Vadsø kommune

Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet.

05/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Skolene i Vadsø vil ha behov for lærere fra nytt skoleår i august. Opplysninger om skolene Vadsø barneskole: 1.-7. skole med 430 elever. Skolen har skolefritidsordning. Rektor/enhetsleder Beate Aronsen. Vadsø Ungdomsskole: 8. - 10. skole med 195 elever. Rektor/enhetsleder Sølvi Rushfeldt.  Vestre Jakobselv skole/SFO: 1. - 10. skole med 75 elever. Rektor/enhetsleder Tord Skardal. Skolen har skolefritidsordning.  Arbeidsoppgaver Undervisning og klasseledelse. Bidra i et profesjonelt læringsfelleskap. Ledige stillinger Vestre Jakobselv skole: 32% fast stilling  100% stilling årsvikariat 75% stilling årsvikariat Kvalifikasjoner: Grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning med kompetanse til å undervise på 5. - 10. trinn i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Vadsø Barneskole: Årsvikariater fra 34,5% - 100% stillinger, kan også bli vikariater av kortere varighet. Det kan bli ledig faste stillinger. Kvalifikasjoner: Grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning med kompetanse til å undervise på 1. - 7. trinn i fagene matematikk, norsk, engelsk og musikk. Det er også behov for lærer med spes.ped. kompetanse. Vadsø Ungdomsskole: 100% årsvikariat  100% midlertidig stilling skoleåret 2019/20 Kvalifikasjoner: Grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning med kompetanse til å undervise på 8. - 10. trinn i fagene matematikk, norsk og naturfag. Til stillingene ønsker vi personer med egenskaper som  * Tydelig og klar klasseleder * Må både kunne samarbeide i team og jobbe selvstendig. * Evne å bygge gode relasjoner med elever, foresatte, kolleger og samarbeidspartnere Alle skolene er med i læringsmiljøprosjektet. Vi tilbyr - Et interessant arbeid med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, samt et godt arbeidsmiljø. - Dekning av flytteutgifter i hht. reglement - God pensjonsordning og forsikringsordning. - Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du i Finnmark få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år.  Lønns- og tilsettingsvilkår Lønn i hht. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før tilsetting jf. Opplæringslovens § 10-9.  Nærmere opplysninger Søknaden vil gjelde for alle stillinger som blir ledig for skoleåret 2019/20. Dersom du vil at søknaden skal gjelde kun for enkelte skoler må dette komme klart fram av søknaden. Det må oppgis minimum to referanser. Eventuelle spørsmål vedrørende søkerlister og tilsettingsprosessen for øvrig kan rettes til HR-avdelingen v/ Eli Baso, tlf. 78942317. Søknad sendes Vadsø kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no   under ledige stillinger. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven. Kontakter Beate Aronsen Enhetsleder/rektor E-post Beate.Aronsen@Vadso.kommune.no   Mobil 41926083 Arbeid 78942851 Tord Skardal Enhetsleder/rektor E-post tord.skardal@vadso.kommune.no   Mobil 41100292 Arbeid 78942871 Sølvi Rushfeldt Enhetsleder/rektor E-post solvi.rushfeldt@vadso.kommune.no   Mobil 93254961 Arbeid 78942651   Nøkkelord: Vadsø facebook
Vadsø kommune Vadsø, Norge
05/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Ingress Ved Vadsø Barneskole er det ledig en 100% stilling som fagleder fra 01.08.2019. Opplysninger om enheten Vadsøskolene søker å fremme et godt læringsmiljø ved å ha fokus på klasseledelse, tilpasset opplæring og vurdering. Vadsø Barneskole er en 1.-7. skole som åpnet høsten 2015. Skolen har ca. 430 elever. Skolen har skolefritidsordning.  Opplysninger om stillingen Fagleder vil sammen med enhetsleder ha en sentral rolle i å utøve ledelse ved skolen. Fagleder skal kunne lede og motivere til faglig utviklingsarbeid, arbeide med læringsmiljøet, veilede for læring og vurdering for læring, samt utøve ledelse i tråd med kommunens kvalitetsplan og øvrige styringsdokument. Stillingen er også tillagt noen administrative oppgaver. Kvalifikasjoner - Relevant pedagogisk utdanning på universitets-/høgskolenivå med formell undervisningskompetanse i barneskolen, 1. - 7. trinn - Formell lederutdanning, eller ledererfaring fra undervisningssektoren - God innsikt og forståelse i skolens oppdrag og mandat - Selvstendig, fleksibel og strukturert - Erfaring fra deltakelse i utviklingsarbeid, plangruppe - Kunnskaper om og erfaring fra å arbeide i team - Analysekompetanse - Kunnskap om gjennomføring av bl.a nasjonale prøver, kartlegginger, elevundersøkelsen - Grunnleggende digitale ferdigheter Vi tilbyr - Dekning av flytteutgifter i h.h.t. reglement - Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år - God pensjonsordning og forsikringsordning Lønns- og tilsettingsvilkår Lønn i h.h.t. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Det er krav om politiattest- og egenerklæring om helse ved tilsettelse i stillingen, jf. Opplæringsloven § 10-9, Politiregisterloven § 39 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endring i tilbud om stilling.  Søknad sendes I søknaden oppgis minimum to referanser. Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på: www.vadso.kommune.no under 'ledige stillinger'. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven. Kontakter Navn: Beate Aronsen Tittel: Enhetsleder/rektor E-post: Beate.Aronsen@Vadso.kommune.no   Mobil: 41926083 Arbeid: 78942851   Nøkkelord: Vadsø facebook
Vadsø kommune Vadsø, Norge
02/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Om stillingen Vadsø Ungdomsskole har ledig 100% fast stilling som tegnspråklærer f.o.m. 01.08.2019. Opplysninger om enheten Kvalifikasjoner Tegnspråklæreren må ha kompetanse for å undervise på ungdomstrinnet, og skal undervise etter læreplan i tegnspråk som 2. språk. Det er i stillingen krav om utdanning som lærer, herunder 60 studiepoeng i tegnspråk og 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk. Vi ønsker en person som har et høyt faglig fokus med gode basiskunnskaper innen IKT. Personlige egenskaper vi setter høyt er gode kommunikasjonsferdigheter, gode samarbeidsevner, at du er fleksibel og utviklingsorientert. Vi ønsker en medarbeider som er motivert for å prøve ut nye ideer og arbeidsmåter. De personlige egenskapene vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Dekning av flytteutgifter iht. reglement Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år God pensjonsordning og forsikringsordning Lønns- og tilsettingsvilkår Lønn iht. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Menn oppfordres til å søke. Det er krav om politiattest- og egenerklæring om helse ved tilsettelse i stillingen, jf. Opplæringsloven § 10-9, Politiregisterloven § 39 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endring i tilbud om stilling. Søknad sendes I søknaden oppgis minimum to referanser. Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på:  www.vadso.kommune.no  under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven. Søknadsfrist 28.04.19, ref.nr. 1549 Kontaktperson Sølvi Rushfeldt, Rektor, tlf.: 78 94 26 00, mobil: 932 54 961, solvi.rushfeldt@vadso.kommune.no  
Vadsø kommune Tromsø, Norge