Skip to main content

Østfold kontrollutvalgssekretariat - ØKUS er et interkommunalt samarbeid (etter Kommunelovens § 27) mellom kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Rygge, Råde og Hvaler. Sekretariatet tar hånd om saksforberedelse og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene og har ansvaret for eierskapskontrollen i kommunene. ØKUS har to ansatte og lokaler i Fredrikstad kommune. Se også: www.fredrikstad.kommune.no/okus