Nannestad kommune

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                        

Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

07/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                          Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune.  Les mer her Maura skole er en barneskole med ca 500 elever og 50 ansatte. Vi jobber teambasert og har 3-4 klasser på hvert trinn.  Skolen jobber med satsingsområdene Vurdering for læring og klasseledelse. Fra skoleåret 2019/20 vil vi i tillegg ha fokus på fagfornyelsen og bruk av IKT i klasserommet. Dette en en del av Nannestad kommunes Strategiplan for mer og bedre læring 2018-21.  Fra 1.8.2019 har vi inntil 400 % ledige undervisningsstillinger. Arbeidsoppgaver Vi har behov for allmennlærere med undervisningskompetanse i engelsk, musikk, mat og helse og spesialpedagogikk. Noen av stillingene innebærer kontaktlærerfunksjon. Kvalifikasjoner Godkjent allmennlærerutdanning. Personlige egenskaper Har elevenes læring i fokus Bygger gode relasjoner Er en tydelig klasseleder Er utviklingsorientert Har gode samarbeidevner Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver Gode kompetente kollegaer Gode pensjonsordninger Godkjent politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse. Minst to referanser må oppgis i søknaden. Vitnemål/attester tas med på et evt. intervju. Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25.
Nannestad kommune Nannestad, Norge