Ski kommune

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter.  Les mer her: http://www.ski.kommune.no/

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

19/07/2019
SØKNADSFRIST: 12.08.2019 Virksomhet Eiendom  i Ski kommune har ansvar for å gjennomføre byggeprosjekter, enten som nybygg, ellertiltak i eksisterende bygninger. I tillegg til at Ski kommunes boligkontor eren del av virksomheten, har virksomheten også ansvar for drift, vedlikehold ogrenhold av Ski kommunes bygninger, totalt ca. 150 000 - 160 000 m2. Virksomhet Eiendoms bygg- og vedlikeholdsavdeling, har ansvar for byggtekniskvedlikehold av Ski kommunes bygningsmasse. Bygg- og vedlikeholdsavdelingen består i dag av avdelingsleder,vedlikeholdsleder, prosjektledere, byggeleder, formenn samt 10 håndverkere. Det er enavdeling med stor faglig tyngde. Avdelingen utfører jobber selv og leder størrerehabiliterings arbeider i samarbeid med innleide entreprenører.  Fra 01.01.20 overføres stilling til Nordre Follo kommune,  Virksomhet Byggutvikling og Vedlikehold, avdeling Fagteam. Bygg og vedlikeholdsavdelingen står overfor flere spennende og krevende rehabiliteringsoppgaver i tiden som kommer, og har nå 1 stilling ledig som prosjektleder! Arbeidsoppgaver Som prosjektleder, sørge for at byggeprosjekt blir gjennomført iht. Ski kommunes økonomiplaner og investeringer, samt gjeldende vedlikeholdsplan. Du vil lede større ombygging- og vedlikeholdsoppdrag i eksisterende bygningsmasse. Representere tiltakshaver i prosjektene, og sørge for at beslutninger som er nødvendige for at prosjektenes økonomi, fremdrift og kvalitet overholdes, blir tatt. Koordinere prosjekterings- og planleggingsarbeid, herunder sørge for at brukerforutsetninger, innemiljø, driftstekniske og andre tekniske forhold, mv, ivaretas. Organisere/tilrettelegge byggeprosjekter slik at ressursene utnyttes best mulig, og medvirke til atresultater oppnås gjennom samarbeid. Saksbehandling innenfor virksomhet eiendoms ansvarsområde. Som medarbeider støtte og bistå medarbeidere på tvers av organisasjonen. Du vil aktivt delta i avdelingens byggfaglige team. Kvalifikasjoner relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå lang relevant realkompetanse kan kompensere for manglende formell kompetanse/utdanning erfaring fra større ombyggingsprosjekter, hvor deler av bygningsmassen er i daglig drift god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne bred tverrfaglig erfaring ønskelig med erfaring/spesialkompetanse innen elektro- eller ventilasjonsfagene det er ønskelig med førerkort klasse B Personlige egenskaper har gode samarbeidsevner, være omgjengelig og sosial er løsningsorientert og kreativ tåler arbeidspress i perioder er tilpasningsdyktig er ydmyk for andres meninger, erfaringer og kompetanse har lyst til å dele av egne erfaringer og kompetanse er positivt innstilt til endringer og nye forslag har god toleranseevne ovenfor kommunens ulike brukergrupper personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr meget godt arbeidsmiljø hvor det samarbeides på tvers av avdelingene gode pensjonsrettigheter gode utviklingsmuligheter velferdsordninger    bilgodtgjørelse, telefonavtale og arbeidstøy   Spørsmål om stillingen Kontaktperson: John Hoseth Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 417 34 455
Ski kommune Ski, Akershus, Norge