Vadsø kommune

Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet.

14/01/2021
SØKNADSFRIST: 02.02.2021 Vil du være med å tilrettelegge for fremtiden? Er du villig til å møte våre beboere, pårørende og ansatte med åpenhet, mot og respekt? Er du åpen for at arbeidsprosesser hele tiden er i endring? Da er du sannsynligvis rett person for denne stillingen. Finnstjerna er organisatorisk plassert i Helse, rehabilitering og omsorgtjenesten (HRO), i seksjon for Heldøgns- botilbud. Tjeneste/funksjonsområde er heldøgnstjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Vi har en ledig 100% fast stilling, som tjenesteleder. Tiltredelse etter avtale. Opplysninger om virksomheten Finnstjerna bofellesskap gir miljøterapeutiske tjenester til fysisk- og/eller psykisk utvikligshemmede barn og voksne med ulike hjelpebehov, gir pleie og omsorg i hjemmet, og tilbyr avlastningstiltak m.m. Finnstjerna bofellesskap består av 16 samlokaliserte...
Vadsø kommune VADSØ