Hadsel kommune

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya og Hinnøya. Hadsel har i overkant av 8000 innbyggere. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet Melbu.

Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer, havet og vår kultur. Vi smykker oss med Møysalen, Vesterålens høyeste fjell (1262 meter over havet), Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, Hurtigrutens hus og den landsatte hurtigruta Finnmarken på Stokmarknes, 

Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle møteplasser gjennom året.

13/06/2019
SØKNADSFRIST: 02.07.2019 Det er en midlertidig 100% stilling ledig for tiltredelse fra 01.08.2019 med varighet ut skoleåret 2019/20.  Med mulighet for fast ansettelse. Sentrale arbeidsoppgaver - Gi logopedhjelp til barn i skolene og barnehagene. I tillegg kan logopeden gi logopedhjelp til voksne brukere med  slikt hjelpebehov så langt kapasiteten innenfor stillingens ramme gir rom for dette. - Gi råd og konsultativ hjelp til foresatte, barnas nærpersoner i skole og barnehage og eventuelle andre hjelpeinstanser som er involvert i tiltak. - Gi konsultativ hjelp til skoler og barnehager innenfor det logopediske fagfeltet for å forebygge/avhjelpe språk- og  talevansker. - Systemrettet og tverrfaglig samarbeid. - Deltakelse i internt og kommunalt utviklingsarbeid. - Andre oppgaver etter avtale med sektorleder. Krav til kompetanse - Godkjent logopedutdanning. - Kjennskap til og kompetanse med bruk av relevant kartleggingsmateriell. - Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. - Det er ønskelig med kjennskap til PPT sitt arbeidsfelt og oppgaver. Personlige egenskaper - Du har engasjement og evne til å bidra faglig sosialt. - Du trives med varierte arbeidsoppgaver. - Du har fleksibel innstilling og liker utfordringer. - Du liker å samarbeide i team men også å arbeide selvstendig. - Du har en grunnleggende serviceinnstilling til brukere og samarbeidspartnere. - Det legges stor vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr - Konkurransedyktige betingelser. - Gode pensjons- og forsikringsordninger. - Sammensatt og variert stilling der få dager er like. - IA-avtale og bedriftshelsetjeneste. - Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement. - Vi kan være behjelpelig med barnehageplass. Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis  minimum  bestått nivå B2. (eller trinn 3 ved et universitet). Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og  praksis. Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon) i kompetanseregistreringen. Politiattest må leveres i henhold til opplæringsloven § 10-9 og barnehageloven § 19. Politiattest skal ikke legges ved  søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør  Offentlighetslovens § 25. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved  intervju/frammøte. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.  Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"  www.hadsel.kommune.no   Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du  ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad. Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta  kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer. Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til:   personal@hadsel.kommune.no Kontakter Navn: Line Jeanette Pedersen Tittel: Rektor Stokmarknes skole E-post: Line.Jeanette.Pedersen@hadsel.kommune.no   Mobil: 95852836 Arbeid76164422
Hadsel kommune Hadsel, Norge