Sola kommune

Sola er en mellomstor kommune med rundt 26 000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren - i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen helse og omsorg, skole og kultur. Vi jobber kontinuerlig med forenkling, forbedring og fornying.

24/01/2020
SØKNADSFRIST: 07.02.2020 Kort om stillingen Sømme barnehage trenger ny dyktig pedagogisk leder: 100% fast stilling (37,5t/u) fra 02.03.2020, gjerne før.  I Solabarnehagene er det: - gode muligheter for kompetanseutvikling og etterutdanning - profesjonsveiledning av de nyutdannede - godt arbeidmiljø Som pedagogisk leder skal du ivareta og lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen ut fra kommunens og barnehagens planer. Og samtidig ha ansvar for helheten i barnehagen . Du blir en viktig brikke i barnehagens utviklingsarbeid.   Arbeidssted Sømme barnehage - Vi setter spor! Sømme barnehage er en 4 avdelings barnehage med tradisjonell avdelingsinndeling. Vi ligger landlig til på Sola. Språk er hovedsatsingsområdet vårt.   Arbeidsoppgaver Være en del av et pedagogisk team Lede din avdeling og samtidig ha blikk for helheten Forvalte barnehagens personalmessige og økonomiske ressurser på en god måte Arbeide innenfor de lover, retningslinjer og politiske vedtak som til enhver tid gjelder   Kvalifikasjoner Godkjent barnehagelærerutdanning Gode kunnskaper om barnehagen som samfunnsaktør I tillegg kreves gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig Gode IKT-ferdigheter Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.   Personlige egenskaper Du har barnet i fokus Du er engasjert og kan inspirere kollegaer og samarbeidspartnere Du er fleksibel og løsningsorientert Du har stor arbeidskapasitet og god implementeringsevne og evne til å få andre med deg Personlig egnethet vil bli vektlagt   Vi tilbyr Sola kommune har diverse velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.  Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk   Søknad sendes Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling". Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.  Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Britt Eli Pedersen Stillingstittel: Styrer Telefon: 991 05 484 Mobil: 991 05 484
Sola kommune Sola, Norge
14/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 Kort om stillingen Sola kommune skal investere omtrent kr 1 mrd. i barnehager, skoler, bygg og anlegg de neste 4 årene. Har du lyst til å være med på å planlegge, utarbeide og styre investeringsbudsjettet? Er du interessert i økonomiske analyser og prognosearbeid? Har du ideer/erfaringer som kan bidra til god økonomistyring? Da trenger økonomiavdelingen i Sola kommune akkurat deg. I økonomiavdelingen er det en ledig fast 100 % stilling som rådgiver i teamet budsjett og økonomistyring, med hovedarbeidsområde knyttet til kommunens investeringer, utarbeidelse og oppfølgning av driftsbudsjettet til tjenesteområde Samfunnsutvikling, samt nødvendig støtte og oppfølging av virksomhetene innen tjenesteområdet. Økonomiavdelingen består av 20 medarbeidere fordelt på teamene budsjett og økonomistyring, regnskap, innkjøp og kontrakt, og skatteoppkreving. Budsjett og økonomistyring har ansvar for kommunens økonomi. Dette innebærer utarbeidelse av handlings- og økonomiplanen og årsbudsjett, finansielle strategier og økonomiske måltall samt helhetlig rapportering og analyser til administrativt og politisk nivå i kommunen. Teamet består av 4 økonomirådgivere og budsjettleder og ledes av økonomisjefen. Kommunens drifts- og investeringsbudsjett utarbeides og følges opp av teamet. Arbeidssted Arbeidssted vil være i økonomiavdelingen i teamet Budsjett og økonomistyring i kommunens nyåpnede rådhus i Sola sentrum. Arbeidsoppgaver " Planlegge, utarbeide og følge opp investeringsbudsjettet i tråd med vedtatte planer og finansieringsforutsetninger " Utarbeide makroøkonomiske analyser som har betydning for kommunens investeringer " Bidra i utarbeidelsen av strategiske planer og prosjekter som omhandler investeringsbehov " Sikre god sammenheng mellom langsiktige og kortsiktige plandokumenter " Bistå i arbeid med kommunens Handlings- og økonomiplaner, tertial- og årsrapporter " Økonomistyring og budsjettoppfølging i tjenesteområde Samfunnsutvikling " Bistand og oppfølging av de tre virksomheter innen tjenesteområde Samfunnsutvikling samt fagstab samfunnsutvikling " Være pådriver og bidra til utviklingsarbeid i økonomiavdelingen Kvalifikasjoner " Høyere utdannelse på mastergradsnivå innen økonomi, men lengre relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan kompensere for manglende utdanning på masternivå " God samfunnsforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning " God IT-kompetanse, gjerne erfaring med BI-systemer eksempelvis Power BI. " Erfaring med strategi og analysearbeid er en fordel I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Personlige egenskaper " Du ser helhet og sammenhenger, har blikk for de store linjene og de viktige detaljene " Du er nytenkende og setter deg raskt inn i nye områder " Du jobber strukturert og har gode analytiske ferdigheter " Du evner å jobbe i komplekse organisasjoner med ulike rammebetingelser og tidsfrister " Du jobber selvstendig og er resultatorientert, setter klare mål og har fremdrifts- og gjennomføringsevne " Du er en lagspiller, legger til rette for god dialog og kommuniserer tydelig med de rundt deg " Du uttrykker deg lett og godt både muntlig og skriftlig Vi tilbyr " Interessante og utfordrende oppgaver nær viktige beslutningsprosesser både administrativt og politisk " Et godt fag- og arbeidsmiljø med mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker " God anledning til faglig fordypning og videreutvikling av eget arbeidsfelt " Fleksibel arbeidstid, diverse velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger " Lønn etter avtale Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Søknad sendes Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling". Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden. Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju. Kontakter Navn: Eman Tacklami Tittel: budsjettleder E-post: eman.tacklami@sola.kommune.no   Mobil: 46472350 Navn: Sabina Leto Tittel: økonomisjef E-post: sabina.leto@sola.kommune.no   Mobil: 92699315
Sola kommune Sola, Norge