Hadsel kommune

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya og Hinnøya. Hadsel har i overkant av 8000 innbyggere. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet Melbu.

Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer, havet og vår kultur. Vi smykker oss med Møysalen, Vesterålens høyeste fjell (1262 meter over havet), Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, Hurtigrutens hus og den landsatte hurtigruta Finnmarken på Stokmarknes, 

Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle møteplasser gjennom året.

09/09/2020
SØKNADSFRIST: 24.09.2020 Det er ledig fast 100% stilling med tiltredelse snarest mulig. Kvinner oppfordres til å søke.   Om stillingen Stillingen som driftsoperatør innebærer i hovedsak arbeid innenfor vei-, vann - og avløpssektoren i kommunen, med arbeidsoppgaver primært innen drift og vedlikehold av kommunalt VA-anlegg og vegvedlikehold/brøyting. Den som blir tilsatt må regne med å delta på vaktordning.  Den som blir tilsatt må regne med å delta i vaktordninger. Vaktordningene er ikke forenlige med andre vaktordninger. Avdelingen har administrasjon på Hadsel rådhus og har ansvar for fagområdene veg, vann og avløp, parker, Kirkegårder og GIS-tjenester. Driftsavdelingen er lokalisert på Børøya. Enheten består av fagleder, 6 driftsoperatører, og 3 årsverk innfor park- og...
Hadsel kommune Hadsel, Norge
09/09/2020
SØKNADSFRIST: 30.09.2020 Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder i hjemmetjenesten sone Stokmarknes.   Om tjenesten Hjemmetjenesten sone Stokmarknes omfatter Stokmarknes med nærliggende områder, Langøya og Thodebo heldøgnsbemannede omsorgsboliger med 20 leiligheter. Base for tjenesten er på Stokmarknes. Avdelingen har pr. i dag 35 årsverk og 43 ansatte og gir tjenester til hjemmeboende innen områdene hjemmesykepleie, trygghetsalarmer, hjemmehjelp og hverdagsrehabilitering. Da vår nåværende avdelingsleder har valgt å gå over i annen stilling, søker vi nå etter en ny avdelingsleder som er motivert, engasjert og liker å arbeide i team.  Om stillingen Avdelingsleder har ansvaret for den daglige driften av avdelingen. Dette innebærer fagansvar, personellansvar og økonomiansvar. Vi ønsker oss søkere...
Hadsel kommune Hadsel, Norge
09/09/2020
SØKNADSFRIST: 29.09.2020 Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer og havet. Hadsel kommune har universitet, sykehus, videregående skole, samt et rikt kulturliv Vi søker sykepleier til følgende stilling: 1x 50% fast, pt. i 2-delt turnus (en aften, resten natt), med arbeid hver 3.helg.  Om stillingen Vi har behov for nye sykepleierkollegaer som vil være med oss i videre utvikling av Stokmarknes sykehjem. Vi har behov for deg som er faglig dyktig og med interesse for geriatri. Vår korttidsavdeling krever også at du synes det er spennende å møte pasienter med svært ulike og sammensatte problemstillinger.  Som sykepleier ved Stokmarknes sykehjem vil du ha det sykepleiefaglige ansvaret i avdelingen. Dette innebærer blant annet...
Hadsel kommune Hadsel, Norge
09/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 Hadsel kommune har ledig 3 stk fastlegehjemmel, vikariat, for selvstendig næringsdrivende lege. 1. Ledig fra og med 16. juli 2020 til og med 21. april 2021. Arbeidssted er for tiden ved Melbu legekontor. 2. Ledig fra og med 1. sept. 2020 til og med 15. sept. 2021. Arbeidssted er for tiden ved Stokmarknes legekontor. 3. Ledig fra og med 7. sept. 2020 til og med 31. des. 2021. Arbeidssted er for tiden ved Stokmarknes legekontor. Alle stillingene er ledige per dags dato. Aktuelle søkere vil derfor kontaktes forløpende.  Om stillingene Hadsel legetjeneste kan tilby et ungt, flott miljø med 12 leger og to turnusleger fordelt på to kontorer, samt et utekontor som er bemannet to ganger/mnd. Vi har kommuneoverlege i 40% stilling. Vi har konkurransedyktige avtaler for deg som selvstendig næringsdrivende lege. Vi tilbyr arbeid ved kommunalt kontor med...
Hadsel kommune Hadsel, Norge