Frøya kommune

Øyriket mot storhavet 

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt. 

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD! 

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

18/01/2021
SØKNADSFRIST: 07.02.2021 100% fast stilling som barnevernsleder Barnevernstjenesten er lagt under virksomheten Familie og Helse, som jobber ut ifra «Familiens Hus» konseptet som er en ideologi, et tankesett og en organisasjonsmodell basert på det kommunale tjenestesystemet. Målsettingen er å gi et samordnet og godt tverrfaglig tjenestetilbud.  Vår målsetting er at «Familiens Hus» skal fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår. Alle tjenester i «Familiens Hus» har en felles faglig oppgave i å være en støtte til enkeltindividet og familien som helhet. Vi vektlegger at det skal være «en dør inn» til våre tjenester, og at fagpersonell skal jobbe i tverrfaglige og fleksible team, som legger til rette for en helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov....
Frøya kommune Frøya, Norge
06/01/2021
SØKNADSFRIST: 20.01.2021 Om stillingen Frøya Ungdomsskole er en nyetablert 8.-10.skole som tar imot elever fra alle skolene på Fast-Frøya.  Skolen ble en selvstendig enhet fra august 2019 og flyttet da inn i nyoppussede lokaler i kommunesentret Sistranda. Skolen har per i dag et elevantall på 130, men med et raskt voksende elevgrunnlag vil dette antallet øke betydelig i årene fremover. Skolen har i dag 25 ansatte. Som kollega ved Frøya ungdomsskole får du muligheten til å være med å ha innvirkning på å skape en helt ny enhet i Frøyaskolen.  1.    50% sykevikariat som faglærer i norsk med umiddelbar tiltredelse. 2.    Svangerskapsvikariat i 100% fra 1. mars 2021 som faglærer i fortrinnsvis basisfagene norsk og engelsk, i tillegg til KRLE, samfunnsfag, arbeidslivsfag og utdanningsvalg.  ...
Frøya kommune Frøya, Norge