Stavanger kommune

Stavanger er den fjerde største bykommunen i Noreg, og ligg sørvest i landet, midt mellom Nord- og Sør-Rogaland. Han er det administrerande, økonomiske og kulturelle senteret i fylket.

Stavanger sentrum er lite og kompakt. Vågen, der ein tidlegare lasta og lossa skip, er no det sosiale samlingspunktet i byen, med torg, ei rekke serveringsstader, og kai for fritidsbåtar. Stavanger domkyrkje har utsikt over Vågen på ei side og Breiavatnet på den andre. På andre sida av vatnet ligg Rogaland Teater og fleire museum. Smale brusteinsgater og kvite trehus pregar det som er igjen av den gamle byen, men det finst òg bygningar av betong og glas som fortel om ei ny tid.

19/10/2018
SØKNADSFRIST: 07.11.2018 Stavanger kommune 4042 HAFRSFJORD  Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Sykepleier-natt - Slåtthaug sykehjem Vil du arbeide på et sykehjem som ønsker å gå foran og vise vei i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeid? Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid og fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å gi trygge og sikre tjenester. Vi har erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter på sykehjemmet da vi tidligere har deltatt på innsatsområdet fall, legemiddelgjennomgang, ernæring og systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten.  Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene.  Slåtthaug sykehjem på Madla er et etablert sykehjem fra 1986 og har 54 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Hver avdeling har en skjermet enhet med 8 sengeplasser. Sykehjemmet har også dagsenter, aktivitetsavdeling og eget kjøkken. Arbeidsoppgaver Faglig ansvar i avdeling/virksomheten Ansvar for at pasientene har en ajourført individuell pleieplan i CosDoc Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling i samarbeid med sykehjemslege Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten Ansvar for å veilede og undervise helsefagarbeidere og studenter Kvalitetssikre tjenestene ved bruk av tverrfaglige tavlemøter Være kontaktperson overfor pasient og deres pårørende Kvalifikasjoner Vi krever autorisasjon som sykepleier, HPR-nr. hos SAK må oppgis i søknaden Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel Utdanningsretning Helsefag Utdanningsnivå Bachelorgrad Personlige Egenskaper Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser Du fungerer godt i teamarbeid og har evnen til å delegere arbeidsoppgaver slik at sykehjemmet til enhver tid har rett person på rett plass Du må like å arbeide i relasjon med eldre mennesker Du er ansvarsbevisst og løsningsfokusert Du er fleksibel og liker utfordringer Vi tilbyr Muligheter for faglig utvikling Faglunsj annenhver uke Internundervisning; sykehjemmet har ressurspersoner innenfor fagområdene Oppfølging av påfølgende og tidligere prosjekter; ABCDE, systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten,fall, LMG og underernæring Gratis parkering Mulighet for å kjøpe lunsj og middag fra vårt kjøkken Stillingskode 717402: Årslønn kr 386 200- 515 500 med lokalt tillegg på kr 50 000 for ansiennitet til og med 10 år. Kontaktinformasjon Birte Lamo Kristensen, Virksomhetsleder, 51914511/47501414 Kathrine Skjeldal, Avdelingsleder, 51914529/96948305 Arbeidssted  Hafrsfjord
Stavanger kommune Stavanger, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 07.11.2018 Stavanger kommune 4042 HAFRSFJORD  Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Sykepleier - Slåtthaug sykehjem Vil du arbeide på et sykehjem som ønsker å gå foran og vise vei i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeid? Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid og fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å gi trygge og sikre tjenester. Vi har erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter på sykehjemmet da vi tidligere har deltatt på innsatsområdet fall, legemiddelgjennomgang, ernæring og systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten.  Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene.  Slåtthaug sykehjem på Madla er et etablert sykehjem fra 1986 og har 54 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Hver avdeling har en skjermet enhet med 8 sengeplasser. Sykehjemmet har også dagsenter, aktivitetsavdeling og eget kjøkken. Arbeidsoppgaver Faglig ansvar i avdeling/virksomheten Ansvar for at pasientene har en ajourført individuell pleieplan i CosDoc Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling i samarbeid med sykehjemslege Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten Ansvar for å veilede og undervise helsefagarbeidere og studenter Kvalitetssikre tjenestene ved bruk av tverrfaglige tavlemøter Være kontaktperson overfor pasient og deres pårørende Kvalifikasjoner Vi krever autorisasjon som sykepleier, HPR-nr. hos SAK må oppgis i søknaden Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel Utdanningsretning Helsefag Utdanningsnivå Bachelorgrad Personlige Egenskaper Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser Du fungerer godt i teamarbeid og har evnen til å delegere arbeidsoppgaver slik at sykehjemmet til enhver tid har rett person på rett plass Du må like å arbeide i relasjon med eldre mennesker Du er ansvarsbevisst og løsningsfokusert Du er fleksibel og liker utfordringer Vi tilbyr Muligheter for faglig utvikling Faglunsj annenhver uke Internundervisning; sykehjemmet har ressurspersoner innenfor fagområdene Oppfølging av påfølgende og tidligere prosjekter; ABCDE, systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten,fall, LMG og underernæring Gratis parkering Mulighet for å kjøpe lunsj og middag fra vårt kjøkken Stillingskode 717400: Årslønn kr 386 200- 500 200 med lokalt tillegg på kr 5000 til og med 10 år. I tillegg kommer et turnustillegg på kr 12 000 årlig. Kontaktinformasjon Birte Lamo Kristensen, Virksomhetsleder, 51914511/47501414 Ellen Helen R Avaldsnes, Avdelingsleder, 51914513/40448734 Arbeidssted  Hafrsfjord
Stavanger kommune Hafrsfjord, Norge