Skip to main content
Tilbake

Kommuneadvokaten i Drammensregionen

Kommuneadvokaten i Drammensregionen er et felles advokatkontor for kommunene Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik. Advokatkontoret er et selvstendig rettssubjekt med et eget styre, opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27.

Kommuneadvokaten er eierkommunenes prosessfullmektig for domstolene og fylkesnemnda. Kontoret er også en sentral rådgiver for den politiske og administrative ledelsen i kommunene. Arbeidsoppgavene er samfunnsmessig interessante, og spenner over de fleste juridiske rettsområder både innenfor privatrett og offentlig rett. Kommuneadvokaten skal bidra til å fremme rettssikkerhet og ivareta eierkommunenes rettslige og økonomiske interesser. Kontoret har ti ansatte advokater og er lokalisert i Drammen rådhus.