Sola kommune

Sola er en mellomstor kommune med rundt 26 000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren - i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen helse og omsorg, skole og kultur. Vi jobber kontinuerlig med forenkling, forbedring og fornying.

08/10/2018
SØKNADSFRIST: 21.10.2018 Kort om stillingen Vil du være med å trygge hverdagen for personer som sliter med utfordringer innen psykisk helse og rus? Vi søker deg som kan jobbe recoveryorientert. Vi har hovedfokus på menneske, ikke diagnose, holdninger som fremmer muligheter og tro på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv. Virksomhet psykisk helse og rus har ledig 3 faste stillinger som sykepleier/spesialsykepleier og sykepleier/vernepleier. Sykepleier/spesialsykepleier 100 % stilling (35,5 t/u), fast fra 01.01.2019, turnus med arbeid hver 3. helg. Mulighet for dagstilling med langvakter hver 6. helg fra 01.03.19. Sykepleier 100 % stilling (35,5 t/u) fast fra 01.01.2019, turnus med arbeid hver 3.helg. Sykepleier/ vernepleier 100 % stilling (35,5 t/u) fast fra 01.12.2018. Mulighet for langvakter hver 6.helg fra 01.03.2019. Arbeidssted ROP-team, Virksomhet psykisk helse og rus Arbeidsoppgaver Tilrettelegge for arbeid og aktivitet Bygge gode relasjoner Oppfølging som er tilpasset den enkeltes behov og ressurser Miljøarbeid Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere Pårørendearbeid Medikamenthåndtering Lar-utdeling Individuelle samtaler Veiledning for samarbeidspartnere, brukere og medarbeidere Holde kurs for grupper Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Evt videreutdanning i rus/psykisk helsearbeid Førerkort for bil I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse. Personlige egenskaper Interesse og nysgjerrigghet for innbyggergruppen og recoveryorientert arbeid Evne til å tåle adferdsavvik Evne til relasjonsbygging Kunne arbeide selvstendig, målrettet og løsningsfokusert Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Samtalekompetanse Erfaring fra og interesse for rus/psykisk helse Evne til fleksibilitet, ta initiativ Interesse for veiledning og undervisning Godt humør Personlig egnethet i forhold til innbyggergruppen vil bli sterkt vektlagt Vi tilbyr Sola kommune har velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger. Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk. Søknad sendes Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling". Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden. Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju. Kontakter Navn: Inger Karin Myrland Joa Tittel: Avdelingsleder Mobil: 40201929 Arbeid: 51291767 Navn: Tora Kristine Haukelid Jørgensen Tittel: Fagleder Mobil: 40826912 Arbeid: 51653170
Sola kommune Sola, Norge
08/10/2018
SØKNADSFRIST: 28.10.2018 Kort om stillingen Vil du være med å trygge hverdagen for personer som sliter med utfordringer innen psykisk helse og rus? Vi søker deg som kan jobbe recoveryorientert. Vi har hovedfokus på menneske, ikke diagnose, holdninger som fremmer muligheter og tro på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv. Virksomhet psykisk helse og rus har ledig 3 stillinger for snarlig tiltredelse. Sykepleier/sosionom/vernepleier 100 % stilling (35,5 t/u) med arbeid hver 3. helg. Miljøterapeut/ruskonsulent 100 % vikariat (35,5 t/u) med arbeid hver 3.helg. Stillingen er todelt, 50 % miljøterapeut og 50 % ruskonsulent og vikariatet er ledig fra 01.11.2018 - 31.12.2019. Mulighet for dagstilling fra 01.03.2019. Sosionom/ruskonsulent 100 % stilling (35,5 t/u), fast dagtid (37,5 t/u) fra 02.01.2019.  Arbeidssted ROP-team, Psykisk helse og rus Arbeidsoppgaver Ruskonsulent: Ruskonsulent skal bidra til at innbyggere bevisstgjøres i forhold til egne ressurser og tilrettelegger for at innbygger oppnår egne mål Henvisning til spesialisthelsetjenesten og andre for vurdering og behandling Kartlegging av hjelpebehov Motivasjonssamtaler Pårørendearbeid Søknad om institusjonsplass og oppfølging før- under og etter opphold Søknad om LAR-behandling Oppfølging av gravide rusmiddelavhengige Tvangstiltak rusmiddelsavhengige Oppfølging av rusmiddelsavhengige under soning og overføring til kommune Undervisnings - og veiledningsansvar Saksbehandling Miljøterapeut/sykepleier/vernepleier: Tilrettelegge for arbeid og aktivitet Bygge gode relasjoner Oppfølging som er tilpasset den enkeltes behov og ressurser Miljøarbeid Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere Pårørendearbeid Medikamenthåndtering LAR-utdeling Individuelle samtaler Veiledning for samarbeidspartnere, brukere og medarbeidere Holde kurs for grupper Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier.For tilsetting som miljøterapeut/ruskonsulent kreves bachelor i sosialt arbeid. Erfaring fra arbeid med brukergruppen kreves Førerkort for bil I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse. Personlige egenskaper Interesse og nysgjerrighet for innbyggergruppen og recoveryorientert arbeid Evne til å tåle adferdsavvik Evne til relasjonsbygging Kunne arbeide selvstendig, målrettet og løsningsfokusert Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Samtalekompetanse Erfaring fra og interesse for rus/psykisk helse Evne til fleksibilitet, ta initiativ Interesse for veiledning og undervisning Godt humør Personlig egnethet i forhold til innbyggergruppen vil bli sterkt vektlagt. Vi tilbyr Sola kommune har velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger. Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk Søknad sendes Søknadsskjema finner du ved å klikke på knappen "Søk nå". Vennligst oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på. Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden. Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju. Kontakter Navn: Inger Karin Myrland Joa Tittel: Avdelingsleder Mobil: 40826912 Arbeid: 51291767 Navn: Tora Kristine Haukelid Jørgensen Tittel: Fagleder Mobil: 40826912
Sola kommune Sola, Norge