Nannestad kommune

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                        

Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

16/10/2018
SØKNADSFRIST: 04.11.2018 Vil du være med å videreutvikle Nannestadskolen? Vi gir deg mulighetene! I Nannestad har vi en spennende rektorstilling ledig på Preståsen skole. Tiltredelsesdato etter avtale.  Vi søker etter en rektor som har ambisjoner på elevenes vegne og fokus på den enkelte elevs læring og utvikling. Vår nye rektor fremstår som en tydelig, samlende leder, og er god til å samarbeide mot felles mål.  Preståsen skole ligger i Nannestad sentrum og er i stadig vekst. Skolen har per i dag 350 elever og i underkant av 60 ansatte. Ledelsen består av rektor, assisterende rektor, inspektør og SFO-leder. Skolens motto er "En skole for alle".  Preståsen skole er Nannestad kommunes ressurssenter for spesialundervisning og har i tillegg en innføringsklasse for minoritetsspråklige.  Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside.  Nannestadskolen har ansatte med et stort faglig og pedagogisk engasjement og jobber for å nå de mål som er satt for at alle elever skal oppleve læring og mestring i skolehverdagen. Arbeidsoppgaver Helhetsansvar for utvikling og drift av skolen, innenfor fag, personal og økonomi Lede og videreutvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til økt læringsutbytte og et trygt og godt skolemiljø for hver enkelt elev Videreutvikle skolen i tråd med de vedtak og satsingsområder som gjelder for Nannestadskolen og fra nasjonalt hold Sikre et godt skole-hjem-samarbeid Kvalifikasjoner Pedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet, gjerne med kompetanse fra 1.-7. trinn og spesialpedagogikk Minst tre års praksis fra skoleverket Erfaring fra skole- og personalledelse God forståelse for økonomi og IKT Det er ønskelig med relevant lederutdanning Er oppdatert på forskning rundt skoleutvikling, og evner å bruke denne kunnskapen i egen praksis Personlige egenskaper Tydelig og samlende, med visjoner for skolens utvikling Evne til å sette klart definerte mål og arbeide strategisk for å nå disse Er strukturert og utviklingsorientert, og har god gjennomføringsevne God organisasjonsforståelse og evne til å drive team- og organisasjonsutvikling Gode relasjonsferdigheter og et romslig menneskesyn Evne til å skape tillit, stort engasjement og god samarbeidsevne Har det enkelte barns læring og trivsel i fokus Er omgjengelig med godt humør Vi tilbyr Lønn etter avtale God pensjons- og forsikringsordning Mulighet for fag-/kompetanseutvikling Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder IA-bedrift Andre opplysninger Godkjent politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse. Minst to referanser må oppgis i søknaden. Vitnemål/attester tas med på et evt. intervju. Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25. Kontaktinfo: Eva Marie H Jonskås Virksomhetsleder skole 66105000
Nannestad kommune Nannestad, Norge