Alstahaug kommune

Alstahaug er en kommune med ca. 7500 innbyggere, sentralt beliggende på Helgelandskysten med Sandnessjøen som administrasjonssenter og baseby for oljenæringen på Nordlandssokkelen. Sandnessjøen er også regionsenter for ytre Helgeland med sykehus, videregående skoler, flyplass, hurtigruteanløp, fergeforbindelse til øyene i regionen og fastlandsforbindelse til E6.

28/11/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Alstahaug kommune er vertskommune for HALD-samarbeidet (Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna) og drifter IKT-løsninger innen administrasjon og tjenesteproduksjon. Vi har 100 % stilling ledig som IKT-konsulent. Beskrivelse avdeling Avdelingen har i dag 4,5 årsverk +lærling og er organisatorisk plassert i stab/støtte. Arbeidsoppgaver Brukerstøtte Drift av nettverk Drift og vedlikehold av servere og PC klienter Drift av mobiltelefoner og nettbrett Mulighet for vaktordning Vi søker en person med: God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Serviceinnstilt og kundeorientert Gode samarbeidsegenskaper Strukturert, initiativrik, resultatorientert og utadvendt Evne til å ta ansvar og omsette planer til handling Evne til å kunne jobbe selvstendig og i team Krav til kompetanse Minimum fagbrev innen IKT-servicefag eller tilsvarende Relevant praksis/erfaring  Kurs innen faget en fordel Erfaring fra flere av nedenstående punkter er ønskelig Support Drift av nettverk og klienter Windows servere/AD iOS/Android telefoner og nettbrett Office 365 Andre opplysninger Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Konkurransedyktige arbeidsbetingelser Spennende arbeidsoppgaver innenfor et strategisk viktig område En avdeling med høy kompetanse og godt arbeidsmiljø Fleksitid Arbeidssted: Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tiltredelse etter avtale Lønn etter kompetanse Søknadsprosedyre Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no  under ledige stillinger. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Kontakter Navn: Karl Magnus Strandvold Tittel: IT-sjef E-post: kms@alstahaug.kommune.no Mobil: 91326026 Arbeid: 75075012
Alstahaug kommune Alstahaug, Norge