Frøya kommune

Øyriket mot storhavet 

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt. 

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD! 

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

08/04/2019
SØKNADSFRIST: 30.04.2019 Sykepleier/vernepleier Pleie og omsorg består av Frøya Sykehjem, Beinskardet Omsorgsbolig, Assistenttjeneste for hjemmeboende og Hjemmesykepleie på Fast-Frøya og i øyrekka. Ansatte innbefatter alt helsepersonell; assistenter, helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleier og kreftsykepleier/spesialsykepleiere, sammen med hjemmehjelper, aktivitører og Livsgledekoordinator jobber vi sammen med samarbeidspartnere for å gi alle brukere en best mulig hverdag.  Vi ønsker vernepleier-/sykepleier kompetanse for å styrke og videreutvikle miljøavdelingene ved Frøya sykehjem, og søker derfor etter akkurat deg som jobber målrettet med miljøtiltak/miljøarbeid, og brenner for demensomsorgen.  Arbeids- og ansvarsområder: Stillingen er turnusbasert, og innebærer jobb med arbeid hver 3. helg. Frøya sykehjem har 2 miljøavdelinger tilrettelagt for demente, med 8 beboere på hver avdeling. Stillingen innebærer turnus på den ene avdelingen, men medansvar for å videreutvikle begge avdelingene. I tillegg medansvar for videreutvikling av miljøavdelingene vil vernepleieren/sykepleieren ha veiledningsansvar i miljøarbeid ovenfor øvrige medarbeidere på avdelingene.  Kvalifikasjoner: Bachelor i vernepleie eller sykepleie Videreutdanning innen geriatri/ demens en fordel Kunnskap og erfaring fra kommunale helse og omsorgstjenester er positivt Gode datakunnskaper og erfaring i bruk av elektronisk pasientjournal  Egenskaper: Gode kommunikasjonsevner, og skaper gode relasjoner med kollegaer og medarbeidere Positiv bidragsyter for å utvikle virksomheten Setter pasienten i fokus og har hverdagsmestringsperspektiv Bidrar til et godt arbeidsmiljø Ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål Er i stand til å arbeide selvstendig. Bygger ditt arbeid på verdier som Å åpenhet, R respekt, E engasjement og T troverdighet Personlig egnethet vektlegges  Øvrig informasjon: Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det vil bli krevd politiattest for alle som skal yte tjenester etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Politiattesten må foreligge før du kan tiltre i stillingen.  Vi kan tilby: Lønn etter tariff God pensjons- og forsikringsordning Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift Heltidskultur i fokus Frøyapakken  For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Avdelingsleder for miljøavdelingene, Ann Karin Sæther mobil: 957 71 581 / Virksomhetsleder pleie- og omsorgstjenesten, Ann Kristin Sandvik mobil 413 77 778  Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.  Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Frøya kommune Frøya, Norge
08/04/2019
SØKNADSFRIST: 03.05.2019 Bygg og Kommunalteknikk Frøya kommune er i sterk vekst og utvikling og står foran mange og store utbyggingsprosjekter innenfor fagområdet vann og avløp. Da vår medarbeider går over i annen stilling søker vi ingeniør/prosjektleder VA for snarlig tiltredelse. Fagområdet består av: Avdelingsleder, prosjektleder, og 5 driftsoperatører innen VA Stillingsinnehaver samarbeider og rapporterer til avdelingsleder, og er direkte underlagt virksomhetsleder.  Arbeids- og ansvarsområder: Planlegging og prosjektledelse/oppfølging av kommunale vann- og avløpsprosjekter. Kvalifikasjoner Ingeniør eller tilsvarende utdanning Relevant erfaring innen fagområdet VA og prosjektledelse er ønskelig Førerkort kl B – må benytte egen bil i tjenesten Gode datakunnskaper Kjennskap til FDV-systemet GISLINE VA er ønskelig Beherske norsk muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Ansvarlig/selvstendig og systematisk Gode samarbeidsevner og serviceinnstilt God praktisk gjennomføringsevne Vi kan tilby: En selvstendig og utviklende stilling Utfordrende og spennende oppgaver i et fremtidsrettet område Dyktige kolleger og godt arbeidsmiljøLønn etter tariff Kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil God pensjons- og forsikringsordning Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift Heltidskultur i fokus  Øvrig informasjon om stillingen: For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Avdelingsleder Bjørnar Grytvik på telefon 72463261/40546361, bjornargisle.grytvik@froya.kommune.no  eller Virksomhetsleder Ann-Magritt Glørstad på telefon 99541033 annmagritt.glorstad@froya.kommune.no Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Frøya kommune Frøya, Norge