyutdannede Etter- og videreutdanning Solide og engasjerende fagmiljøer Engasjert skoleeier Lønnsvilkår etter gjeldende avtaler Kontaktinfo: Elisabet Roland Assisterende Skolesjef (+47) 97168590
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge