Skip to main content
Tilbake

Øygarden kommune

Helleveien 30, 5045 Bergen, Norway

Fjell, Sund og Øygarden utgjer eit felles geografisk område med sterk kystkultur. Frå 1.1.2020 skal kommunane slå seg saman. Den nye kommunen grensar mot storbyen Bergen, og vil vere ein større kommune med styrkja koordinering og samarbeid mellom by og land. Bibliotektenesta i vår region består av folkebibliotek i Øygarden, Sund og Fjell. Det er ledig heil stilling for avdelingsleiar i bibliotektenesta, for tida med tenestestad i Øygarden kommune.