Skip to main content
Tilbake

Bergen Røde Kors Sykehjem AS

Helleveien 30, 5045 Bergen, Norway

Bergen Røde Kors Sykehjem AS er ett av Norges største sykehjem med 174 døgnplasser og 15 dagplasser. Vi har egen palliativ avdeling i tett samarbeid med Sunniva Senter haraldsplass diakonale sykehus. Sykehjemmet har også egen korttidsavdeling. Våre pasienter ivaretas av rundt 330 ansatte fordelt på 200 årsverk. Vårt verdigrunnlag er basert på Røde Kors sine grunnprinsipper.