Skip to main content
Tilbake

Gaular kommune

Sogn og Fjordane, Norway

Gaular kommune ligg sentralt i Sogn og Fjordane og har ei positiv folketalsutvikling med underkant av 3000 innbyggjarar. Frå kommunesenteret Sande er det 20 min køyring til Førde, 15 min til Førde Lufthamn Bringeland og 2,5 timar til Bergen. Kommunen har eit godt barnehage- og skuletilbod, fleirbrukshall og attraktive bustadfelt. Det er gode høve for friluftsliv heile året, med kort veg til Langeland skisenter, Gaularfjellet og Dalsfjorden. Sunnfjordregionen har også eit mangfaldig kulturtilbod.