Ås kommune
Ås kommune har 1450 medarbeidere som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.  
18/09/2018
SØKNADSFRIST: 30.11.2018 I Ås kommune har vi to pedagogiske ledere på hver avdeling i de fleste barnehagene. Kommunen har en felles plattform for de kommunale barnehagene, barne- og læringssyn inspirert av filosofien fra Reggio Emilia. Barnehagene har fokus på fysisk miljø/læringsmiljø, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt for felles refleksjon. Vi ønsker deg som har lyst og interesse for å være med videre i dette spennende arbeidet. Stillingen er fast. Kvalifikasjoner: Barnehagelærer Vi ønsker deg som: har erfaring som pedagogisk leder har gode samarbeidsevner har erfaringsbasert faglig kompetanse har kjennskap til eller interesse for å lære om Reggio Emilia filosofien og arbeidsmetodene ser på barnet som et aktivt og kompetent menneske reflekterer rundt hva som er det beste valget du kan ta for barna i barnehagen forstår betydningen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen har en reflekterende og spørrende holdning til egen praksis har kompetanse og interesse for IKT og pedagogisk dokumentasjon er kreativ og har evne til å tenke nytt og spennende er løsningsorientert og handlingsdyktig framstår som en trygg person for barn kan samarbeide med alle typer mennesker og jobber godt i team mestre skriftlig og muntlig norsk bidrar til et godt arbeidsmiljø Jobben innebærer bl.a at du må kunne: jobbe med alle barn i alderen 1-5 år være aktiv inne og ute med barn i all slags vær løfte barn når situasjonen krever det leke på gulvet sammen med barn kle av og på barn kommunisere godt med både barn og voksne, det vil si ha gode kommunikasjonsferdigheter og formidlingsevne Hos oss får du: Felles pedagogisk profil Pedagogisk ledertillegg på kr 25.000,- Stor satsning på pedagogisk utviklingsarbeid og kvalitetsvurderingsverktøy Veiledning for nyutdannede pedagoger Felles kompetanseutvikling for alle ansatte Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet. Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Kontakt   Mette Langaard  Styrer 64 96 27 11 959 39 642
Ås kommune Ås, Norge
18/09/2018
SØKNADSFRIST: 30.11.2018 I Ås kommune har vi to pedagogiske ledere på hver avdeling i de fleste barnehagene. Kommunen har en felles plattform for de kommunale barnehagene, barne- og læringssyn inspirert av filosofien fra Reggio Emilia. Barnehagene har fokus på fysisk miljø/læringsmiljø, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt for felles refleksjon. Vi ønsker deg som har lyst og interesse for å være med videre i dette spennende arbeidet. Stillingen er midlertidig. Kvalifikasjoner: Barnehagelærer Vi ønsker deg som: har erfaring som pedagogisk leder har gode samarbeidsevner har erfaringsbasert faglig kompetanse har kjennskap til eller interesse for å lære om Reggio Emilia filosofien og arbeidsmetodene ser på barnet som et aktivt og kompetent menneske reflekterer rundt hva som er det beste valget du kan ta for barna i barnehagen forstår betydningen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen har en reflekterende og spørrende holdning til egen praksis har kompetanse og interesse for IKT og pedagogisk dokumentasjon er kreativ og har evne til å tenke nytt og spennende er løsningsorientert og handlingsdyktig framstår som en trygg person for barn kan samarbeide med alle typer mennesker og jobber godt i team mestre skriftlig og muntlig norsk bidrar til et godt arbeidsmiljø Jobben innebærer bl.a at du må kunne: jobbe med alle barn i alderen 1-5 år være aktiv inne og ute med barn i all slags vær løfte barn når situasjonen krever det leke på gulvet sammen med barn kle av og på barn kommunisere godt med både barn og voksne, det vil si ha gode kommunikasjonsferdigheter og formidlingsevne Hos oss får du: Felles pedagogisk profil Pedagogisk ledertillegg på kr 25.000,- Stor satsning på pedagogisk utviklingsarbeid og kvalitetsvurderingsverktøy Veiledning for nyutdannede pedagoger Felles kompetanseutvikling for alle ansatte Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet. Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Kontakt   Mette Langaard  Styrer 64 96 27 11 959 39 642
Ås kommune Ås, Norge