Skip to main content
Tilbake

Moss Kommunale Eiendomsselskap KF

MKEiendom står ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse i samsvar med vanlige, bedriftsøkonomiske avtaler og prinsipper.

MKEiendom har følgende kjerneområder:
• Vedlikehold av kommunens bygninger og boliger
• Forvaltning og utleie av kommunale boliger
• Utvikling av den kommunale bygningsmasse
• Kjøp/ salg av den kommunale bygningsmasse
• Byggherreoppgaver v. nybygg og rehabilitering
• Innleie av lokaler til kommunalt bruk
• Forvaltning av kommunens forsikringspoliser