Sola kommune

Sola er en mellomstor kommune med rundt 26 000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren - i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen helse og omsorg, skole og kultur. Vi jobber kontinuerlig med forenkling, forbedring og fornying.

15/02/2019
SØKNADSFRIST: 08.03.2019 Sola kommune gjennomfører i disse dager sammenslåing av driften i Park, Gravlund, Teknisk drift og Arbeidstrening til seksjon Teknisk og Utedrift. Vår nye seksjon trenger en tydelig og modig leder som har erfaring med endringsprosesser og erfaring fra driftsorgansiasjoner. Du må kunne videreføre omstillingen vi er inne i og være interessert i å videreutvikle seksjonen.  Dette vil være en utfordrende og spennende jobb.  Den nye seksjonen har til sammen 27 årsverk.   Den nye seksjonslederen vil ha ansvar for: - Parker og lekeplasser, friområder, kirkegårder - Uteområder ved barnehager, skoler og andre offentlige bygg - Kommunale veier, gang- og sykkelveier - Vann-anlegg, avløpsanlegg - Diverse arbeidsoppgaver innen renovasjon - Prosjekt arbeidstrening   Vi søker etter en engasjert og faglig sterk leder for seksjon Teknisk og Utedrift i Sola kommune.  Arbeidssted Arbeidsted er p.t. fra lokaler i Joavegen 46. Det er planer om å flytte til andre lokaler, sentralt i Sola innen 1-2 år. Noe av arbeidsuken kan også bli fra nytt rådhus som Sola kommune flytter inn i om ca 1 år.  Arbeidsoppgaver Sammen med dine medarbeidere og driftsledere har du ansvar for: - den daglige driften og vedlikholdsplanlegging av kommunens uteområder og kommunaltekniske anlegg (veg, vann og avløp). - besvare henvendelser fra innbyggere - oppfølging av nye anlegg og områder - budsjettarbeid, mindre anskaffelser, økonomistyring og rapportering - vedlikehold av maskinpark og investeringer knyttet til alle typer driftsmidler - mindre investeringsprosjekter - årsbevilgninger - ledelse og organisering av de ulike driftsenhetene med delegert personalansvar - HMS og kvalitetsarbeid knyttet til seksjonen  Du vil: - være en del av eiendomssjefens ledergruppe, og du får tilbud om å delta i kommunens interne lederutviklingsprogram - delta i ulike samarbeidsfora, både internt og eksternt  Sammen skal dere etablere en felles kultur og arbeidsmiljø for å løse kommunens oppgaver på en effektiv og god måte.  Kvalifikasjoner - relevant utdanning på ingeniørnivå er ønskelig, men minimum teknisk fagskole er påkrevd - relevant erfaring fra et eller flere av seksjonens fagområder er nødvendig - ledererfaring og dokumenterte resultater vil vektlegges  Det kreves i tillegg gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig, gode IKT-kunnskaper og førerkortklasse B.  Personlige egenskaper Du er en selvstendig og initiativrik leder: - som kan samarbeide og kommunisere godt - som er faglig engasjert og løsningsorientert - som evner å spille dine kolleger gode - som kan planlegge, styre og gjennomføre - som skaper tillit og troverdighet - som kan vise retning og utnytte handlingsrommet  Det legges særlig vekt på personlige egenskaper. Dette innebærer også at en vil se på sammensetningen av de samlede ressurser i seksjonen etter sammenslåingen.  Vi tilbyr Sola kommune er en IA-bedrift med gode velferdsordninger, pensjons- og forsikringsordninger. Vi har 7,5 timers arbeidsdag og fast-/fleksibel arbeidstid. Vår visjon er ansvar for hverandre, og våre verdier er mestring, mot og raushet. Vi er opptatt av å skape en kultur for forenkling, forbedring og fornying.  Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale.  Søknad sendes Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling".  Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.  Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Frode Alvheim Stillingstittel: Eiendomssjef Telefon:  917 39 331
Sola kommune Sola, Norge
28/01/2019
SØKNADSFRIST: 18.02.2019 Sola kommune har ledig fast 100 % stilling (37,5 t/u) som overingeniør. Vi søker etter en ressursperson som har kompetanse/erfaring og stor interesse for fagområdet kommunalteknisk infrastruktur. Arbeidssted Solakrossvegen 18, 4050 Sola Arbeidsoppgaver Prosjektering og anbudsutarbeidelse.  Gjennomføring av offentlige anskaffelser.  Drift- og vedlikeholdsplanlegging. Saksbehandling innen virksomhetens fagområde.  Annet arbeid kan også tillegges stillingen. Kvalifikasjoner Sivilingeniør/ingeniør innen fagområdet kommunalteknikk (teknisk planlegging/ anleggsteknikk). Erfaring innen kommunalteknisk infrastruktur, enten ved å ha arbeidet i kommune, VA-rådgivningsfirma eller større entreprenørfirma i den senere tid. Gode datakunnskaper. I tillegg kreves flytende norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Personlige egenskaper Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.  Interesse for og erfaring fra fagområdene vei, vann og avløp. Det legges stor vekt på personlige egenskaper. Vi tilbyr Sola kommune har diverse velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad sendes Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling" Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju. Kontakter Rune Hatteberg Kommunalteknisk sjef E-post Rune.Hatteberg@sola.kommune.no   Mobil 91167656 Arbeid 51 65 31 46 Jan Arvid Jakobsen Seksjonsleder VVA E-post jan.jakobsen@sola.kommune.no   Mobil 90165825
Sola kommune