Rendalen kommune

Rendalen kommune ligger i Hedmark fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har ca. 1 900 innbyggere og er den største kommunen i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.

29/03/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Kort om stillingen Det er ledig 100% stilling som virksomhetsleder for Plan Næring Drift, som er en av 4 virksomheter, i tillegg til stab. Om enheten Virksomheten har ansvaret for kommunalteknikk, landbruk og plan/bygg/geodata. Det omsettes årlig for vel 40 mill i drift, hvorav om lag 75% er brukerfinansiert, i tillegg til en investeringsportefølje på 10-20 mill. Det er 25 fast ansatte, hvor en tredel er saksbehandlere og ledere, en tredel er renholdere og en tredel er driftsoperatører. I tillegg kommer prosjektengasjerte medarbeidere. Prosjektporteføljen er dynamisk og p.t. har vi inne ekstra mannskap knyttet til et flerårig prosjekt innen byggvedlikehold. I tillegg til virksomhetsleder er det to øvrige ledere ved virksomheten; driftsleder og renholdsleder. VH-leder er nærmeste leder for saksbehandlerne og mellomlederne, mens driftsleder og renholdsleder er nærmeste overordnede for hhv. driftsoperatørene og renholderne. Det er utstrakt samhandling på tvers av ansvarsområder internt i virksomheten, som karakteriseres av velkvalifiserte og løsningsorienterte medarbeidere. Virksomheten er sentral i mange av kommunens utviklingsprosjekter og stoltheten over å bidra til lokal samfunnsutvikling er fremtredende. Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver Som virksomhetsleder har du ansvaret for hele virksomhetens tjenesteyting; faglig, personellmessig og økonomisk og slik at oppgaver som følger av lover, politiske vedtak og kommunale bestemmelser ivaretas.  Du er administrativt underlagt rådmannen og inngår i rådmannens ledergruppe. Du skal sikre at arbeid innenfor forvaltning og drift utføres i samsvar med de prinsipper den politiske og administrative ledelse fastlegger. Man må forvente å være en aktiv, faglig relevant og konstruktiv sparringspartner for både egne spesialister, bl.a. på lovforvaltning innen sektoren, som representant for sektoren internt i egen organisasjon og ovenfor eksterne aktører. Du må være personlig egnet for å lede en variert organisasjon med stort spenn i ansatte, utdanningsnivå og oppgaver. Du må evne å gi dine ansatte rom for å prestere på høyt nivå kvalitativt og kvantitativt, gjennom mening, mestring og medvirkning.  Fokusområder innen fagfeltet " Tett samspill mellom egne fagfolk på tvers av avdelinger i virksomheten  " Lederutvikling og tverrsektoriell samhandling i egen kommune " Videreføre og videreutvikle etablerte formelle og uformelle samarbeid i Fjellregionen  Kvalifikasjoner " Det er ønskelig med høyere utdanning og relevant erfaring innen sektoren  " Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt  Vi tilbyr " En spennende og utviklende jobb i et aktivt og ungdommelig arbeidsmiljø " Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsvilkår Offentlighet Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf Offentlighetslovens § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Søknad sendes Rendalen kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende avtaler. Kontakter Navn: Ola Løken Tittel: Konst. virksomhetsleder E-post: Ola.Loken@rendalen.kommune.no Mobi: l90118725 Arbeid: 90118725 Navn: Anne Lise Trøen Tittel: Rådmann E-post: anne.lise.troen@rendalen.kommune.no Mobil: 40435584 Arbeid: 62468451
Rendalen kommune Rendalen, Norge